Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | noiembrie 30, 2007

ÎNCEPUTUL MIȘCĂRII RELIGIOASE ÎNTRE ROMÂNI

Redau mai jos fragmente din cronica scrisă de Dumitru Baban.  Textul este uşor editat, doar în locurile unde înţelegerea era dificilă din cauza limbajului vremii.  S-a păstrat cât mai mult posibil din parfumul epocii.  Acest scurt istoric este scris într-un moment de retrospectiva, astfel, este posibil ca unele date sa sufere o mica aproximare.  Este important să precizez că cei care au suferit nu au ţinut ranchiună pe prigonitorii lor.  Textul este desprăfuit pentru a pune accentul pe felul în care a înaintat credinţa baptistă şi pe statura impunătoare a credincioşilor care au fost hotărâţi să plătească preţul credinţei lor.  Fie ca mărturia lor să ne inspire pe noi, în generaţia aceasta, să ne întărească în credinţă şi în hotărârea de a-L urma pe Domnul Isus cu orice preţ.

ÎNCEPUTUL MIȘCĂRII RELIGIOASE ÎNTRE ROMÂNI

de

Dumitru Baban

 
baban.jpg

 

            La începutul secolului al IX-lea, sub domnia glorioasă a marelui Rege Carol I, al României, în anul 1900-1902, din părțile Aradului au venit mai mulți muncitori după lucru.  Printre acești au venit și câteva familii de Baptiști.  Cum pe atunci Transilvaniea și părțile locuite de români nu erau alipite de țara mamă, toți au venit cu pașapoarte.-

            Prin anii 1903-1904, frații Radu Tașcă și Andrei Moraru, al doilea cercurar de meserie, din Cernavodă au luat-o cu cercuri prin sate, lucrau și predicau Evanghelia din sat în sat, trecând și în Bulgaria.-

            În comuna Alimanu jud. Constanța au fost arestați și duși din post în post până la Medgidia la plasă, aici au fost bătuți la tălpi și neaflând vină în ei i-au eliberat.-

            A doua oară au fost însoțiți în misiunea lor și de frații Alexe și Milița Cheverișan.-

Primele biserici

Ajunși în Cernavodă au început prima biserică.  Ca copil am fost și eu de mai multe ori la această biserică.  În anul 1902 luna ianuarie ziua 16 a venit în satul Arbagi jud. Constanța o femee baptistă Cristina Tașcă, la unul din locuitorii satului, pentru unele chestiuni personale.-  Locuitorii satului însă au observat la această femee o schimbare radicală, în purtare, în vorbire, etc.  Această purtare a făcut printre locuitori o bună impresie.  Mulțumiți de răspunsul dat de ea, la plecarea ei femeile au rugat-o să mai vie.-

            Înapoiată la Cernavodă Cristina Tașcă a istorisit copiilor ei, Radun și Nicolae Tașcă precum și ginerilor ei Vasile Bratu și Miilca (Mitilca ?) soție, Macxa și Milița comlosianu, cele petrecute.-

            În a doua vizită au însoțit-o frații amintiți.  Ajunși din nou în sat, au căutat de lucru printre locuitorii satului.  Locuitori binevoitori i-au angajat la lucru, însă ținta lor era răspândirea Evangheliei.  Ăst fel în anul 1902 s-a deschis o casă de rugăciune în casa locuitorului Petre Crișan zis și Turcau.  În acest timp frații veniți au adus și au vândut biblii și diferite broșuri.-

Începutul prigonirilor

            Acest timp de liniște n-a durat mult și au început prigonirile.  Astfel că în luna Octombrie 1902 toți câți au luat parte aproape regulat la casa de rugăciune au fost chemați la cârciuma din sat de către primarul comunei Comănescu și notarul Enăchescu, amenințându-i că dacă se vor mai aduna și dacă nu se vor lăsa de credința lor, vor fi arestați și li se va lua pământul de către stat.  Iar pe frații sus numiți i-au dus la primăriea comunei Enigea jud. Constanța pentru cercetări.

Primii convertiți

            Familia Taneas Vasile fu cea dintâiu care s-a convertit însă iubind lumea au căzut.  În anul 1903 s-au mai convertit la credință surorile Ana N. Baban, Ana T. Siciu,  Catița T. Gombar și fr. Chișa Vasile.  Pe tot timpul acesta adunarea să ținea pe la diferiți locuitori din sat.

Noi vizitatori

Ne mai permițându-le timpul fraților veniți să mai stea sau înapoiat la Cernavodă și rând pe rând ne-au vizitat.  Printre vizitatori îi remarcăm pe fratele Gheorghe Ardelian cu soția sa, acest bătrân pioner al Evangheliei a lucrat aici în comună până la ultima clipă a vieții dându-se pe sine exemplu nemuritor, carte nu a știut dar a fost plin de Duhul Sfânt.  Faptele lui vorbesc și astăzi printre cei ce l-au cunoscut.-

Bețivanul satului

În anul 1904, s-au mai adăugat la cei de mai sus și fr. Ștefan Baban.  În acest timp casa de rugăciune era la locuitorul Tipșea.  Un grup însemnat de convertiți erau în acest timp, care frecventau regulat casa de rugăciune.

În plin serviciu pe când fr. Vasile Bratu predica, era într-o duminică seara, deodatăă și-au făcut apariția în sală mai mulți tineri având în fruntea lor pe cunoscutul bețivan al satului, Tanasie Suciu.  Toți cu căciulile în cap și cu țigările în gură, iar Tanasie Suciu turmentat de băutură, înarmat cu un furcoi de fer, a intrat ca să bată pe Baptiștii ”care strică legea strămoșească”, că baptiștii nu sunt bețivi ca ei, ci știu numai să se roage lui Dumnezeu.-  Se repezi la predicator cu furcoiu și îi ceru socoteală că, unde este soția lui (soția lui fiind soră) dar nu voi cu nici un chip ca să se liniștească, cu toată rugămintea locuitorilor că se va găsi soția lui, iar din gură-i curgea sânge, că avea urâtul obicei că mânca sticle la beție.  Când se întoarse către însoțitorii lui și-i văzu cu căciulile în cap și cu țigările în gură, răhni cu putere ”ce este aici cârciuma voastră?”, ”jos căciulile și țigara” iar el sta rezimat de furcoiul lui.  Cu mare greutate l-au potolit.-

Acest om i-a rupt soției lui în nenumărate rânduri bibliea.-

Și este de remarcat că acest om s-a pocăit prin beție, căci numai când era beat se ruga el.  Dumnezeu s-a îndurat de el și astăzi este un bun creștin întors la Domnul.-

Primul botez Nou-Testamental între Români

În anul 1904, fu primul botez Nou-Testamental la Cernavodă în apele Dunării.  Cei botezați au fost frații: Vasila și Sofiea Chisea și Ana T. Suciu.-  Botezul a fost oficiat de către fr. Mihail Munteanu din Cheteithaza-Ungaria.-

Expulzarea baptiștilor

Între anii 1905-1906 frații din Cernavodă veniți cu pașapoarte fură toți expulzați ca fiind periculoși statului, rămânând numai cei din loc.  Fiind însă foarte greu pentru cei rămași, ne mai având cine ai călăuzi și fiind suspectați, parte din ei au emigrat în America.

În anul 1906 se converti și fratele Gheorghe P. Motoc și soțiea lui din orașul Ostrov Jud. Constanța, funcționar la serviciul hidraulic.

Familia Baban

Pe la finele anului 1906 se converti și locuitorul Niculae D. Baban cu toată familia lui.  Fiind om vorbit de bine și bun gospodar, lucrurile luară o nouă întorsătură, acum era cine să predice, cine să dea sfaturi etc.,-

În anul 1907 se converti și Dumitru Baban bătrânul, împreună cu familia lui Tudor Gombar.

Tot în acest an a fost chemat în cele veșnice fratele Ghiorghe Ardeleanu și fu înmormântat în marginea satului Arbagi jud. Constanța nelăsând a fi înmormântat în cimitir de preotul satului, că le strică legea!

Cum în asemenea împrejurări preoții nu priveau cu ochi buni această mișcare, cauzele se cunosc de oricine astăzi.

Craiova-Oltenia

În anul 1907, vestea Evangheliei fu adusă și în Craiova prin fr. Carol Crijanovschi, fiind colportor al Societății de biblii, în această localitate, străbătu județele Olteniei ducând vestea păcii lui Isus Christos.

Această mică Comunitate al cărui pastor era fr. Crijonovschi la început făcea parte din Comunitatea Germană până la războiul mondial, iar după război trecu sub îngrijirea comunității române din București, această biserică fu vizitată de misionarii Români în nenumărate rânduri.-

Jigăliea-Ialomița

În anul 1908, a început a licări razele Evangheliei și peste Dunăre, în comuna Jigăliea jud. Ialomița.  Cei dintâi care primiră propovăduirea au fost Haralambi C. Dumitru și Dobre V. Toanca.

Este remarcat și interesant cum au primit propovăduirea, mergînd cu vitlemul (un fel de comedie de Crăciun) au dat de casa fr. Niculae Tudorescu din Cernavodă care le-a vestit Cuvântul Domnului, dându-le un Nou Testament.  Mergând în comună și citindu-l, convingându-se de starea lor fără Dumnezeu, au început a cerceta în amănunțime cuvântul.-

Misiunea germană în România

Tot în acest timp, germanii baptiști din Dobrogea, emigrați în America în anul 1908 trimiseră pe doi dintre frați în vizită la Comunitățile germane din România și unuia dintre ei, fr. Beny Slipf îi plăcu aici și în urma invitației primite din partea Comunității din București se stabili aici și servi până  în 1922.  Ca cetățean american, a putut sta în țară în timpul războiului mondial și servi totodată și la biserica Luterană, în timp ce între români servi fr. Carol Strobel, iar în 1928, când fu înlocuit de fr. Iohanes Fleiser. 

Al doilea botez Nou-Testamental

În acest timp la numărul celor ce crezuseră sau mai adăugat.  Cei convertiți cereau a fi botezați conf. Noului-Testament, însă greutatea cea mare era că în Vechiul Regat nu era cine îndeplini (oficiea) botezul, așa că în 1909, a venit din nou fr. Mihail Munteanu însoțit de fr. Sălăgian în dobrogea și oficie al doilea botez în apele Dunării în dreptul com. Rasova.  Cei ce au fost botezați erau: Dumitru Baban bătrânul, Niculae D. Baban, Ana N. Baban, Ștefan N. Baban, Ion Andrei, Tudor Gobar și Catița T. Gombar.  Acest botez fu oficiat în ziua se 9 Mai 1909.

Deschiderea casei de rugăciune în Jigăliea

După cum am arătat mai sus, Cuvântul Domnului ajunsese și în Ialomița, la numărul celor ce crezuseră sau mai adăugat ei în naul 1909 și-au deschis o casă de rugăciune oficiind regulat serviciile religioase Duminica și Miercuri seara regulat.  Mulțimea curioșilor s-au lipsit și aici.

Prigonirile au început și în Jiaăliea

Dar și în Jigăliea a început prigonirile din pricină că citiau Bibliea, erau disprețuiți, luaț în râs alungați etc.  Fiind duși pe la primărie erau amentați în toate felurile.

La 2 februarie 1909 fr. Fură vizitați de fr. Macxa Comloșianu din Cernavodă, român de origină din Micalaca jud. Arad.

Preotul Neagu Dumitrescu în fruntea unui grup de conseteni au pus la cale prinderea fr. Macxa și a-l bate însă n-au reușit, prinzând de veste fr. din timp.  A doua zi fr. Macxsa fu chemat la primărie, fiind însoțit de fr. Haralambi C. Dumitru și Dobre V. Toanca, de față fiind și preotul amenințându-l cu bâta.  Sub stare de arest fu dus fr. Macxsa la postul de jandarmi din com. Roseti, însoțit fiind și de frații amintiți, de la post fură trimiși la Administrațiea plăși, iar de aici la Prefectura de județ Călărași, de la Călărași la compania de jandarmi, unde fură teribil maltratați.  Fratele Macxsa fu despărțit de însoțitorii săi Haralambi C. Dumitru, Dobre V. Toanca și Dima Mitrea.  Aici la Companiea de jandarmi, frații au fost bătuți cu centiroanele, mai rău ca pe animale, punându-le o icoană în față și-i întreba dacă este Isus pe icoană, răspunzându-le că Isus este în cer, și atunci din nou la bătaie fără milă.  Iar pe fr. Macxa l-au bătut la tălpi într-un mod îngrozitor iar după aceia l-au dus la Protoereul județului spre cercetare, dimpreună cu însoțitorii.  Protoereul după mai multe întrbări a zis ”băieți faceți ce voiți” sigur negăsind nici o vină la ei, spunând că Evanghelia este dată numai lor s-o propovăduiască.  În cele din urmă fură puși în libertate, iar fr. Macxsa fu înaintat Parchetului de Constanța.  Bătăile și torturile la care a fost pus fr. se va descoperi în ziua de apoi.

Lucrarea Evangheliei progresează

În anul 1910, a decedat un copil al fr. Niculae Baban, din Arbagi și altul în Jugaliea al fr. Dobra V. Toanca.  Atît unul cât și celălalt au întâmpinat mari dificultăți pe chestiunea înmormântării, nelăsându-i a fi înmormântați în cimitir zicând ”că le strică legea”.

Cu toate acestea la numărul celor credincioși se adunau noi convertiți.  Vizitile fr. Radu Tașcă și Ion Ignea, au împrospătat pe fr. în același timp frații Ion Ignea și Ștefan Baban au intreprins un turneu misionar prin Dobrogea, ajungând în Orașul Mangalia, aci fură arestați, fr. Ignea fu expulzat iar celălalt trimis acasă.

……………………………………………………………………………………………………………. 

Prigonirile apar din nou și în Dobrogea

În anul 1911, prigonirile apar din nou cu atâta furie încât mulți din cei convertiți, au emigrat în America, auzind că acolo sunt liberi a se închina lui Dumnezeu cum zice Bibliea.

Într-o vară secetoasă, am auzit pe un om din satul nostru Arbagi istorisinu-i unui Inginer care venise să cadastreze pământurile, că din cauza Baptiștilor nu ploua și că ar trebui alungați din sat etc.

Ca copil mă uitam dacă nu cumva inginerul îi va confima țăranului.  Inginerul se uită la țăran cu dispreț și-i zise ”ești om mare și vorbești prostii” țăranu tăcu cu capul aplecat.

Amenințări că ne va lua pământul, erau la ordinea zilei, și că vom fi expulzați.  Cu toate prigonirile dezlănțuite tot se mai adăugau la numărul credincioșilor zi cu zi.  Tot în acest timp fr. Niculae Baban, Tudor Gombar și Niculae Petrescu etc. Au fost chemați la Primăriea com. Mulciova și notarul Ștefănescu i-a tămâiat cu tămâie zicând că sunt necurați și să piară duhul rău din ei.

Primul Baptist Român încorporat

Svonurile că Baptiștii nu fac armata, că nu depun jurământul de credință, că nu trag cu arma în război erc., etc., – era plină lumea de aceste neadevăruri grosolane.

În sfârșit în anul 1912, recrutează primul baptist în Vechiul Regat fr. Ștefan Baban și fu încorporat în Regimentul 9 Roșiori.  După un stadiu oarecare auzindu-se de credința lui fu dus sub excortă la Ministerul de Răsboi spre cercetare.  Punându-i câteva întrebări apoi luă telefonul și vorbi cu comandantul regimentului respectiv despre purtările soldatului, Comandantul a dat referințe bune.  Și din partea Ministerului s-a comunicat ”dacă soldatul Ștefan Baban își face datoria nu avem nimic, în ce îl privește credința îl privește pe preot”.  Astfel din ordinul comandantului drept satisfacție soldatul Ștefan Baban primi o permisie de opt zile.

Țin să adaug că de felul cum baptiștii își fac datoriea către Țară și în timp de răsboiu, între alți citez numele Maiorului Cantuniar actualul comandant al Școalei Superioare de Răsboiu din București, fiind rănit în timpul răsboiului Mondial fu scăpat de sergentul Ștefan Baban de la moarte sigură și din mâinile inamicului, luându-l în spinare și fugind cu dânsul.

Constantin Adorian

Tânărul Constantin Adorian între anii 1909-1912 fu trimis la Seminarul Teologic din hmburg, absolvind seminaarul și înapoindu-se, înființă în Decembrie 1912, independent de cea germană, prima Comunitate Baptistă Română în București, compusă din cinci membri având ca ajutor pe fr. Ion Branea, care și până astăzi este la postul de datorie.

Judecătorul de Instrucție bate cu crucea și o sfarmă de capul credincioșilor Baptiști

 În anul 1912 luna Martie fură duși fr. Dobre V. Țoanca și ceilalți membri (bărbați și femei) sub stare de arest la tribunalul Ialomița.  Întroducându-i în cabinetul Judecătorului de Instrucție aci începu inchiziția veacului al 20-lea al civilizației.  Judecătorul de Instrucție neținând seama de Legile Țării luă crucea din cabinet și cu ea lovi pe frați în cap de o sfărâmă de capul lor, spunând că crucea este sfântă, depunându-i la închisoare și peste câteva zile fură eliberați.

 Și vitele Baptiștilor prigonite

Dar prigonirile nu s-au mărginit numai la oameni ci și asupra vitelor că, nu le-au mai dat pământ de muncă și vitele Baptiștilor au fost oprite de a mai paște iarba și duse la oborul de vite de mai multe ori ”O doamne și vitele noastre au luat parte la prigoniri” ce să mai amintim de copii, care erau prigoniți și dați afară din școală pentru că sunt părinții Baptiști etc., etc.

Primul Predicator Baptist Român în Dobrogea și Iur

Cu isbucnirea răsboiului în Balcani între anii 1913-1914 întrucâtva a stagnat mersul Evangheliei.

La 26 Mai  în 1915 frații C. Adorian, H. Rusu și Șt. Baban fiind militar au venit în Arbagi Jud. Constanța și cu acea ocazie se ținu o conferință și în unanimitate de voturi fură aleși și ordonați conf. Bibliei, Fr. Nuculae Baban Predicator iar Fr. Tudor Gombar și Pascu Cioara ca diaconi.  În acest an la numărul credincișilor se mai adaugă încă opt persoane.  Botezul fu oficiat de către fr. N. Baban.

Tot în acest an Evanghelia se răspândi și în Vișoara jud. Constanța, cei ce primiră propovăduirea fură  fr. Ghiorghe Fulea și soția sa Elisabeta.

Baptiști morți pentru întregirea Neamului

În anul 1916, isbucni răsboiul mondial, în acest răsboiu au căzut pe câmpul datoriri frații: Ion Andrei din Reg.34 Inf., Pascu Cioara Reg. 74 Inf., Petre Moțogan 74 Inf., Dobre V. Țoanca Reg 63 Inf. și Stănică vasile Reg. 39 Inf.

Prin moartea acestor frați noi am simțit un mare gol.

Întoarcerea din refugiere

În anul 1917, cu toate greutățile pricinuite din cauza răsboiului, în timpul refugierii Duhul Domnului a lucrat așa ca Evangheliea fu vestită și în com. Petroșani jud. Constanța prin fr. Ion Ghioeghiuu și Vasile Fulea cei ce primiră propovăduirea a fost familia Băețica.

Botez Nou-Testamental la Dunăre

În anul 1918 fu un botez Nou-Testamental în apele Dunărei oficiat de către fr. Iohans Flaiser.

Brăila și Râmnicu-Sărat

În anul 1918 începu lucrarea Evangheliei și în orașile Brăila și Râmnicu-Sărat.  În Brăila propovăduirea fu adusă prin frații Niculae Petrescu și Adam Sezonov, lucrarea le fu încununată că astăzi au o frumoasaă biserică peste una sută de membri și câteva bisericuțe în jur,iar în Râmnic prin fr. Luca Sezonov unde e o bisericuță.

Uniunea bisericilor baptiste în România întregită

După alipirea provinciilor locuite cu Românii cu Patria Mamă, în anul 1919 sub conducerea predicatorului Constantin Adorian și a unui comitet, bisericile baptiste din România Mare s-au organizat într-o Uniune cu mai multe Comunități.

Această Uniune a adus reale foloase Bisericilor, organizând societăți ale tineretului, școli duminicale, asociații ale femeilor, redacta o revistă lunară ca organ de legătură „Farul Mântuirei”, tipări literatură religioasă, edită cu mari îmbunătățiri cartea „Sionului” în 20 Ianuarie 1923.  Și convocă mai multe congrese, reprezentând frățietatea în fața guvernului, cerând audiențe, întocmind memorii-proteste și  în sfârșit apărând interesele Cultului Baptist în țară și ținând legătura cu Alianța Mondială Baptistă din toată lumea.

Spânzurat cu capul în jos de către un preot ortodox

În anul 1920, fr. Barbu Ioachim de fel din com. Letinu jud. Brăila în timp ce își făcea stajul militar în Brăila la Reg. 38 Inf. comp. 40 de mitralieră, preotul confesor veni cu zi întâi prin regiment în timp ce soldații luau masa.  Preotul observă că un soldat nu-și făcea semnul crucii când se închina, se apropie de el, îl luă deoparte punându-i câteva întrebări, se repezi la el și-l lovi, apoi îl luă și-l duse într-un șopron, fu legat de un picior cu o frânghie și spânzurat cu capul în jos, spunându-i întruna „îți faci cruce, îți faci cruce?”, în timp ce-l lovea întruna.  Fu scăpat din mâinile preotului de locotenentul Ionescu Traian.

Prima școală de note și harmoniu

Pe măsură ce Evanghelia înainta, pe acea măsură se simte și necesitatea cunoștințelor muzicale, astfel luă ființă primul cor în Arbagi și nu mult după aceia luă ființă două cursuri de note și harmoniu cu tinerii din loc: Cioara-Doicești, Petroșani, Viișoara, Hasanoia și un curs de note în Jigăliea.

În felul acesta am introdus printre membri cunoștințele muzicale, astăzi slavă Domnului sunt pe la biserici harmoniuri și diferite instrumente muzicale.  Munca mea a fost încununată de succes.  Mărit să fii Dumnezeu.

Înființarea Seminarului Teologic Baptist

 Pe măsură ce bisericile se dezvoltau, pe aceiaș măsură se simția tot mai mult necesitatea de educație a celor ce aveau să devie mai târziu conducătorii.

            Astfel luă ființă Seminarul Teologic Baptist în naul 1921, în Buteni jud. Arad, de aci fu mutat în Arad iar după aceia la București, rămânând definitiv.  Comunitatea Baptistă Germană a pus la dispozițiea seminarului clădirile sale din str. Popa Rusu 28.  Nu voi uita memorabila declarație a fr. Abele, ținută cu ocazia instalării seminarului, „Noi am pus la dispoziția fraților Români nu numai casele ci și inimile, deschizându-le larg.”

Evanghelia înaintează

În anul 1922, frații Ștefan Baban și Barbu Ioachim s-au dus în com. Alimanu jud. Constanța să viziteze o familie de credincioși, prima familie care primi Evanghelia fu familia Dumitru Bobe.  Aci fură arestați și înaintați preturii din Adamclisi, cercetându-i fură eliberați.

Tot în acest an luă ființă o mică biserică baptistă și în Cioara-Doicești jud. Brăila, prin frații: Niculae Petrescu, Ion Ghiorghiu și V. Tecuta, astăzi se află o biserică frumoasă.

Turnu Măgurele

Bătut de un preot Ortodox

În acest an (1923) fr. Marin Baețică din Petroșani (Chioșiler) jud. Constanța căzu victimă unei sălbatice agresiuni, astfel fu bătut și scăldat în sânge de către preotul ortodox Ilarie Negruț.

Certificat medical

No. 270

Subsemnatul Medic Șef și al orașului Medgidia certific că Dl. Marin Băețică în etate de 60 de ani de profesie plugar, domiciliat în com (Chioșileri) Petroșani jud. Constanța prezintă mai jos menționatele leziuni provenite cu un corp contodent vaste și numeroase echimoze în regiunea dorsală una plagă de 4 cm. lungime până la os în regiunea parietală stânga.

Am eliberat prezentul certificat medical conform cecerii înreg. La no.300/6/23.

Medic Spit. și oraș Medgidia

(ss) Dr. D-tru constantinescu

Ortodocși

Arma unora din preoți de astăzi era bâta.

Noi înaintări

În anul 1923 fură ordinați ca predicatori frații Simion Voiea și Carol Strobel în București.

Tot în acest an Evanghelia fu dusă și în comunele: Ștefan cel Mare și valul lui Traian, de frații din jur.

Bătut de un plutoner major-Jandarm

În anul 1924 plutonerul-jandarm al secției de jandarmi din plasa Adamclisi a venit în satul Arbagi dimpreună cu preotul satului German Gladovegni, adunară locuitorii în școala primară a satului și între altele jandarmul, uitându-și menirea lui, atacă vehement baptismul cu fel de fel de vorbe.  Cerându-i-se socoteală de către fr. Ștefan Baban fu lovit cu atâta furie de-l scăldă în sânge.

Cazul fu dus la cunoștința Parchetului respectiv, fiind dat judecății, Tribunalul îl condamnă la doi ani închisoare, pentru lovire și 10.000 mii lei despăgubiri civile.

Constanța

După cum s-a văzut mai sus Evangheliea străbătându-se în Dobrogea în Cataloi jud. Tulcea încă din anul 1864 între nemți, între români încă nu se cunoștia nimic, până în 1900-1904, când prin împrejurările arătate mai sus luă ființă și între Români în orașul Cernavodă și în jur.  În Constanța însă luă ființă deabea în anul 1924.  Încă din 1923 pe când eram în seminar în București am început a vizita Constanța, în fiecare sâmbătă seara vineam și Luni eram la curs, astfel prima casă de rugăciune fu deschisă în str. Rahovei nr.41 în locuința închiriată a fr. Serac, astăzi decedat.

Fiind între primii promovați ai Seminarului Teologic din București în 24 Februarie 1924 fusesem ordinați ca Predicatori următorii: N.Iancu, I. Bododea, P. Toader și I. Mârza, comisia fiind compusă din fr. Predicatori: C. Adorian, președinte, R. Tașcă, A. Pascu și I. Țirban membri.

Stabilindu-mă definitiv în Constanța, ajuns aci am luat o odae mobilată în care ținurăm și servicii din lipsa de fonduri.  La venirea mea am mai găsit aci și pe sora Mariea Nadolencu, născută Sezonov, care a fost un mare sprijin dimpreună cu soțul ei.

Așea că în 6 Aprilie 1924, fu deschisă casa de rugăciune în mod oficial pe str. Dumbrava Roșie No.36, în casele D-lui Frumosu.

Printre cei ce primiră propovăduirea Evangheliei fură: sora paraschiva Dusea, astăzi Magadaș, Frații Alicsandru și Florica Ursuța, Niculae și Ludovica Grozea și mai târziu a venit și Ioan Kioroși.

Începutul a fost greu.  Și mai cu seamă în oraș, singur a trebuit să cânt și să învăț a cînta.  Doi ani am curățat și spălat localul din lipsă de fonduri.

Astăzi sunt peste două sute de membri și aparținători și un frumos locaș de închinăciune pe str. Mareșal Joffrei No.6, proprietatea bisericii Baptiste din Constanța.

Închiderea caselor de rugăciune

Printr-un ordin dat de către Prefectura Jud. Constanța în 1924 fură închise toate casele de rugăciune afară de constanța oraș.

Rf. Ștefan Baban a venit și mi-a adus la cunoștință acest caz.  Împreună am fost în audiență la Prefectul județului respectiv, cerându-i relații asupra acestei închideri a caselor de rugăciune.  Dânsul ne-a trimis la Episcopie, spunându-i că noi nu avem nimic cu Episcopia, fiind chestiuni administrative la mijloc și nu religioase.  Și între altele am spus că noi nu cerem nimic de la D-sa ci numai drepturile pe care ni le dă Legile Țării, de a ne închina lui Dumnezeu în casele noastre de rugăciune, că de nu ne dă voe atunci i-am zis că voi aduce la D-sa pe toți baptiștii cu copii cu toți ca să ne închinăm lui Dumnezeu spunându-i că noi ne-am făcut clădirea și suntem gata a muri pentru ea și tot așa suntem gata a muri și pentru credința noastră.

La auzul acestor cuvinte Prefectul m-a dat afară din cabinet, rămânând numai fratele meu, amenințându-mă că mă va aresta.  Dar imediat trimise portarul după mine și mă chemă, în același timp chemă directorul Prefecturei și secretarul și după trei zile fură deschise toate casele de rugăciune.

Prigonirile se țin lanț

În anul 1924 prietena Mita B. Tudor din Petroșani fu bătută de agentul sanitar, respectiv pentru că urmează la baptiști.  În anul următor fr. Terente Gurban căzu victimă unei sălbatice agresiuni în momentul ce mergea în satul Ștefan cel Mare în apropierea locuinței Fr. Iordache Ieremiea, fu lovit de mai mulți locuitori lăsându-l scăldat în sânge din ordinul preotului ortodox.  Ne mai putând a mai merge pe picioare se târâ până la locuința fratelui.

Toată noaptea aceia, locuința fr. Ieremiea fu asediată și bombardată cu petre.  În zorile zilei belgeranții s-au retras.

În acest an Evanghelia fu răspândită și în orașul Galați prin frații veniți după lucru din Basarabia și imigrați din Ausiea.

Literatura

Dar cu scurgerea vremii se simțea tot mai mult și necesitatea cărților de cântări și a literaturii.  Astfel fr. Jean Staneschi a editat în anul 1925, o carte de cântări pe note „Cântările Triumfului”, epuizându-se fu din nou retipărită și îmbunătățită. În anul următor a mai editat o carte pe note „Harfa Copiilor” carte de mare folos pentru școlile duminicale și tineret.

Fr. Staneschi a mai tradus broșurile „Eu și casa mea voiu servi Domnului”, „Cum să câștigăm suflete pentru Christos”, „Primăvara vieții”, „Tezaaurul lui David” de Spurgeon etc., literatură de mare folos pentru tineretul nostru.

Constituirea cercului bisericesc baptist Dobrogian

Între anii 1926-1927 câmpul de lucru al Evangheliei din Dobrogea fu âmpărțit în două cercuri: Unul cu sediul la Constanța, având  ca conducător pe subsemnatul, dar această formație nu a durat mult astfel se făcu o convocare generală fără Constanța, la Viișoara jud. Constanța în ziua de 12 Februarie 1928 și între altele pentru motive bine determinate conferința în unanimitate de voturi hotărâ constituirea cercului bisericesc baptist din Dobrogea cu sediul în cogealac sub conducerea subsemnatului și a unui comitet.

Reorganizarea lucrului Evangheliei în Olteniea

Încă din anul 1927, la un curs de Biblie fr. Sava Nicolae făcu cunoștință cu fr. Ioan Clos din Craiova, astfel fr. Sava fu trimis la acestă biserică și în 6 Februarie 1927, în mod oficial au deschis o casă de rugăciune în str. Sf. Dumitru No. 12.  Această biserică crescuașa că la finele anului, primiră 18 membri noi.  În Ianuarie 1928, fr. Sava fu ordinat ca pastor de către comisia compusă din Pastorii: C. Adorian, T. Branea și Gh. Vulpescu.

Fr. Savaîn timp ce-și vizita o familie de enoriași în com. Călimănești, fu arestat și transferat din post în post pe un vifor cumplit pe o distanță de 40 kl. La Tribunalul R. Vâlcea negăsind nici o vină fu eliberat.

Trecerea în cele veșnice a lui Niculae D. Baban

Născut în anul 1856, a primit pe Domnul în anul 1906 și fu ordinat ca pastor în anul 1915.  El a fost omul rugăciunii, căpitan al credinței om destoinic, hotărât în lucrarea Domnului și bogat în sfaturi.

S-a jertfit în tot timpul vieții sale atât materialicește cât și moralicește:

Materialicește: a clădit o casă de rugăciune pe propria sa cheltuială. (14 ani a servit cauza Evangheliei fără să primească de la cineva un ban.).

Moralicește: Când călare pe cal trecia peste văi și dialuri ducându-se pe la frați, când pe jos lua bstonul în mână și biblia în subțioară și se ducea pe la frați de le predica Evanghelia.

În ziua de 31 Octombrie 1929 s-a stins din vieață la locuința sa din Arbagi și în 3 Noiembrie a avut înmormântarea în satul său natal

Din „Farul Mântuirei” Martie 1930

Din nou la Constanța

După cum am arătat mai sus, Dobrogea se constitui într-un cerc bisericesc și nu dură mult și fr. Jian se stabili în Silistra unde soția dânsului profesa medicina fiind Dr. În Medicină și Chirurgie, și din nou m-am stabilit în Constanța.

De atunci până astăzi biserica este în continuă creștere zi cu zi.

În acest an fu inaugurarea casei de rugăciune din Viișoara, jud. Constanța care avu loc în ziua de 15 Decembrie, cu această ocazie căzui victima unor borfași care mă loviră și-mi fură căciula și profitând de întuneric se făcură nevăzuți.

 Ploești

Tânărul Marin Dumitrașcu de fel din com. Jegăliea jud. Ialomița absolvi Seminarul Teologic Baptist din București și se stabili în orașul Ploești, aci începu propovăduirea Evanghelei în oraș și jur, munca-i fu încununată cu multă binecuvântare astfel astăzi există o comunitate cu sediul în str. L.I.Agraru No.22 cu mai multe filiale în jur.

 Mari prigoniri religioase în Oltenia

Preotul ortodox bate până la sânge pe cetățeni Baptiști

 Dacă în Dobrogea și Ialomița prigonirile au atins culmea, dar nici cei din Oltenia nu s-au lăsat mai pe jos.  Astfel fr. Opran, din com. Petrari Vâlcea și Dumitru Turbatu, din Păunești, primul a fost bătut și scăldat în sânge, de către Preotul Ortodox din Păunești, în localul Primăriei (Așa se impune credința în veacul al 19-lea al civilizației de către unii slujbași ai Domnului?) de față fiind și șeful de post respectiv, dar nu-i lua apărarea.

Lucrurile însă nu s-au oprit aci, ci din nou preotul în fruntea unui mare public violă locuința fr. Turbatu și fu amenințat că de nu va părăsi comuna va fi omorât.

Cazurile fură aduse la cunoștința celor în drept, dar nimeni nu luă nici o măsură, pentru cetățeanul Baptist nu erau Legi ocrotitoare.

…………………………………………………………………………………………………………………

Evanghelia înaintează în Oltenia

Ca de obiceiu, în urma prigonirilor se simt noi mișcări religioase în popor.  Astfel în 1930 s-au mai convertit încă 11 suflete.

În Cetate – Dolji, fiind o biserică unde lucră câțiva ani fr. M. Dumitrașcu, această bisericuță se uni cu cea din Craiova și conlucrară cu mult succes.  Un grup de credincioși în frunte cu fr. N. Sava porniră într-un turneu misionar cu o mașină cu tricolorul fâlfâind,  ajunseră în com. Cetate, aci ținu un Te-Deum pentru Țară și Rege la care luară parte și intelectualii comunei.

Această biserică luară pastor pe fr. Ion Frâncu, absolvent al Seminarului Teologic Baptist din București.

Constituirea cercului bisericesc Baptist Craiova

În toamna anului 1931 bisericile baptiste din jud. Teleorman din Oltenia fură convocate la Craiova și se constituiră într-un cerc bisericesc sub conducerea fr. N. Sava și a unui comitet.

Goniți din comună pentru că sunt Baptiști

În comuna Dărăbani jud. Constanța autoritățile par că și-au făcut de cap astfel fr. Dumitru Gancioglu și Ioan Ciacar fură din nou chemați, de către șeful de post Stanciu, la primărie și li s-a pus în vedere ca să părăsească comuna în 24 de ore, deși locuiau în comună de cinci ani și plăteau către stat și comună toate dările aferente, fiind aduși de către Oficiul Național Special de colonizare în jud. Constanța pentru colonozareși deși nici o lege nu îndreptățește pe un jandarm a trimite la urmă pe nimeni, totuși ei o încercau.

Sesizând despre aceste fapte Autoritățile locale și personal am fost în nenumărate rânduri intervenind pentru ei.

Sub partidul Iogist m-am prezentat Prefectului cu o asemenea intervenție și mi-a zis „ce dumneata ești avocat sau faci pe avocatul?”  i-am răspuns că nu sunt avocat și nici nu fac pe avocatul ci îmi apăr membrii cultului nostru – zicându-mi „asta-i treaba avocaților”.

Bătut și aruncat în câmp

În anul 1932, ziua 22 Mai, preotul ortodox Girip Ioan și Mihail Vasile, învățător, în fruntea mai multor locuitori din com. Măgura, satul Viroaga, jud. Constanța, s-au dus la casa de rugăciune a bisericii noastre creștine baptiste din sus menționatul sat, intrând înlăuntru membrii noștrii tocmai oficiau serviciul religios pe la orele patru p.m.

Cum au intrat înlăuntru vociferând au cerut autorizația casei de rugăciune, urmând cum era și natural un schimb de cuvinte, ei devastându-le casa de rugăciune, scoțându-i pe brânci, sub puternice lovituri, din casă.  Punând mâinile pe fr. Teodor Plupcii l-au dus la locuința sa, violându-i domiciliul, i-au scos bagajul din casă, l-au pus într-o căruță și pe dânsul deasupra și sub puternice lovituri l-au dus cu bagajul său în marginea satului Căscioarile (Mamusliea) unde l-au bătut crunt lăsându-l în câmp într-o stare vecină cu moartea.  Un martor ocular mi-a istorisit că sta într-o groapă pe marginea drumului și privea, că Fr. Tudor le zicea „nu mă omorâți fraților că am copii”.  Era cu picioarele în căruță și cu capul atârnat în jos și așa l-au târât ca pe un stârv.

În stare destul de gravă l-au dus la spitalul din Negru-Vodă unde i s-au dat primile îngrijiri.

Personal l-am vizitat și a treia zi încă nu putea vedea și nu putea auzi și nici vorbi.

Cu lanțuri pe mâini ca hoții de cai

Frații Tudor Stoian, Chiril Sert și Toader Plupcii din com. Măgura satul Viroaga jud. Constanța, au fost arestați și înaintați din post în post pe jos la Parchetul Tribunalului Constanța și deferit cazul Judecătorului de Instrucție cabinetului I-iu, încheindu-li-se mandate de arestare No. 2003 din 14 aprilie 1932 și depuși la închisoarea civilă din localitate.

Frații însă i-au vizitat din când în când ducându-le cele necesare.

Legați cu lanțuri de mâini ca hoții de cai, frații au mers pe strada Scarlat Varnav, iar eu cu durere-i priveam și cu lacrimi în ochi din mers am zis „Ah frate Pavele iată frații tăi din veacul al 20-lea duc și ei lanțurile pe mâini ca și tine și nu li-e rușine de crucea lui Christos Domnul nostru”.

Și peste 10 zile fiind puși în libertate.

Sigur că aceste hărțuieli au dat naștere la o mulțime de rpocese astfel câte cinci-șase procese se țineau întruna, enorme sume de bani ne-a costat.  Avocații noștri Sandu Ștefan și Octavian Gorunianu sunt martori în apărarea noastră.

Toate procesele noastre, câte au ajuns la Onorata Curte de Apel din loc, toate au fost achitate, cauza este că fr. nu au fost întru nimic vinovați.

Este de remarcat pledoarea D-lui avocat T. Valavu, decanul Baroului din loc, în fața Curtei de Apel în procesul de mai sus , a impresionat adânc publicul și rezultatul ei a fost achitarea fraților.

În lanțuri

În luna Februarie 1932, Predicatorii N.Sava, Matei și D. Bejan mergând în a-și vizita credincioșii, fiind în exercițiul misiunii lor fură arestați în com. Balaci în casa enoriașului baptist Ion Bratu și fură duși la pstul de jandarmi și aici bătuți crunt de primarul com. Tudor Zodie, și-i anchetă până la ora 2 noaptea.  A doua zi fură puși în lanțuri ca hoți purtați prin com. de către primar și jandarmi (sigur făcând haz pe socoteala cetățianului baptist), înaintați Prefecturii Teleorman fură eliberați.

Sfântul Ilie

În 20 Iulie 1932 credincioșii baptiști din com. Cetate-Dolj, fură chemați la primăria comunei respective de către primarul Niculae Grezi și fură bătuți de către primar pe motivul că au îndrăznit să treere în ziua de Sf. Ilie.

Cazul fu adus la cunoștința Onor. Parchetului și primarul fu suspendat din post.

Jandarmii stâlcesc din bătăi pe cetățenii baptiști

Prigonirile se țin lanț în Oltenia, cetățeanul baptist este stâlcit din bătăi de către jandarmi.

Astfel în ziua de 18 Mai 1932, șeful de jandarmi Poiana Mare jud. Dolji fără nici un motiv a violat domiciliul cetățeanului baptist Ilie Bărbulescu din Fântâna Banului pe la orele 10 noaptea, ca să-l aresteze.  Cetățeanul l-a întrebat pentru ce motive și dacă are ceva să fie ziua și nu noaptea.  Atunci cetățeanul Ilie băsrbulescu fu repezit și luat cu forța, lovit în curtea sa atât el cât și soția dânsului.

La țipetele victimelor au sărit consăteni și i-au scos din mâinile jandarmilor înfuriați.

Dar jandarmii nu s-au satisfăcut, cum era și natural, căutând a se răzbuna și în ziua de 16 Iunie a aceluiaș an, Niculae Bărbulescu dimpreună cu Ionel Gurguiescu din Cetate-Dolj, cu mâinile și picioarele legați și încătușați, jandarmul dădu drumu la un câine lup care sări asupra lor, neputându-se apăra fiind legați, astfel fr. N. Bărbulescu fu mușcat de câine. (Jandarmul se distra pe socoteala cetățeanului baptist.) Unul din ei se înbolnăvi de frică.

Acestea sunt  fapte la cere se deda acei ce au menirea să păsteze ordinea în sat.

Preotul ortodox lovește

În anul 1933 luna Iunie ziua 6 fr. Ilie Ursu din com. Dărăbani jud. Constanța, pe când se afla în locuința sa, deodată și-au făcut apariția în casă preotul ortodox al parohieie locale și primarul comunei de față fiind și sora Erina Caveleova și soțul ei Feodor din Negru Vodă, luându-le numele în scris fură invitați la primărie din ordinul preotului.  Ajunși la primărie li s-au pus întrebări bine înțeles provocatoare.  Fiind strânși mai mulți locuitori preotul a mai chemat și pe alți locuitori mai violenți care împreună cu preotul au început să înjure pe cetățenii baptiști, și mai mult, preotul răhnind a agitat și a îndemnat pe locuitori să lovească și să omoare pe acești pașnici cetățeni.

Însuși preotul a dat două lovituri lui Feodor Cavaleova trimițându-l la pământ iar pe Ilie Ursu primi mai multe lovituri scăpă grație numai unei intervenții stăruitoare a unor cetățeni cinstiți.

Cum era și natural dacă conducătorul bate și îndeamnă să bată la ce era de așteptat?

 Reorganizarea Comunităților Bisericești Baptiste din Vechiul Regat

În urma circularei Onor. Minister al Cultelor no.16.2590/14322 din 1932, a invitat Comunitățile baptiste mai importante din întreaga țară să alcătuiască și să prezinte un statut de organizare pus de acord cu dispozițiile Art. 53 din legia pentru regimul general al Cultelor din 1928.

În urma acestor dispozițiuni, în luna Aprilie 1933 s-au întrunit reprezentanții Comunităților mai importante din țară și au alcătuit un statut tip (și mai bine zis două). No.1 și No.2, cu mici modificări.

Acest statut a fost apoi supus spre aprobarea adunării generale a fiecărei Comunități în parte și după ce au votat și aprobat cu unanimitate de voturi (afară de mici excepții) a fost trimis Ministeului Cultelor spre aprobare.

ss. D. Baban

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: