Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | noiembrie 20, 2015

Norvegia, un stat barbaric; mai rău decât terorismul; ilogic, inconsecvent, incoerent și contradictoriu; mai rău decât comunismul chinezesc – o rușine pentru timpurile moderne.

bodnariu family

Voi justifica afirmațiile făcute punctual

Am citit despre drama familiei Bodnariu Marius și Ruth din Norvegia ai căror copii au fost răpiți de autorități pe 16 noiembrie din cauză că aceștia au fost crescuți în conformitate cu creștinismul biblic și că au avut curajul să-și mărturisească în mod public credința. Denunțați de directoarea școlii la care învățau Eliana și Naomi, doi dintre cei cinci copii, copii (toți cei cinci) au fost răpiți de autorități și puși în plasament.  Vina lor ar fi fost o cântare creștină și o discuție pe această temă.  Creștinismul, în cartea sa de căpătâi, Biblia, învață pe părinți să își crească pe copii în învățătura lui Isus Christos ca aceștia să ajungă asemenea Lui (cinstiți, buni, ascultători de părinți, morali, iubitori de adevăr, iubitori de Dumnezeu și de aproape) și să mărturisească credința lor altor oameni. Așa a ajuns creștinismul în Europa înnobilând-o și eliberând-o de barbarism. Nu există un cetățean mai bun în lumea acesta decât cetățeanul care urmează învățătura lui Isus Christos. Acesta va aduce bine societății, va respecta autoritățile (atât timp cât acestea sunt în conformitate cu învățăturile creștine ) și acesta nu va face rău aproapelui.

Norvegia un stat barbar: În provinciile române au năvălit de multe ori barbarii. Mongolii și otomanii năvăleau și luau pruncii noștri. Otomanii să-i facă ieniceri, ostași turciți, islamizați, mongolii să-i facă robi sau luptători. „Such tribulations were hardly uncommon for the young Turco-Mongols and kidnappings for ransom, for servants, or even for forced fighters were not uncommon as the many examples mentioned in the Secret History testify.“(Genghis Khan and Mongol Rule de George Lane) Norvegia răpește copiii familiilor creștine pentru că aceștia sunt educați acasă ca să fie oameni de caracter frumos. Deci e mai rău că barbarismul.

Norvegia un stat mai rău decât terorismul: Atunci când are loc un atac terorist cei afectați (ex. dacă copiii unei familii ar fi fost prinși acolo și uciși de gloanțe sa de o explozie sau răpiți) își pun întrebarea „De ce?“ Sunt surprinși și nu au răspunsuri și spun că terorismul este absurd și vrednic de condamnat și eradicat. Dar atunci când copiii sunt răpiți de un stat (care are în Constituție ideea creștinismului protestant) răpiți pentru că sunt urmași ai lui Isus Christos, pentru că părinții i-au educat la bine, părinții nu numai că nu înțeleg de ce, ei înțeleg că statul este un stat care pedepsește binele și încurajează răul.  Teroriștii răpesc și ucid pentru că urăsc altă religie.  Aici avem de a face cu un jihadism norvegian, care vrea să distrugă pe creștinii care au curaj să se arate ca niște creștini veritabili, adică creștini mărturisitori.  Islamul terorist persecută creștinii și evreii, Norvegia persecută creștinii. Un caracter mai frumos decât cel al lui Christos nu se găsește în toată istoria lumii! Terorismul ucide într-o clipă sau dacă ești doar rănit durează o vreme și vine vindecarea. Răpirea copiilor creștinilor este o teroare, o groază și o teribilă durere la care părinții sunt condamnați pe viață. Ai prefera să fii omorât într-o clipă decît să vezi că îți sunt copiii răpiți pentru a fi educați împotriva convingerilor și principilor religioase personale și îndoctrinați cu valori și filozofii care le ucid sufletul. Este o tortură sufletească și o agonie care va dura o viață.

Norvegia un stat ilogic, inconsecvent, incoerent și contradictoriu:

Constituția Norvegiei prevede în secția A art.2 că valorile statului vor rămâne, vor fi moștenirea creștină și umanistă. În aceeași secție, A, art. 4 se spune că regele întotdeauna va fi un om care este de confesiune evangelică-lutherană. Cuvântul folosit “profess” (din traducerea englezească) înseamnă a practica acest creștinism. Adică a trăi și mărturisi învățăturile Domnului Isus Christos, Regele regilor. Cum poate un rege creștin să domnească peste un regat care răpește copiii creștinilor care practică „profess“ credința creștină în familie și în societate? (se continuă după secțiunea A)

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently in May 2014

A.

Article 2

Our values will remain our Christian and humanist heritage. This Constitution shall ensure democracy, a state based on the rule of law and human rights.

Article 4

The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion.

 

Constituția norvegiană în secțiunea E despre drepturile omului spune următoarele:

Art. 92 Autoritățile Statului vor respecta și vor asigura drepturile omului așa cum sunt exprimate în această Constituție și în tratatele cu privire la drepturile omului la care a aderat și sunt obligatorii pentru Norvegia.

Art. 94 Nimeni nu poate fi luat în custodie sau în vreun alt fel deprivat de libertate, exceptând cazurile determinate de lege și în conformitate cu legea. Deprivarea de libertate trebuie să fie exercitată doar atunci când este necesară și nu trebuie să fie disproporționată cu contravenția.

Art. 95 Fiecare persoană are dreptul de a avea cazul judecat de o curte independentă și imparțială într-un timp rezonabil. Procedurile legale trebuie să fie juste și publice.

Art. 98 Toți oamenii sunt egali în fața legii.

Art. 100 trebuie să fie libertate de expresie. Nimeni nu trebuie să fie condamnat pentru că a pdistribuit sau primit informații, idei sau mesaje cu excepția cazului când acest lucru este justificat în relație (sau contravine) cu bazele libertății de expresie, care înseamnă căutarea adevărului, promovarea democrației și libertății individului de a forma opinii… Fiecare om trebuie să fie liber să spună onest ceea ce gândește cu privire la administrația statului sau cu privire la orice alt subiect. Limitări clare ce privire la aces subiect pot fi impuse doar pe considerente deosebit de grave care contravin fundamentelor libertății de expresie.

Art. 102 Orice om are dreptul de a-i fi respectată viața privată și cea de familie, casa lui și convorbirile. Perchezițiile caselor private nu trebuie făcute decât în cazuri criminale. Autoritățile statului trebuie să asigure integritatea personală.

Art. 104 Copii au dreptul respectării demnității lor umane. Ei au dreptul de a fi ascultați (audiați) în probleme care îi vizează și trebuie să li se acorde vederilor lor greutatea cuvenită în raport cu vârsta și dezvoltarea lor. Pentru acțiuni și decizii care îi afectează pe copii, avantajele cele mai mari pentru copil trebuie să fie un considerent fundamental.

Copiii au dreptul la protejarea integrității personale. Autoritățile statului vor crea condiții care vor facilita dezvoltarea copilului, inclusiv se vor avea grijă ca copilul să aibă asigurată siguranța economică, socială și de sănătate necesară, de preferat în cadrul familiei acestuia.

 

Care este logica și consecvența, coerența statului norvegian când acesta pedepsește și răpește copiii familiilor creștine pentru că aceștia și-au exprimat libertatea de expresie?

 

Norvegia este un stat mai rău decât comunismul chinezesc: În China cetățenii sunt pedepsiți dacă au mai mult decât un copil. Oamenii sunt arestați pentru convingerile lor creștine. Poate și în China sunt răpiți copiii de stat ca să fie îndoctrinați dar China este un stat ateu și cu o ideologie comunistă și lucrează în conformitate cu politica și ideologia atee, marxist-leninistă-mao tze dunistă, dar Norvegia care are la fundament o monarhie protestantă lucrează inconsecvent și împotriva principiilor sănătoase pe care și le-ar dori în societatea sa. Norvegia este pentru părinții creștini un coșmar orwellian.

 

 

 

Atașez mai jos câteva articole din Constituția Norvegiană în limba engleză.

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently in May 2014

 

 

A.

Article 2

Our values will remain our Christian and humanist heritage. This Constitution shall ensure democracy, a state based on the rule of law and human rights.

Article 4

The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion.

E.

Human Rights

Article 92

The authorities of the State shall respect and ensure human rights as they are expressed in this Constitution and in the treaties concerning human rights that are binding for Norway.

Article 93

Every human being has the right to life. No one may be sentenced to death.

No one may be subjected to torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.

No one shall be held in slavery or required to perform forced labour.

The authorities of the State shall protect the right to life and oppose torture, slavery, forced labour and other forms of inhuman or degrading treatment.

Article 94

No one may be taken into custody or otherwise be deprived of their liberty except in the cases determined by law and in the manner prescribed by law. Deprivation of liberty must be necessary and must not constitute a disproportionate infringement.

Persons arrested shall as soon as possible be brought before a court. Others who have been deprived of their liberty have the right to bring their deprivation of liberty before a court without unjustified delay.

Those responsible for the unwarranted arrest or illegal detention of a person shall be answerable to the person concerned.

Article 95

Everyone has the right to have their case tried by an independent and impartial court within reasonable time. Legal proceedings shall be fair and public. The court may however conduct proceedings in camera if considerations of the privacy of the parties concerned or if weighty and significant public interests necessitate this.

The authorities of the state shall ensure the independence and impartiality of the courts and the members of the judiciary.

Article 96

No one may be sentenced except according to law, or be punished except after a court judgment.

Everyone has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

No one may be sentenced to surrender property or accumulated wealth unless the assets have been used to commit or are profits from a criminal act.

Article 97 No law must be given retroactive effect.

Article 98 All people are equal under the law.

No human being must be subject to unfair or disproportionate differential treatment.

(Repealed)

Article 99

Article 100

There shall be freedom of expression.

No one may be held liable in law for having imparted or received information, ideas or messages unless this can be justified in relation to the grounds for freedom of expression, which are the seeking of truth, the promotion of democracy and the individual’s freedom to form opinions. Such legal liability shall be prescribed by law.

Everyone shall be free to speak their mind frankly on the administration of the State and on any other subject whatsoever. Clearly defined limitations to this right may only be imposed when particularly weighty considerations so justify in relation to the grounds for freedom of expression.

Prior censorship and other preventive measures may not be applied unless so required in order to protect children and young persons from the harmful influence of moving pictures. Censorship of letters may only be imposed in institutions.

Everyone has a right of access to documents of the State and municipalities and a right to follow the proceedings of the courts and democratically elected bodies. Limitations to this right may be prescribed by law to protect the privacy of the individual or for other weighty reasons.

The authorities of the state shall create conditions that facilitate open and enlightened public discourse.

Article 101

Everyone has the right to form, join and leave associations, including trade unions and political parties.

All people may meet in peaceful assemblies and demonstrations.

The Government is not entitled to employ military force against citizens of the state, except in accordance with the law, unless an assembly disturbs the public peace and does not immediately disperse after the articles of the statute book relating to riots have been read out clearly three times by the civil authority.

Article 102

Everyone has the right to the respect of their privacy and family life, their home and their communication. Search of private homes shall not be made except in criminal cases.

The authorities of the state shall ensure the protection of personal integrity.

(Repealed)

Article 103

Article 104

Children have the right to respect for their human dignity. They have the right to be heard in questions that concern them, and due weight shall be attached to their views in accordance with their age and development.

For actions and decisions that affect children, the best interests of the child shall be a fundamental consideration.

Children have the right to protection of their personal integrity. The authorities of the state shall create conditions that facilitate the child’s development, including ensuring that the child is provided with the necessary economic, social and health security, preferably within their own family.

Article 105

If the welfare of the state requires that any person shall surrender their movable or immovable property for the public use, they shall receive full compensation from the Treasury.

Article 106

Everyone who resides legally in the realm may move freely within the borders of the realm and choose their place of residence there.

No one may be denied the right to leave the realm, unless so required out of consideration for effective legal proceedings or the performance of military service. Norwegian citizens may not be refused entry into the realm.

Article 107

Article 108

The authorities of the state shall create conditions enabling the Sami people to preserve and develop its language, culture and way of life.

Article 109

Everyone has the right to education. Children have the right to receive basic education. The education shall safeguard the individual’s abilities and needs, and promote respect for democracy, the rule of law and human rights.

The authorities of the state shall ensure access to upper secondary education and equal opportunities for higher education on the basis of qualifications.

Article 110

The authorities of the state shall create conditions under which every person capable of work is able to earn a living through their work or enterprise. Those who cannot themselves provide for their own subsistence have the right to support from the state.

Specific provisions concerning the right of employees to co- determination at their work place shall be laid down by law.

Article 111

Article 112

Every person has the right to an environment that is conducive to health and to a natural environment whose productivity and diversity are maintained. Natural resources shall be managed on the basis of

comprehensive long-term considerations which will safeguard this right for future generations as well.

In order to safeguard their right in accordance with the foregoing paragraph, citizens are entitled to information on the state of the natural environment and on the effects of any encroachment on nature that is planned or carried out.

The authorities of the state shall take measures for the implementation of these principles.

Article 113

Infringement of the authorities against the individual must be founded on the law.

 

 


Răspunsuri

  1. Reblogged this on Trezire si Restaurare.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: