Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | decembrie 8, 2007

FRATELE OLAH LIVIU ÎN OBIECTIVUL SECURITĂŢII

 Vă ofer o lectură mai puţin populară dar citind-o veţi înţelege de ce doresc atât de mult ca adevărul să iasă la lumină. Pastori, colaboratori ai securităţii, au contribuit la nimicirea lucrării lui Dumnezeu. Cazul fratelui Olah este doar unul. Lucrarea şi viaţa bisericilor baptiste a fost sugrumată de securitate prin ajutorul dat de cei care au colaborat. Ce e mai trist este că mulţi din aceşti pastori încă mai predică astăzi în biserici şi încă mai „dirijează” viaţa cultului. Cine citeşte cu atenţie îşi dă seama că securitatea nu proteja nici pe colaboratori. Chiar dacă aceştia aveau angajament, de multe ori erau discreditaţi atunci când era în folosul sistemului, erau în continuare folosiţi şi dacă era cazul, erau lepădaţi. După cum nu există crimă perfectă, tot aşa, nu există conspirare desăvârşită. Dumnezeu va scoate toate lucrurile la lumină, la vremea hotărâtă de El. Bine ar fi ca cei care au colaborat să îşi recunoască singuri vina, să iasă la lumină şi să fie eliberaţi. Bine ar fi dacă membri din toate bisericile ar solicita CNSAS-ului verificarea pastorilor lor cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea. Orice membru o poate solicita această verificare, sau chiar orice cetăţean, chiar dacă nu este membru.

Lectura este lungă, vreo 20 de pagini, dar interesantă

liviu-olah-1-fila-1.jpg

Dosare informativ I 98421/1

Min de Interne

Unitatea I.J. Timiş Serv 1

Dosar de urmărire informativă nr. 3817

Privind „BOTEZATU”

Deschis La data de 13.03.1977

f.2

OLAH LIVIU este născut la 30.05.1934 în Oradea, Judeşul Bihor, fiul lui DUMITRU ŞI VERONICA (Veturia n.m.,f.3), studii Facultatea de drept, de profesie jurist, însă a practivat profesia de pastor baptist, este căsătorit şi are un copil, de naţionalitate şi cetăţenie română, a avut ultimul domiciliu în Timişoara Str. Intrarea Zenit nr.2” (Gh Lazăr nr.15, bl. E/1, scara B, et. 2, apt.5, f.3)

„Barbu „ pastor la Zăvoi 12 Timişoara, f.29, 31. Stanca Ion, corelare f. 43,44,45,46,47 cu f.9.

f.7vs – Inspectoratul județean Timiș a acționat cu rezultate bune prin sursele „PETRESCU”, „BARBU”, „DUȚESCU” și „GRIGORIU” – care au fost dirijate în mod diferențiat – în direcția compromiterii și izolării lui „BOTEZATUL”, astfel încît a fost pus în discuția celor 32 de păstori baptiști din județul Timiș, luîndu-se atitudine împotriva lui, că dacă nu se încadrează în normele cultului, se va lua măsura excluderii din cult (7 martie 1977)

f.9

Inspectoratul Judetean Timis al Ministerului de Interne

-Securitate-

Nr.1/G.P./00

Din 3.III. 1977

NOTA

Privind cazul BOTEZATUL din Timişoara

In baza ordinului Conducerii DirecţieiI-a la analiza cazului „BOTEZATU” din problema baptistă, ce a avut loc în ziua de 11.XI . 1976 la Oradea, am trecut la executarea următoarelor măsuri:

1.- Au fost instruite sursele: „PETRESCU”, „BARBU”, „DUŢESCU” şi „GRIGORIU”, care au reuşit să prezinte date despre preocupările şi acţiunile lui OLAH LIVIU din perioada cît se află la Timişoara.-

Sursele organelor noastre au fost dirijate diferenţiate.

In acest context sursa „BARBU” a fost dirijată pentru a creia în jurul celui în cauză o atmosferă de neîncredere şi izolare în rîndul tineretului şi membrilor baptişti. Ajungînd ca în ultima perioada tinerii din biserica baptistă din Str. Zăvoi să nu se mai prezinte la ora tineretului ceea ce de obicei a fost ţinută de OLAH LIVIU la biserica baptistă nr. 5 Str. Herestrău.-

De asemeni „BARBU” a trimis în S.U.A. o scrisoare către LUCACI ARSENIE, care face parte din conducerea baptistă Română, cu scopul compromiterii celuui urmărit în exterior.

Ca urmare a acestei măsuri fiind invitat la Congresul baptiştilor, a venit la Timişoara, cu care ocazie în cadrul unei şedinţe cu conducerea cultului şi în prezenţa lui OLAH LIVIU a arătat că este nemulţumit de atitudinea anarhică şi de poziţia lui OLAH LIVIU care nu se supune conducerii cultului comiţînd abateri care contravin reglementărilor cultice.

Vs. f.9

Sursa „PETRESCU” a fost instruită să acţioneze în rîndul membrilor baptişti din Timişoara pe linia creerii de disensiuni în anturajul lui OLAH LIVIU .-

Sursa „GRIGORIU” care îl cunoaşte bine pe socrul lui OLAH LIVIU a acţionat în direcţia lămuririi acestuia ca să frîneze pe ginerele său ca să nu încalce preceptele cultului.-

Ca urmare a măsurilor de compromitere şi izolare luate de noi, OLAH LIVIU a fost pus în discuţia conducerii cultului baptist din Timişoara, cu participarea tuturor pastorilor , cu care ocazie s-a luat poziţie împotriva lui, punîndu-i-se în vedere că dacă nu se încadrează în normele şi cerinţele cultului, se va lua măsura excluderii sale din cult.-

De la analiza din Oradea au fost obţinute mai multe materiale (informaţii) din care 11 în copie au fost trimise Insp. Jud. Bihor spre exploatare.-

2.- Am efectuat studiul introducerii de mijloace seciale la domiciliul lui OLAH LIVIU.-

Instalarea acestora nu se poate realiza momentan existînd unele greutăţi în mişcarea persoanelor care locuiesc în acelaş apartament cu obiectivul.-

3.- Asupra lui OLAH LIVIU am luat măsuri de filaj în perioada cît era la Timişoara, însă probleme deosebite ce ar fi interesat organele noastre nu au rezultat.-

Alte date decît deplasarea de la domiciliu la biserică şi înapoi, nu au rezultat.-

4.- De la analiza cazului repectiv am luat măsuri de studiere şi verificare a unor persoane din anturajul şi mediiile baptiste tinere care frecventează biserica unde OLAH LIVIU le ţine ore biblice. Au fost selecţionate un număr de 8 persoane ca căror studiu este în curs de definitivare. Continuîndu-se cunoaşterea prin reţea şi alte mijloace a acestor în vederea recrutării lor.-

5.- au fost executate verificări pe diferite prioade de activitate a lui OLAH LIVIU din Timişoara, rezultatele acestora completînd cunoaşterea sa în vederea iniţierii unor combinaţii informative.-

……

f.10

La locul său de muncă au fost luate în studiu 3 persoane pentru cunoaşterea legăturilor şi preocupărilor acesteia în timpul serviciului, însă nu au rezultat probleme deosebite, ce ar putea fi folosite pentru compromitere.-

……..

Tot sursa „BARBU” ne-a relatat că OLAH LIVIU la vîrsta de 6 ani cînd domicilia la Oradea a fost bolnav de meningită. Se ştie că această boală lasă urmări de debilitate mintală, fapt care la OLAH LIVIU se observă de mai multe ori.-

Dr. ARCAN ILIE care îl cunoaşte pe OLAH LIVIU, acesta susţine că OLAH suferă de schizofrenie, susţinînd că face greşelile lui datorită unei dereglări psihice.-

Sursa „DUŢESCU” ne-a relatat că OLAH LIVIU are învăţături care nu se încadrează în cultul baptist. Chiar el a auzit cînd OLAH a povestit lui TOSITIU că atunci cînd se roagă se pierde, cade într-un extar care denotă că are duhul sfînt pe care îl au penticostalii, se roagă 2-4 ore pe zi. Chiar şi socrul lui OLAH LIVIU, LUPESCU SIMION a relatat sursei noastre că nu ştie cei cu ginerele lui, ….

Din ultimile informaţii rezultă interesul şi preocupările lui OLAH de a pleca definitiv în S.U.A. care i-au promis că vor interveni la preşedintele KARTER.-

În continuare preconizăm a lua următoarele măsuri:

– Definitivarea introducerii T.O. la domiciliu;

– Continuarea măsurilor de compromitere a lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor la toate bisericile baptiste din jud. Timiş;

În acest sens vom folosi toate posibilităţile existente ale organelor noastre.-

– Recrutarea unui informator cu posibilităţi din rîndul Tineretului baptist.-

– Influienţarea socrului acestuia LUPESCU SIMION prin sursele „POPESCU” şi „GRIGORIU” ca să tempereze pe (vs.10) OLAH LIVIU în activitatea lui cultică în afara cadrului legal.-

Prin intermediul surselor „BARBU” şi „PETRESCU”, vom acţiona spre extern prin trimiterea unor scrisori persoanelor din conducerea Europeană baptistă ca: LUCAIC ARSENIE, PASCU D, JIM LOWDEN, HODOROABĂ E. Şi alţii ca să fie cunoscute în extern activitatea acestuia în afara dispoziţiilor legale cultice existente în România.-

Sursa „VICHENTE” va fi dirijată ca în discuţiile cu OLAH LIVIU să acţioneze pentru influenţarea lui în sensul de a se încadra în regulile impuse de cult.-

Pentru a creia disensiuni să-i spună că el a fost înlăturat chiar de fraţii săi de credinţă, acest lucru rezultă şi din aceia că îsăşi ŢON este acela care i-a luat locul la Oradea.-

– In continuare vom organiza acţiuni împotriva lui OLAH LIVIU ca cel în cauză să fie izolat în bisericile baptiste din Timişoara.-

Să se lanseze ideea că este un element bolnav psihic care de multe ori nu ştie ce vorbeşte.-

Avînd în vedere că sîntem în posesia unor materiale „S” din care rezultă că OLAH LIVIU solicită sprijinul dlui FLOREA MIRCEA din S.U.A., se vor lua măsuri prin posibilităţile existente de influenţarea lui OLAH LIVIU să se prezinte la organele de resort pentru a depune forme legale în vederea plecării lui definitivă cu familia în S.U.A.

Se are în vedere şi faptul că FLOREA MIRCEA din S.U.A. afirmă că în cazul că nu i se va aproba plecarea, el personal va interveni la cîteva personalităţi, amintind şi pe conducătorului statului S.U.A.-

f.14

MINISTERUL DE INTERNE

Inspectoratul judeţean Bihor

-Securitate-

Nr. I/00784 din 13. XI. 1976

SE APROBĂ:

P L A N

– privind compromiterea şi neutralizarea

activităţii dişmănoase a numitului OLAH LIVIU, pastor baptist din Oradea-

În vederea compromiterii lui OLAH LIVIU şi neutralizării activităţii ostile pe care o desfăşoară, conform celor ordonate de conducerea Direcţiei I la analiza din 11 noiembrie a.c., se vor intreprinde următoarele măsuri:

I. Intensificarea urmăririi informative a lui OLAH LIVIU, urmărindu-se cunoaşterea activităţii sale sub toate aspectele

1.- Informatorii „CRIŞAN”, „FAUR”, „DAVID”, „BOROŞ” şi „CAZACU” din legătura Inspectoratului judeţean Bihor vor fi dirijaţi în mod diferenţiat pentru a stabili:

– acţiunile de natură ostilă pe care le desfăşoară OLAH LIVIU împreună cu principalele sale legături: COVACI NICOLAE din Oradea, ŢON IOSIF din Ploieşti, BARBATEI PAUL din Cluj, NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL, TALOŞ VASILE, SĂRAC IOSIF, BRÎNZEI VASILE din Bucureşti şi alţii;

– persoanele din Oradea şi din ţară care îl vizitează la domiciliu, în ce scop şi discuţiile care se poartă;

– preocupări de a întocmi memorii sau alte materiale cu conţinut tendenţios la adresa organelor de stat şi a libertăţilor religioase din România;

– incitarea credincioşilor baptişti din Oradea la acţiuni de solidarizare cu el şi cu legaturile sale;

– deplasările pe care le preconizează să le efectueze în ţară;

Vs.14

– reacţia pe care oa re OLAH LIVIU şi principalele legături în urma lansării versiunilor de compromitere etc.

Termen 30.XI. 1976

Răspunde :Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor

2.- Pentru cunoaşterea discuţiilor intime şi cu conţinut duşmănos pe care OLAH LIVIU le poartă cu elementele de încredere, se vor întreprinde măsuri de instalarea mijloacelor speciale la Biroul bisericii baptiste nr.2 din Oradea, la domiciliul flotant al său din Oradea, precum şi la domiciliul lui COVACI NICOLAE – legătură principală

Termen…

3.- Sursele „BARBU”, „DUŢESCU” şi „PETRESCU” din legătura Inspectoratului judeţean Timiş vor fi dirijaţi în mod diferenţiat, pentru a supraveghea activitatea lui OLAH LIVIU, pe timpul cînd se află la domiciliul său din Timişoara, stabilind:

– preocupările prezente şi intenţiile de viitor;

legăturile de activitate din Timişoara;

acţiunile de atragere a tineretului studios la activitatea sectantă.

Termen…

4.- În scopul cunoaşterii acţiunilor de natură duşmănoasă pe care OLAH LIVIU le pune la cale, la domiciliul său din Timişoara vor fi luate măsuri de instalare a mijloacelor speciale.

Termen:…

5.- Periodic asupra lui OLAH LIVIU vor fi întreprinse măsuri de filaj, cu ocazia cînd efectueayă deplasări în diferite localităţi din ţară, pentru a identifica noile legături ce şi le crează, precum şi eventualele contacte cu cetăţeni străini.

Termen.: permanent

6.- Informatorii „HOREA VASILE”, „TRAIAN IONESCU” „SANDU PETRU din legătura I.J. Arad; „MARCU” şi „APOSTOL” de la I.J. Sălaj; „HORVAT” de la I.J. Satu-Mare; „PESCARU” de la I.J. Braşov; „STOICESCU” şi „PETRAN PUIU” de la I.J. Prahova; „ŞTEFĂNESCU” de la I.J. Galaţi; „ADAMESCU” şi „CRIŞAN” de la I.J. Cluj; „MILITARU”, „DIRIJORU” şi „CICERO” de la I.M. Bucureşti –securitate, vor fi instruiţi să semnaleze prezenţa lui OLAH LIVIU pe raza judeţelor respective, persoanele cu care ia contact şi acţiunile pe care le desfăşoară.

Termen..

f.15

7.- Pentru a preveni şi contracara activitatea desfăşurată de OLAH LIVIU de atragere a tineretului studios la cultul baptist, vor fi luate măsuri de identificare a legăturilor sale în rîîndul tineretului şi recrutarea unui număr de 3-4 surse, care apoi să fie dirijate pe lîngă cel în cauză, cu scopul de ai cunoaşte acţiunile şi al tempera atunci cînd acestea sunt de natură duşmănoasă.

Totodată prin aceste surse se vor culege date care să fie folosite la compromiterea sa

Termen…

8.- Principalele legături de activitate la lui OLAH LIVIU cunoscute pînă în prezent , ca : ŢON IOSIF din Ploieşti; COVACI NICOLAE din Oradea; BARBATEI PAUL din Cluj; NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL şi TALOŞ VASILE din Bucureşti, vor fi urmărite prin toate mijloacele muncii de securitate, urmînd să se acţioneze asupra lor cu măsuri diversificate de compromitere şi anihilare.

Terme..

II. Intreprinderea unor măsuri vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, atît în ţară cît şi în străinătate

a) Pe plan intern

1.- Întrucît pînî în prezent se deţin puţine date care să poată fi folosite la compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, informatorii: „BOROŞ”, „FAUR” şi „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „PETRESCU”, „BARBU”, şi „DUŢESCU” de la I.J. Timiş; „PESCARU” de la I.J.Braşov şi „PASTORUL” din legătura Direcţiei I, vor fi instruiţi să culeagă date legate de imoralitatea lui OLAH LIVIU şi a soţiei sale, abaterile acestuia de la doctrina cultului baptist etc., care apoi să le amplifice şi să le lanseze în rîndul credincioşilor baptişti.

Termen

2.- Studierea activităţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent, a legăturilor pe care le-a avut la locurile de muncă în perioada studiilor etc., cu scopul de a identifica unele persoane pe care să le folosim în acţiunea de compromitere a sa.

Vs. 15

Termen…

3.- Studierea problemelor privind starea sănătăţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent (spitale, policlinici, analize, vizite medicale etc.), cuscopul de a stabili eventualele dereglări din punct de vedere psihic.

În acelaşi scop, se va elabora o combinaţie privind folosirea Dr. ARCAN PETRU, baptist, din Timişoara, în acţiunea de compromitere a lui OLAH LIVIU, ca fiind bolnav psihic.

Termen…

4.- Studierea zonelor de influienţă şi a tuturor relaţiilor lui OLAH LIVIU din ţară, pe baza datelor existente şi să stabilim:

– persoanele care sînt în favoarea lui OLAH LIVIU şi poziţia lor în cadrul cultului baptist;

– persoanele care sunt în defavoarea lui OLAH LIVIU.

Cunoscîndu-le în acest mod, vom selecţiona pe cele care să le folosim în compromiterea lui OLAH LIVIU, respectiv:

unii să afirme că este „omul securităţii”, iar alţii că este bolnav mintal

Termen..

…………..

6.- Vor fi amplificate şi exploatate informaţiile ce le deţinem……………………. prin întocmirea unor scrisori anonime şi trimiterea lor, atît unor elemente de încredere a lui OLAH LIVIU din Oradea, Timişoara, Arad, Bucureşti, cît şi altor persoane cu prestigiu în cult, cu scopul de-al demasca că se trage dintr-o familie descompusă din punct de vedere moral.

Astfel de scrisori se vor trimite numiţilor: MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, COVACI NICOLAE, BRADEA IOSIF, VANCEA TEODOR, GAVAGINA IRIMIA, STANCA IOAN, TRIF IOAN, din judeţul Timiş; GRECU TRAIAN, MARCOI STEFAN, TRUTA IOAN din judeţul Arad; BUNACIU IOAN, TALOŞ VASILE, BRINZEI VASILE şi BELICOV PETRE din Bucureşti.

Termen 15.XII. 1976

Răspund: Lt. Col. Sereş Ioan şi Cpt. Sălăgean Ioan

f.16

……………………………………..

8.- În scopul de ai crea o atmosferă necorespunzătoare lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor din biserica nr. 2 din Oradea, se vor întocmi scrisori anonime, din care să rezulte faptul că OLAH LIVIU a folosit fondurile băneşti ale bisericii în scopuri personale. Scrisorile respective vor fi adresate baptiştilor: COLTEA GAVRILA, LASCA STEFAN, MIHELE FLORIAN, POPA TEODOR şi BRADEA IOSIF, determinîndu-i să solicite Uniunii baptiste o verificare a gestiunii bisericii din Oradea.

Termen 30.XII. 1976

Răspunde : lt. Col. Sereş Ioan

9.- Pentru alterarea relaţiilor (în prezent de prietenie) dintre COVACI NICOLAE şi OLAH LIVIU, se vor intreprinde măsuri de compromiterea a lui COVACI NICOLAE în faţa lui OLAH LIVIU, prin:

– difuzarea a 3 scrisori anonime, adresate din partea unui aşa-zis „frate de credinţă” numiţilor BOROŞ DIONISIE din Timişoara, B-dul leontin Sălăjean nr. 42, membru în conducerea comunităţii baptiste Timişoara; OLAH SILVIA (soţia lui OLAH LIVIU) din Timişoara, str. G. Enescu nr. 88; COLTEA GAVRIL din Oradea, Str. D. Cantemir nr. 81, prin care se va aduce la cunoştinţă acestora ca COVACI NICOLAE este un „trădător al intereselor fraţilor de credinţă, fiind colaborator al organelor de stat”;

informatorii „BOROŞ IOAN”, „FAUR”, „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „FLOREA VASILE” şi „TRAIAN IONESCU” de la I.J. Arad; „PETRESCU” şi „BARBU” de la I.J. Timiş, vor fi instruiţi să popularizeze în rîndul credincioşilor şi pastorilor baptişti faptul că COVACI NICOLAE este un element necinstit, care a frustat şi frustează comunitatea prin obţinerea unor beneficii materiale necuvenite, ca spre exemplu casa în care locuieşte, a fost vîndută de el în 1975 bisericii cu 270.000 lei, iar în prezent, după ce a fost renovată din fondurile băneşti ale bisericii, intenţionează să o cumpere din nou la un preţ mai mic, însuşirea celor 3 autoturisme primite de comunitatea Oradea de la Federaţia Baptistă Europeană, pe care în loc să le foloseascaă comunitatea, le foloseşte COVACI NICOLAE şi copii acestuia, pe numele cărăra au fost şi înregistrate; folosirea în scop personal de către (vs.16) COVACI NICOLAE a donaţiilor făcute de comunităţile baptiste din S.U.A., R.F.G., Frenţa, Austria şi Suedia, comunităţii din Oradea, pentru ajutorarea celor săraci, sume importante de valută, pe care acesta a cumpărat din străinătate cantităţi apreciabile de bijuterii şi alte obiecte de valoare.

Pentru conspirarea surselor respective, se vor întocmi unele scrisori care să cuprindă unele aspecte de mai sus, semnate de un grup de „fraţi” din biserica Oradea, ce apoi vor fi trimise pe adresa surselor noastre.

Termen: 15.I.1977…

10.- Crearea unei opinii de masă în rîndul credincioşilor împotriva grupăriii lui OLAH LIVIU, COVACI NICOLAE, şi ŢON IOSIF, prin intermediul pastorilor MEGYESI IOSIF, VANCEA IOAN, MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, GHERGHEL DUMITRU, BRADEA PAVEL, FICUŢ DANIEL, VICAŞ TEODOR, ZEFIR ANTON, ZSISKU LUDOVIC, asupra cărora există posibilităţi de influenţare. Aceştia vor fi dirijaţi individual, ca în predici, discuţii cu credincioşii, scrisori şi alte acţiuni, să scoată în evidenţă că aceştia nu respectă prescripţiile biblice, că le interpretează în mod tendenţions în favoarea lor, urmărind creerea unei popularităţi ieftine, prin care apoi să-şi satisfacă deorinţele meschine de a acapara conducerea cultului.

O atenţie deosebită se va acorda cotnracarării acţiunii de chemare la „post” în masă, declanşată de ŢON IOSIF, şi întreţinută de OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, folosindu-se în acest sens citate biblice, prin care să se poată dovedi fățărnicia acestora. În acest scop, vor fi folosiți informatorii „DAVID”, „BOROȘși ”SCĂUNARU”.

Tot pentru combaterea din punct de vedere dogmatic al acestor acțiuni, vor fi folosiți BUNACIU IOAN directorul Seminarului baptist din București și Dr. GHEORGHIȚĂ NICOLAE din Deva – legătură a celor în cauză.

Termen: 30.XII.1976

Răspund: lt. Col. Mihuța Nicolae

Cpt. Sălăgean Ioan

Lt. Col. Sereș Ioan de la I.J.Bihor

și cpt. Zapodeanu Aurel din Dir. I

b.) Pe plan extern

1. – Cunoscîndu-se legăturile lui OLAH LIVIU din străinătate, atît cele care se solidarizează cu acțiunile sale, cît și cele care sînt împotrivă, vom acționa pentru discreditarea acestuia în fața lor ca fățarnic, dorind prin orice căi să ajungă în conducerea cultului pe țară, că acțiunile sale sunt de natură să submineze unitatea cultului și faptele lui pot căpăta caracter politic și interpretare antistatală. În această situație statul poate să-și pună problema dacă mai poate să acorde încredere cultului și conducerii sale.

Vor fi instruiți în acest sens informatorii ”SCĂUNARU”, ”DAVID” și ”BOROȘ” din legătura I.J.Bihor, ”PESCARU” de la I.J. Brașov, ”PASTORU” și ”GEORGESCU” din legătura Direcției I, să facă cunoscut, în scris, numiților ARSENIE LUCACIU –președintele Asociației Baptiștilor Romîni din SUA și Canada; TRUȚA PETRU, FLORUȚA PETRU și PASCU DĂNILĂ din SUA.

Termen…

2. – Avînd în vedere faptul că în viitorul apropiat, urmează a se stabili în SUA informatorul ”SĂNDULESCU” din legătura I.J. Bihor, prin intermediul acestuia, se vor populariza în SUA, fățărnicia și dorința de parvenire a lui OLAH LIVIU și COVACI NICOLAE, urmărind compromiterea lor.

……

6. – Se va studia posibilitatea atragerii credincioșilor baptiști de naționalitate maghiară din oradea la compromiterea și demascarea lui OLAH LIVIU, mizînd pe faptul că cel în cauză prin acțiunile sale, produce tulburări în cultul baptist.

În acest sens, informatorii ”ERDO IOAN”, ”KISS IOSIF”, ”TOMESCU” vor fi instruiți să discute cu conducerea comunității baptiste Oradea și să-i ceară lui OLAH LIVIU să nu mai efectueze deplasări în bisericile baptiste maghiare, întrucît în predicile pe care le ține, inspiră credincioșilor să activeze pe linia curentului ”Treziții Domnului”.

I 98421/2 f. 143-144 Georgescu – Tot Gheorghita Nicolae

Vol 1. f.24

1/00219 – 27 VII 1978 Mr. Gulyas P.

S. Petrescu

C. ….indescifr

Culte secte

Despre Olah Liviu se spune că în ultima vreme a misionat pe la Reșița și Caransebeș, unde spune că nu a primit viza de intrare în America, dar că așteaptă.

Alte comentarii sunt că el nu ar mai vrea să plece, dîndu-și seama că acolo nu va fi așa apreciat cum a ajuns în România, dar nu știe ce ar trebui să facă să-și revină la situația normală.

Alte comentarii sînt că frații Popovici din America: Alexa și Pitt au aranjat cu Ambasada Americană să nu-i deie intrarea ca fiind un om răzvrătit. Pentru faptul că a luat legături cu Pascu Dănilă, ca să lupte contra Popovicilor, aceștia l-ar fi aranjat să nu poată primi intrarea în America.

În tot cazul, aripile lui sînt lăsate în jos la ora aceasta ne mai avînd aureola din Oradea.

Timișoara 26.VII.1978

Ss Petrescu

f.24 vs.

…/

Sarcini

Sursa a fost instruită să mai afle date cu privire la O.L.

Să vadă cum acționează la care bis. Face propagandă religioasă.

f.25

INSPECTORATUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL

MINISTERULUI DE INTERNE

STRICT SECRTET

Ex. Nr. 1

Nr. ”S”/ MD/ 007772/263

Din 27.05. 1978

N O T A

Sursa organelor noastre vă informează că Dr. PETCU GHEORGHE str. Almajului nr. 20, a relatat lui MIHOC DANILA com. Prilipeț jud. Caraș Severin despre unele neînțelegeri iscate între tinerii de la biserica nr.1 baptistă și fr. TRIFU. Tineretul l-a invitat pe fr. TON la biserica lor, dar fr. TRIFU a contramandat invitația deoarece ”Fr. TON s-a coalizat cu cei ce cer drepturile omului, cu PAUL GOMA, că fr. TON face politică și încă alte lucruri”. Acest fapt a revoltat tineretul care a cerut excluderea definitivă a fr. TRIFU, dar acesta și-a cerut ”iertare, spunînd foarte blînd, mieros, cu glasul tremurînd că toată lumea greșește și a greșit și el și a cerut iertare cu lacrimi în ochi tinerilor, că el a suferit mult și din cauză că ”a fost bun” (nu știu ce bunătate a avut el?) a fost mutat disciplinar din Iași și din Brăila – iar tinerii l-au iertat.”

Numitul PETCU Gh. arată de asemeni felul în care frații se ajută între ei la construirea unei case, ajutoare mateiale pentru familiile cu mulți copii, a bolnavilor, etc….

”Fratele LIVIU OLAH cu familia a primit pașaport pentreu America… Este vorba să plece luna viitoare. Înainte de a pleca el merge peste tot să predice unde a fost chemat și unde a promis… El spune că fratele PITT i-a făcut chemare și că i-a asigurat în California în Los
Angeles
și un post de pastor și că are asigurat și o locuință confort A. El este fericit și a spus că acum are posibilitatea să vorbească prin undele radio la tot globul pământesc, că fr. PITT e bătrân și că fr. LIVIU o să-i ia locul”.

Obs. Propun predarea notei la serv. I/A/GP

SEFUL SERVICIULUI,

SS.

f. 27

25 IV 1978

Mr. Gulyas P (avel)

S. Duțescu

C. ….

Culte Secte

Sursa vă informează următoarele cu privire la Olah Liviu.

Duminică în ziua de 16.04./78 sursa a fost în biserica din Făget unde l-a întâlnit pe Olah Liviu. Sursa cînd a ajuns la Făget era ora 10:30 și cînd a intrat în biserică Olah predica. În predica lu spunea:

Frații mei că cel mai mare păcat pe care îl avem noi este frica. Noi avem frică de al sluji pe Dzeu în sensul că ne este frică să nu ne ia carnetul de preicator. Că nu-i convine statului că sîntem credincioși și ne este frică să ne manifestăm că o să pierdem serviciu, că nu avansăm în funcție, că sufere copiii noștri în școli și în așa fel noi mereu cedăm și ne este frică să ne opunem la ceia ce statul nostru ar vrea și în acest fel nu sîntem credincioși și ne pierdem sufletul. Apoi Olah Liviu a anunțat că după masă va fil la Sintești la biserică.

După terminarea serviciului din biserică sursa a stat de vorbă cu Olah și a spus sursei că el este urmărit unde merge dar nu-i pasă de nimeni că cei fricoși pierd și că el are curaj să vestească evanghelia și în cadrul ședinței de partid pentru că numai de Dzeu îi este frică. Mai spunea că toți cei ce a ucarnet vor merge în iad și îndemna pe sursă să meargă să predice evanghelia fără carnet că D-zeu nu cere carnet și să ne împotrivim celor care ne dă carnet.

f.28

După ce sursa sa despărțit de Olah sa urcat în mașina lui Laurențiu Petrică din Sintești care este membru în biserica din Sintești.

Sursa a fost invitată la masă la un membru din biserica din Făget cu numele Pîrvoiu Ioan și acesta a spus sursei că Olah Liviu a ținut servicii vineri seara în Sintești, sîmbătă seara în Bichigi și Făget, duminică dimineața în Făget și după masă la Sintești.

Mai spunea că sîmbătă seara Olah Liviu spunea membrilor din Făget că se se aștepte puțin că el are multă literatură a făcut niște lucrări cu privire la căsătorie și la purtarea pe care trebuie noi să o avem în cult și multe altele scrieri numai că acolo unde le-a dat la tipărit nu sînt gata dar sînt de o mare bogăție și crede că vor căpăta mulți aceste lucrări. Apoi spunea că a contribuit cu bani pentru Olah și sa făcut o sumă destul de mare pentrucă spunea frații că el nu are servici și trăește din milă că statul nu-i dă serviciu după pregătirea pe care o are.

Timișoara 24.04/78 Duțescu

f.30

M.I

Primit: Col. Banciu Ioan

Sursa: ”Păstorul”

Data: 17 martie 1978

NOTA INFORMATIVĂ

De la BUNACIU OTILIA, sursa a aflat că TON IOSIF și OLAH LIVIU, după ce au ținut la București în Biserica din Mihai Bravu o săptămână de evanghelizări, în fiecare seară, între 12-19 februarie 1978, au ținut evanghelizări în fiecare seară la Iași, iar acum se pregătește să facă același lucru la Cluj, în Biserica ”Iris” unde este pastor VASILE VADAN.

Se pare că scopul principal al acestor evanghelizări, este ”popularizarea”, adică ei doresc să facă lucruri ieșite din comun pentru a se vorbi despre ei. De asemenea, se pare că ei fac aceste lucruri, pentru a cîștiga bunăvoința și sprijinul credincioșilor, întrucît le este frică de o hotărîre de disciplină a conducerii cultului, care urmează dă fie luată la întrunirea cu pastorii.

Pe de altă parte, sursa a aflat că TON IOSIF ar fi comunicat de la amvonul Bisericii nr.2 – Oradea, că: ”… întrucît și-a dat seama că frățietatea din țară are nevoie de prezența și ajutorul său în aceste momente grele pentru viața cultului, a hotărît să renunțe la plecarea la studii în Anglia”…

Se pare că și-a dat seama că a făcut o prostie anticipînd că ”va pleca în mod sigur”, și ca să pareze o eventuală neaprobare, a făcut această comunicare.

”Păstorul”

N.S.

TON IOSIF își pregătește terenul pentru a avea apărători în cazul cînd conducerea cultului va decide măsuri împotriva sa. Am atras ateția la I.J. Cluj și I.M.B. –Securitate, să-i urmărească atent reacția și acțiunea legăturilor lui, pentru a preveni activități ostile. I-am atras și informatorului, atenția în același sens.

Colonel,

Banciu Ioan

f.50

NOTĂ

….

Vei ști că în bisrica nr.3 de aici, biserica noastră trece prin mari încercări. A venit aici fratele Românu, Bălean și Trifu și au oprit biserica unde au ținut o ședință în care au spus ca să nu mai primim pe fr. TON și fr. OLAH la biserică să predice și s-a făcut mare tulburare că azi nu i s-a dat nici cină. Biserica le-a spus că sîntem gata să renunțăm la ei și nu la frații TON și OLAH, iar acum seara a sosit nu știu de unde fr. OLAH și a citit de la I Împ. Cap. 18-1,40 ”Ilie înaintea lui Ahab.” Tot poporul a fost îmbărbătat și a plîns de bucurie. Am început serviciul de evanghelizare cu rugăciune și am terminat tot cu rugăciune. S-au rugat mulți frați și multe surori, nu știu ce va urma pe viitor, dar acum tulburarea e mare. Luptați-vă și voi, lupta ce-a bună….”

f. 53.

23029/00116/22.09.1977.

STRICT SECRET

Sursa: ” VULTUR SABIN”

Primit: mr. Gavra Vasile

NOTA INFOMATIVĂ

COPIE

Sursa informează că în ziual de 14 sept. 1977 a venit la dînsul un prieten de al său din orașul Caransebeș pe nume OPREA ROMULUS din str. 17 Nov. Nr. 38, care i-a spus următoarele:

În sînul bisericii baptiste din Caransebeș a izbucnit un scandal pe considerentul că o parte din membrii comit. Bisericii în frunte cu NEGREI ACHIM, MUGINA NELU, MIHUT MARTIN, FRANT PETRU, CURUTIU TEODOR, OLARIU NICOLAE, dirijorul corului TELEAGĂ IOAN, ALBAI RADOI, MIHUT MIHAI, SCHIOPU DUMITRU, au avut o atitudine dușmănoașă creînd o stare de agitație nesănătoasă cu scopul de a discredita organele locale ale puterii de stat prin nerespectarea dispozițiunilor, amenințarea cu intervenții la diferite organizații religioase de peste hotare, precum și la intervenția postului radio dușmănos ”Europa Liberă”.

Cum s-a manifestat această atitudine:

În localitatea Oradea există un fost pastor baptist pe nume OLAH LIVIU căruia datorită manifestărilor sale dușmănoase, anticosciale i s-a ridicat deptrul de a mai fi pastor si de a ține diverse predici. Acest element indezirabil a fost atenționat în nenumărate rânduri de organele de resort de partid și de stat, dar acesta a rămas consecvent atitudinii lui dușmănoase jicnind prin atitudinea și vorbele sale pe tov. Prim secretar BLAJOVICI PETRU.

Pe acest element dușmănos OLAH LIVIU, s-au găsit cei de mai sus să-l invite la Caransebeș pentru a predica de la mvonul acestei biserici, cu toată opoziția celorlalți membri ai bisericii baptiste care la rîndul lor au fost amenințați în diferite feluri, cum a fost chiar OPREA ROMULUS care a fost făcut trădător și vîndut organelor de stat.

La participarea la predica lui OLAH LIVIU a asistat și L PÎRNECEA Ins. Cultelor pt. Jud. Caraș-Severin care ulterior ia atras atenția într-un număr de 45 puncte amintite doar 5 au avut o tangență cu biblia, iar restul au avut un caracter antidemocratic și antiștiințific, dar acesta la rînsul lui a fost insultat spunîndu-i-se că dînsul ca necredincios nu cunoaște perceptele biblice.

Numiții de ma isus, din Caransebeș, nu s-au dat înlături ca să-l jignească chiar și pe Col. MATU, Cdtul garnizoanei M.I. din Caransebeș, afirmînd că dacă le face greutăți și șicane cu practicarea cultului lor, își va auzi numele difuzat la postul de radio ”Europa Liberă”. Cuvinte asemănătoare le-au adresat și Mr. CIMPEANU IOAN din Miliția Caransebeș.

Conducerea regională a comunității baptiste a încercat ca să ia unele măsuri împotriva recalcitranților trimițînd la Caransebeș pe președ. Comunității BALEANU GHEORGHE, vicepreședintele TURCU, pastor în Lugoj și pe secretarul comunității TRIF dar nici aceștia nu au putut rezolva nimic, fiind la rîndul lor amenințați și insultați

f.53 vs.

La fel a fost insultat și TEPERDEL, insp. Cultelor jud. Timiș.

Dar nu numai de această agitație nesănătoasă se fac vinovați cei de mai sus ci și de abateri de la legalitate, așa cum a făcut OLARU NICOLAE care fiind plecat într-o călătorie în Cehoslovacia a adus de acolo un mare număr de BIBLII, date de organizațiile baptiste din acea țară și probabil primite din S.U.A. pt. A fi predate gratuit, dar pe care acesta le-a vîndut cu prețul între 250-300 lei buc. Acum se află plecat din nou în Cehoslovacia și cine știe ce mai face și ce mai aduce.

Sa mai menționat că numitul OLAH LIVIU are depuse actele pentru plecarea sa definitivă din țară în S.U.S. și că la fel ca și un alt element indezirabil, TON IOSIF, au mai trimis, se spune, corespondență la postul de radio ”E.L.” și că ambii și-au făcut studiile cu ajutorul organizațiilor baptiste americane la Universitatea Oxford din Anglia.

O situație similară cu cea din Caransebeș a fost și la biserica baptistă din Lugoj, cînd cu ocazia decesului unui baptist, TASITU, a fost solicitat de o parte din membri de conducere ai bisericii baptiste Lugoj să ia cuvîntul numitul OLAH LIVIU, care cu toată opoziția înverșunată a pastorului din Lugoj, TURCU, care i-a interzis să ia cuvîntul, totuși OLAH LIVIU, la cererea unor membri influenți ca TEPES, MURARIU PETRU, JURCOVICI, etc. A luat cuvîntul, iar ulterior pastorul TURCU a fost admonestat pentru că nu ia permis lui OLAH LIVIU participarea sa.

Confidentul sursei, numitul OPREA ROMULUS din Caransebeș și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește activitatea și comportarea celor menționați mai sus, care fie în mod inconștient, fie deliberat caută să provoace prejudicii morale atît comunității baptiste cît și poporului nostru.

Ss ”VULTUR SAVIN”

F.57 (rezultă că ”MUNTEANU ANDREI” este pastorul Turcu Teodor din Lugoj. Confirmare și în f. 72, 79)

Nr.24973/007/03.11.1997

STRICT SECRET

Sursa: ”MUNTEANU ANDREI”

Primit: Mr. Gavra Vasile

NOTA INFORMATIVĂ

COPIE

Știu mai nou despre LIVIU OLAH că are cerere de emigrare în S.U.A. și e optimist că va primi de la utoritățile noastre răspuns pozitiv.

În ziua de 23 sept. 1977 a venit în biserica noastră din Lugoj și l-am pus să predice la serviciul divin de seara. Eu personal nu l-am invitat. L-a invitat probabil unul din prietenii săi de la Lugoj. N-am procedat ca în ziua de 6 iunie 1977 cînd nu l-am pus să vorbească în cimitir, ca să nu se repete aceeași întîmplare nedorită de nimeni, afară numai de dînsul și de cîțiva care îi cîntă în strune.

……

Același lucru s-a întîmplat și în biserica din Reșița unde oamenii lui OLAH și a lui TON, au reușit să alunge pastorul lui SCÎNTEIE GHEORGHE din biserică, lucru nemai întîlnit în bisericile baptiste.

f. 143

MINISTERUL DE INTERNE

Primit : Cpt. Zapodeanu Aurel

Sursa: ”Georgescu”

Locul: Hotel ”Victoria”

Data: 17 dece. 1976 nr. 001337/003

NOTA INFORMATIVA

În ziua de 16 decembrie a.c., sursa a stat de vorbă cu ISIF TON la domiciliul acestuia din Ploiești, str. Șoimului nr. 2. TON a explicat sursei că după nunta de la Arad a plecat la Oradea unde s-a întîlnit cu BARBATEI P. și cu OLAH LIVIU. BARBATEI a spus lui TON că a fost chemat de Departamentul Cultelor și s-a discutat acceptarea sa ca secretar General punîndu-se niște condiții printre care: rezolvarea alegerilor de la comunitățile din Cluj și Oradea. La comunitatea din Cluj, lucrurile s-au rezolvat prin alegerea lui HUȘAN MIHAI ca președinte. La Oradea ei s-au întîlnit într-o zi de luni și au discutat problema mutăriii lui OLAH de la Oradea. OLAH a recunoscut că și-a terminat stagiul în Oradea, că de aprozimativ un an bate pasul pe loc și vrea să plece. Însă are o răspundere față de ceo din comunități. Că OLOH LIVIU acceptă dacă Consiliul de Stat îi dă acord negativ să plece din Oradea. Lucrul acesta i-a fost comunicat de Tovarășul SORIN verbal așa că a acceptat sp renunțe la Oradea și să plece la Timișoara.

Numitul DAN IOAN a trimis vorbă lui TON ca să vină urgent la Cluj, că sînt niște probleme foarte grave. TON nu s-a dus la Cluj. TON a spus sursei că s-a înaintat o listă la Departament, unde s-au propus cîte doi contracandidați pentru postul de președinte. MARA CORNEL – care nu are șanse pentru că i se destramă familia, soția l-a părăsit și a plecat la Timișoara și GRECU, pastorul bisericii din Curtici care are șanse, ei grupul TON, SARACU, BRINZEI, TALOȘ vor să-l întîlnească în prealabil să-i pună condiții, dacă nu închide filialele, dacă nu va lua nici o hotărîre înainte de a-i consulta și dacă se va interesa de problemele ce le au copii credincioșilor în școli și la universități.

(vs.) TON a explicat sursei că aseară a avut loc un comitet de disciplină a cultului care, probabil că va lua în discuție problema NICULESCU, cu care sursa i-a spus lui TON că nu este de acord că-și face din problemele personale niște motive de a atrage un cult întreg. TON a discutat problema congresului și a viitorului cultului, în sensul că sînt bucuroși că au reușit o serie de lucruri, și că restul le lasă pentru pînă peste trei ani.

TON a spus sursei de două scrisori care circulau, una scrisă de JEAN STAUSKI și una de SLEV MACAVEI, că el nu se vede afectat de ele căci unde se duce are cîmp deschis să predice.

TON spune că dacă va fi ales altul director în locul lui BUNACIU, el o să vină profesor la Seminar. În seara zilei de 16. dec. a.c. fiind la familia URSAN, sursa a aflat că relațiile între TON și familia URSAN s-au răcit mult. TON i-a explicat sursei că toate s-ar datora unei fraze spuse de fetița lui la telefon cum că ”dacă PUICA fata lui URSAN își face unghiile nu este pocăită – URSAN însă a explicat sursei că TON face gafe că se lasă influențat de niște oameni care nu țin la el care au o doctrină neacceptată printre baptiști ca POPESCU AUREL – universalist și un ”fotograf” care a căutat să-și facă de cunoscut numele peste hotare cum că l-ar fi ținut pe TON la el în timpul postului și dorind să întărească lucrul acesta a scris și în țară. Tot URSAN a spus sursei că, un tînăr seminarist a fost într-o seară la NICULESCU și i-a comunicat că studenții de la Seminar nu mai acceptă să se întreprindă acțiuni în umele lor și ei să nu știe nimic.

”Georgescu”

N.O.

Materialul se confirmă prin alte informații ce le deținem.

TON IOSIF este lucrat prin dosar de urmărire informativă de către noi;

OLAH LIVIU este lucrat prin DUI de către I.J. Bihor-Seciritate

URSAN PETRE, este urmărit prin DUI ”FRAȚII”de I.M.B.-Securitate;

Cu ocazia întîlnirii, informatorul și-a exprimat părerea că OLAH LIVIU, nu trebuie

mutat ca pastor la Timișoara, deoarece are foarte muți adepți și în acest mod va crea noi probleme organelor de stat, că este bine ca OLAH LIVIU să fie mutat la Reșița sau în altă localitate, unde nu există Centru universitar.

Informatorul a primit următoarele sarcini:

Îl va contacta la domiciliu pe POPESCU AUREL și NICULESCU PAVELstabilind

care sînt preocupările lor actuale și intențiile de viitor, (f.144) după ce ”postul” lui TON IOSIF nu a avut succesul scontat. Va stabili cum a trimis NICULESCU PAVEL ”apelul” la ”Europa Liberă”. Va căuta să-i tempereze pe cei doi, de a mai desfășura acțiuni de natură să producă tulburări în cult, spunîndu-le că mai mulți baptiști discută în acest mod. Va stabili care este opțiunea lor în legătură cu viitoarea conducere a cultului, ce urmează să fie aleasă la Congres.

– Va vizita la sediul comunităților baptiste București, unde va lua contact cu SARAC IOSIF, TALOȘ VASILE, BRÎNZEI V., și în discuții, va stabili poziția lor față de TON IOSIF, în legătură cu ”postul” pe care l-a ținut, dacă intenționează să-l susțină în continuare. Le va spune că din constatările sale ca specialist. TON IOSIF a trecut și trece prin depresiuni psihice și uneori nu mai are control;

– Va vizita Seminarul baptist, unde va lua contact cu directorul Seminarului BUNACIU IOAN, de la care va căuta să afle care este starea de spirit în cadrul seminariștilor în urma ”postului” ținut de TON IOSIF.

Să-l asculte pe BUNACIU IOAN, în discuțiile și criticile pe care le aduce lui TON IOSIF, NICULESCU PAVEL. Dacă BUNACIU IOAN îi va aminti de scrisorile lui SLEV MACAVEI din Arad și JHEAN STAWENSCHI din București să caute să afle ce argumente au folosit împotriva lui NICULESCU PAVEL, în urma ”apelului” transmis de ”Europa Liberă”.

– De asemenea, va căuta să intre în contact cu MOT DOREL, profesor la Seminarul baptist, urmînd să stabilească care este atitudinea lui prezentă față de TON IOSIF.

– Informatorul să-i facă o vizită socrului său DAN IOAN din cluj, pentru a stabili ce probleme grave sunt în Cluj, de l-a invitat pe TON IOSIF.

Menționez că ”GEORGESCU” nu cunoaște nimic din acțiunile lui DENES FRANCISC din Cluj. Informatorul și-a exprimat dorința ca să participe și el ca invitat la viitorul Congres baptist. I-am indicat să discute cu MARA CORNEL și ȚUNEA IOACHIM, acest lucru. În legătură cu TON, să stabilească dacă are preocupări pentru viitor de a redacta memorii sau alte materiale. Aspectele din notă vor fi exploatate de către noi pentru a amplifica divergențele dintre TON și URSAN, conform planului de compromitere. De asemenea, vom lua măsuri de a-i ridica prestigiul informatorului și să-l sprijinim ca să participe la Congres. Extrase de pe notă vor fi trimise spre exploatare la I.J. Bihor și I.M.B. – Securitate

Cpt. Zpodeanu Aurel

f.145

Primit: Lt. Col. Seres I.

Data: 10.XII 1977 002403/0018

Notă

Sursa vă informează că în urma sarcini primite, a căutat să influențeze ca Olah Liviu să renunțe a funcția sa și să plece din Oradea, pentru a nu răscula autoritățile în capul baptiștilor.

Discuția a fost foarte aprinsă pt. că Olah a încercat să se opună și să arate că Dumnezeu a cerut să vie el în Oradea ca pastor, – dar nu știe ce să facă pt. că Consiliul de Stat nu dă răspuns la cele 400 de semnături făcute de biserica din Oradea.

Sursa la convins pînă la urmă pe baza datelor biblice, Olah nu a cedat, apoi sursa a spus că va merge la Timișoara și va cere comunități să cheme pe soția în fața comitetului casă dea și ea relații cu privire la nesupunerea lui (a lui Olah).

Olah a stat pe gînduri și a spus – am să meditez și la ședința comunități baptiste Oradea ce va avea loc în 14XII a.c. voi spune în public față de pastori că voi pleca din Oradea, dar î-mi este frică ca cei 1200-1500 baptiști din biserica mea să nu se răscoale și să facă o greșeală și să fie arestați care va.

Sursa, (:) tu să fii foarte atent nu cumva org. de sec. Să nu-ți pună ție în cîrcă acțiunea lor; Oah (:) de aceasta îm-i este și mie frică!

Olah: eu voi pleca, dar nu cumva pastori să se ridice în ședință în capul meu.

Sursa: frate eu te rog pt. că eu vreau numai pace și binele tău.

Oradea:10 Deceb. 1976

Faur

Cnf. F. 150 și 151 ”CRIȘAN” este Tanc Aurel, ”IONESCU” este Covaci Nicolae

Conf. F.134 probabil ”FAUR” este Lasca Ștefan cu excepția posibilității situației ca ”FAUR” să fi tras cu urechea la convorbirea lui Lasca printr-un telefon unde putea auzi ce spun amândoi, vezi nota de mai jos.

f.134

Primit: Lt. Col. Seres I.

Sursa ”Faur”

Data: 21.01.1977 002403/0022

NOTA

Azi 21 ianuarie 1977, numitul LASCA STEFAN, responsabilul bisericii Baptiste nr.2 din Oradea, a vorbit la telefon cu TON IOSIF din orașul Hațeg și i-a comunicat că situația baptiștilor din Oradea este foarte critică din două motive și anume:

– așa cum v-am comunicat ieri, conducera Consiliului Popular nu vă acceptă nici cum să veniți la Orada – adică Ton Iosif să ocupe funcția de pastor la bis. 2.

La ceasta TON IOSIF a răspuns, primu secretar se amestecă în problema bisericii în mod ilegal și pentru acest motiv voi să nu țineți cont de cea ce spun ei, ar însemna că biserica să aleagă un ateu în funcție de pastor, acest lucru ar conveni lor, voi să nu vă supuneți.

Ton spune în continuare că sa consultat cu SERAC IOSIF din București și acesta a dat indicații, comitetul biserici să nu țină cont de indicațiile date de cei de la Consiliu și voi așa să procedați cum eu spun.

– În al doilea rînd spune LASCA lui TON, că o mare zarvă sa produs, pentru că uni vor să-l tragă la răspundere pe COVACI N și el șa dat dimisia din functie ca pastor, pentru a scăpa de răspundere. Gruparea care luptă împotriva lui COVACI susține și faptul că ȚON IOSIF să nu vie în Oradea.

În urma acestor discuții purtate cu LASCA. TON IOSIF a dat următoarele indicații:

Pentru ziua de 22 ianuarie a.c. orele 18 că LASCA ȘTEFAN să convoace o sedința de comitet largită la Bis.2 din Oradea, unde să invite peste o sută de persoane, care se împotrivesc ca el să fie pastor in Oradea pentru a le lămuri că nu-i bine ce fac.

Să se convoace sedinta – pentru darea de seamă a biserici pentru 23 ianuarie, unde se va face alegerea lui TON IOSIF ca pastor a biserici din oradea.

Faur

MĂSURI: sa raportat la Tov. Lt. Col. Banciu care a ord. Să comunicăm aceste date la Împuternicit și el să le raporteze la tov. NENCIU la Cluj pt. a dispune măsuri ca TON să nu vie la Oradea.

f.137

Primit Lt. Col. Seres Ioan

Sursa ”Faur”

Data: 6 ianuarie 1976 002403/002

NOTA

Sursa vă informează că în ziua de 4 ianuarie a.c. a sosit la Oradea TON IOSIF cu familia si a fost cazat de biserica baptistă la o familie cu numele de MIHUT FLOARE din Orada str. Italiană.

În seara zilei de 5 ianuarie Comitetul biserici baptiste nr.2 din Oradea, au cerut lui TON IOSIF să le dea răspuns dacă acceptă sau nu să vie in Oradea ca pastor. TON lea spus că a discutat cu cei competenți în această problemă – sa referit la BARBATEI, TALOȘ, BRINZEI și SARACU din București – și sa rugat la dumnezeu care ia prevestit să accepte functia de pastor la Oradea, astfel că el acceptă venirea sa în Oradea, cu condiția să i se asigure cele solicitate și anume.

– Dacă va fi ales de congres ca profesor la seminar, atunci să i se asigure transportul la bucurești de cite ori este nevoie, pat vagon sau avion.

– Să i se asigure locuinta in Oradea.

Comitetul biserici a fost deacord cu cele solicitate de Ton si le-a spus că ei le stă la dispoziție.

Azi 6 ianuarie a.c. TON IOSIF a plecat undeva in provincie la ceva biserica baptista, pină inprezent nu cunosc unde.

Am auzit că TON IOSIF va sta in Oradea pina luni seara /10 I. 1977/

TON IOSIF dupa sedinta de comitet a ținut o predică în biserică si toti cei prezenti au fost foarte mutumiti de felul cum au vorbit.

Oradea la 6 I.1977

Faur

N.B. Cei menționati in notă sint urmariti in prob. Baptist, copia notei va fi inaintata la Dir. I.a-

Lt. Col. Seres Ioan

f.158 pg 2 proces verbal 20 ian .1977 Com Bapt Tim,..Băleanu președinte, Trif Ioan secretar comunitate Timișoara

f. 161 ”HOREA VASILE” DIN PERSONALUL COMUNITĂȚII ARAD

I 98421/2

f.44

Ministerul de Interne Strict secret

Inspectoratul Județului Bihor ex. Nr.2

Nr.I/2/RA/0088.102 din 2 VIII, 1976

Către

MINISTERUL DE INTERNE

DIR. I

BUCUREȘTI

Raportăm că prin rețeaua informativă din rîndul cultului neoprotestant baptist am obținut informații, încă în cursul lunii aprilie a.c. , din care rezultă că comunitatea baptistă din Oradea, la inițiativa pastorului baptist OLAH LIVIU, intenționează să organizeze botezarea a peste 70 persoane în rîul Crișul Repede, pe raza municipiului Oradea.

La acest botez, pe lîngă membrii cultului de pe raza județului Bihor, au fost invitați să participe și credincioși din alte județe din țară și anume: Arad, Baia Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Satu-Mare, Sălaj, Timiș, Caraș Severin și altele.

Despre această situație a fost informat și Comitetul județean de partid Bihor.

Ca urmare a indicației conducerii superioare de partid și a hotărîrii secretariatului Comitetului județean de partid de a se contracara această acțiune propagandistică de natură a crea tulburarea ordinei publice și nemulțumiri în cadrul celorlalte culte, organele locale au luat măsuri ca în ziua de 27 iunie 1976 (dată fixată pentru ținerea botezului) în zona prestabilită, să se organizeze manifestări cultural-sportive în cinstea semicentenarului Crucii Roșii din R.S. România.

Concomitent, organul nostru a luat măsuri ca prin intermediul rețelei informative din problemă, să influențeze conducerea comunității de a renunța la această acțiune, mai ales că în urma întrevederii care a avut loc în ziua de 25 iunie a.c. între tov. Prim-secretar PETRE BLAJOVICI și conducerea comunității baptiste, pastorul OLAH LIVIU s-a menținut pe poziția de a oficia botezul în locul stabilit.

Ca urmare a măsurilor combinative realizate prin informatorii „CRIȘAN”, „KISS”, „SĂNDULESCU”, s-a reușit influențarea membrilor comitetului de conducere a comunității baptiste [f.44 vs.] Bihor de a renunța la acțiunea inițiată de OLAH LIVIU.

Astfel, în ședința din 26 iunie a.c. comitetul de conducere a hotărît ca botezul să aibă loc în biserica baptistă nr.2 din Oradea și nu în apele Crișului Repede, întreprinzînd și măsuri de anunțare telefonică a unor pastori dein alte județe de această hotărîre.

Datorită atitudinii refractare și instigatoare de care a dat dovadă pastorul OLAH LIVIU, la inițiativa conducerii organelor județene, Departamentul Cultelor a decis retragerea autorizației de funcționare și a carnetului de pastor al acestuia, ridicîndu-i calitatea oficială de pastor al cultului baptist.

Toate aceste măsuri au dus în final la prevenirea realizării acțiunii și ținerea botezului în incinta bisericii.

Raportăm că la acest botez, pe lîngă credincioșii baptiști de pe raza județului Bihor, au aprticipat un număr mare de credincioși și din alte județe, transportarea lor realizîndu-se, atît cu autoturisme proprietate personală , cît și cu autobuze taxate de intreprinderile de transport O.J.T. și birourile de turism pentru tineret. Astfel de autobuze au fost taxate la Arad, timișoara, Deva, Zalău, Satu-Mare și Reșița.

Informațiile obținute pînă în prezent, confirmă faptul că contracararea acțiunii inițiate de pastorul OLAH LIVIU – cunoscut element fanatic – a avut efect compromiterea acestuia, prin pierderea prestigiului de care s-a bucurat în rîndul credincioșilor.

Menționăm că în renunțarea la oficierea botezului în rîul Crișul Repede un rol pozitiv l-a avut și pastorii – ȚON IOSIF din Ploiești și COVACI NICOLAE din Oradea, care în discuțiile purtate cu OLAH LIVIU – au subliniat faptul că realizarea „unei asemenea manifestații de proporții fără autorizarea organelor locale este nelegală și ca atare trebuie renunțat la ea”.

De altfel, ȚON IOSIF în predica ținută în ziua de 27 iunie a.c. la biserica nr.2 Oradea, a scos în evidență în fața celor prezenți că bine a hotărît comitetul de conducere a comunității în ședința din 26 iunie a.c. de a renunța la acțiunea inițiată întrucît realizarea ei contravenea legilor statului, ceea ce nu este permis credincioșilor baptisti care sînt chemați să respecte legile țării. Într-o discuție purtată cu o sursă a unității noastre ȚON IOSIF a afirmat că OLAH LIVIU este un element fanatic, impulsiv care de multe ori comite acte necugetate și că nu vede realizarea dorinței de a deveni „conducătorul spiritual a comunității baptiste din R.S. România”.

În prezent, OLAH LIVIU se află în municipiul Timi-[f.45] șoara, unde depune străduință pentru a obține funcția de pastor.

ȘEFUL SECURITĂȚII

Lt. Col. ȘEFUL SERVICIULUI

Sima Traian lt. Col.

Mihuța Nicolae

f.48

NOTA

28.VI.1976

Privind măsurile intreprinse în vederea

contracarării acțiunii de oficiere a unor

botezuri inițiată de comunitatea baptistă

din Oradrea în rîul Crișul Repede

Prin rețeaua informativă din cadrul comunității au fost luate măsuri pentru renunțarea la această acțiune și determinarea în acest sens a pastorului baptist OLAH LIVIU.

Rețeaua informativă a avut influență pozitivă asupra comitetului de conducere, fapt ce a contribuit la determinarea lui OLAH LIVIU în ziua de 26 VI a.c. de a declara că renunță la acțiunea inițiată de el.

– în dimineața zilei de 27.VI. a.c. au fost introduse în zonă echipe de ofițeri de securitate și miliție, cu scopul de a contracara acțiunea, în cazul în care, cu toate măsurile intreprinse ar fi avut loc. Avînd în vedere faptul că comitetul de conducere al comunității în ziua de 26.VI.a.c. a hotărît ca botezul să aibă loc în incinta bisericii baptiste nr.2 din Oradea, unde se știa că vor fi prezenți un mare număr de cetățeni, printre care și din alte județe din țară, au fost luate măsuri de supraveghere a zonei din jurul acestei biserici, prin echipe de ofițeri de securitate și miliție, aceștia avînd sarcina de a menține ordinea și liniștea publică.

Au fost luate măsuri de împiedicarea intrării în Oradea a unor transporturi mari de persoane, despre care s-a bănuit că vor să participe la această acțiune a bisericii baptiste și care veneau din alte județe. Cu toate acestea, au intrat în Oradea unele autobuze din Arad, Timiș, Hunedoara, cu asemenea persoane. Verificările efectuate asupra legalității transporturilor, au scos în evidență faptul că transporturile au fost taxate legal, (I.T.A. și B.T.T.) cu precizarea că transportarea persoanelor se face la Băile „Felix”…..

f.48 vs (2)…..

Anunțarea în biserică a renunțării efectuării botezului în apele Crișului Repede, nu a atras după sine nemulțumirea în rîndul credincioșilor, într-o bună măsură, și datorită explicațiilor date în predică de pastorul ȚON IOSIF din Ploiești, asupra căruia s-a exercitat influență prin rețeaua informativă și care la rîndul lui, a dus „muncă de lămurire” cu pastorul OLAH LIVIU, influențîndu-l să renunțe la idee.

…….

f.49 După cum afirmă rețeaua informativă, măsura luată față de OLAH LIVIU, a dus la „zdrobirea spirituală a acestuia”, în sensul că se simte copleșit de soartă, însă susnumitul se situiază pe punctul de vedere că și în cazul în care nu i se va reda autorizația de pastor, el va continua să-și desfășoare activitatea în sînul bisericii baptiste, susținînd că „menirea lui este slujirea lui dumnezeu și atragerii oamenilor la pocăință”….

f.138 Primit lt. Col. Sereș

sursa Boroș

data 16.XII.1976

verso Adresa lui Boroș

Str. Bumbacului nr.4 – după denumirea nouă str. Aleia Furajului nr.1, Bl. QA/1D apt. 46, sc.C

f.143-144 – „GEORGESCU” ginerele lui DAN IOAN, deci Nicolae Gheorghiță

f.226 Kiss Iosif str. T.V. 63 – notă informativă – corespondent voluntar

Fotografii din filaj

integral.jpg

foto-1-f.jpg

foto-3-f.jpg

Comentariile la fotografii sunt ale celui ce a „filat”.

 


Răspunsuri

 1. Am recitit din nou aceasta postare,acum cind fratele Liviu sa mutat acas. As fi vrut sa pun un comentariu la Barzilaiendan, dar stiu ca nu ar fi vazut lumina ecranului.
  E clar ca cei mai multi care au scris din istoria acelor zile ale anilor 76/77 au omis multe lucruri. poate macar acum cind fratele Olah nu mai este se vor gasi oameni care sa scrie adevarul .
  Paragrafele de mai sus ,fila 48 si 49 spun mult in legatura cu amestecul lui I.T si influenta negativa
  asupra lui LIVIU OLAH. Desii vrem sa dam vina pe sistemul comunist de atunci ,lucrurile arata ca lupta impotriva bisericii afost dusa de oameni dinauntru.
  Am citit postarea lui I T la Daniel Brinzai si autorul
  sare peste botezul anulat de la Cris ,unde cei mai multi sustin ca Liviu Olah a fost zdrobit. Probabil ca nici el nu vrea sa -si aduca aminte, dar daca ne apucam sa scriem ,trebuie sa scriem si ceea ce nu ne place nu numai ce ne convine.
  Cred ca daca mai multi pastori in acele zile ar fi stat alaturi de FR OLAH in acele zile (sau macar sa nu fi lucrat impotriva) cred ca altfel ar fi aratat bisericile noastre acum.

 2. Omul lui Dumnezeu

  Nu-mi voi putea exprima cum se cuvine toata admiratia pe care o am pentru acest om al lui Dumnezeu.

  Haituit toata viata de ‚frati’, derutat ca lucrurile merg prost fara sa stie ca secretul consta in ‚surse’. Il vom canoniza fara jena ca un mare baptist, cand dansul era pur si simplu ‚Omul lui Dumnezeu’.

  L-am facut sa sufere prea mult. ‚Aripile lui sunt lasate in jos’ raporta incantat de isprava sa un ‚frate sursa’. ‚Este terminat spiritual’ spunenea la fel de incantat un altul.

  Ma tot intrebam de ce reprezentativitatea noastra (a baptistilor) in natiune nu poate depasii 0.5%. La inceput am pus-o pe seama caii inguste pe care umblam. Dar ma inselam. Calea nu este chiar atat de ingusta, am avut grija sa o facem onorabil de larga. Ma tem ca suntem aici pt ca atata suntem. Fratele Liviu Olah a fost un darz si a fost anihilat doar partial. Dar cati oare nu au fost anihilati din fasa, fara sa mai auzim de ei, de eficientul nostru sistem. (Si nu ma refer aici doar la pastori, chiar daca ei cred ca sunt singura entitate de luat in seama)

  Repetam istoria desi o stim bine si o predam: vom omora mereu cu pietre pe proroci, apoi vom vorbi elogios despre ei.
  Iti multumesc Doamne pentru oameni curajosi ca fr Liviu Olah oriunde ar fi ei.
  Liviu Vultur

 3. Cinste eroilor nostrii care nu si-a plecat genunchii in fata tiranilor.Rusine ,fratilor turnatori ,pentru un bob de linte si-au vindut fratii.
  Fr.Olah a cistigat batalia suprema!

 4. Cat de greu este sa fii doborat de „frati”

  toate mecanismele prin care se urmarea retratgerea increderii fratilor in fr Liviu,toate au fost puse in aplicare..
  el care era atat de sincer..cred ca nu concepea masinatiile care se faceau,era indepartat
  prin neincrederea care i se arata..
  dar cat l-a durut..

  Puterea dumnezeiasca care o avea in predicare,despre care spunea fr Petrica Gaina,in ultima perioada nu a mai fost aceeasi…ramane
  sfantul nostru sfantul lui Dumnezeu,ca
  apostolul Pavel,
  care nu era baptist…nici el..

  ” Colaboratorul principa al securitatii”,baptistul care scrie carti
  pentru instruirea crestinilor…tace asa de falnic!

  Domnul sa aiba mila.

  Omul lui Dumnezeu…inca un om a lui Dumnezeu s-a dus Acasa!

 5. elev,,,nu inteleg..fr Daniel B…nu e nepartinitor?

 6. Am participat impreuna cu sotia la botezuil de la oradia care in final sa tinut in biserica .A sosit I. TON .C trimis de autoritati si va spun ce ia zis fr. olaH; LA comparat pe fr. liviu cu Avram care trebuia sal aduca jrtfa pe isac.Si ia spus dumnezeu a vazut credinta ta mai mult nu se poate nu poti sa faci botezul la cris unde sint autoritatile si garzile patriotice cu caini.Asa la intors i. ton pe fr. olah.Ca sa auzim ce zice i. bunaciu ca fr. liviu a vrut sa forteze mina autoritatilorsa-i dea drumul in america ca deaia a dorit sa faca botezul la cris. minciuni.Fratele liviu cind sa dezmeticit a zis ;mie dumnezeu mia vorbit sa fac botezul la apa si eu nu l-am ascultat.SIa zis eu de astazi nu mai sant olah mie nu mia vorbit un om ci Dumnezeu.Asa ca fr, liviu a fost foarte amarit.Acesta este adevarul .NU alte povesti. Dumnezeu sal odihneasca cu sfintii.

 7. Cine isi mai aduce aminte cu multi ani in urma cum afost lichidat fr. pastor IOAN BICU fratele a fost pastor la biserica nr2 din timisoara.Era un pastor de treaba un om inteligent.I sa inventat ceva binenteles ceva fals si a venit i stanca de la glimboca jud caras si a aterizat direct la biserica nr 2 timisoara.Fratele i bicu a predicat in continuare la satele din jurul timisoarei si la buzias.SA ajungi de la glimboca direct la timisoara sa te cheme i stanca safi nr. 2 dupa tunea ioachim sa fi omul departamentului si indirect omul securitatii si sa se vorbeasca foarte putine despre tine .Stanca i trif gavagina irimia mara cornel pavel barbatei.Despre acesti mari turnatori fr. daniel mittrofan nu stie nimic?

 8. almajan petru

  Daca va aduceti aminte sau puteti gasi detalii despre cele pe care le mentionati, scrieti o mica istorisire si daca se verifica o postam.
  Despre cei mentionati in partea a doua discutam mai tarziu.

 9. Petrica gaina este unul din urmnasii lui MARCU NICHIFOR aici la noi in banat. PETRICA a Mmai format si niste baieti asa stilul lui de examplu pe MIHAITA . Are el dreptul sa -l judece pe fratele LIUVIU OLAH? nu-l are .A mai incercat cineva in tinerete sa spuna si eu stiu sa predic ca lfr. lLIVIU OLAH.Si la o adunare generala unde a participat si fr.LIVIU i sa spus spune chiar sti sa predici ca d-lui?A pus capul in jos si azis;Eu nu sint in stare sa-i dezleg curiaua incaltamintelor;. PETRICA asta trebuia sa spuna . PETRICA nea vizitat acum 3 saptamini la caransebes si a vorbit despre fr. OLAH foatre frumos.Cind fr liviu avrut sa faca botezul la crisul alb d-lui avea o strategie avea mai multi frati pregatiti sa boteze in caz ul daca din sul ar fi fost arestat.A vea pregatiti pe FR. TANC PE BODOR si pe mai cineva.Insa lucrurile s-au shimbat pe parcurs si a aparut TON trimis de securitate. La elogiat pe fr OLAH comparindul cu AVRAM care trebuia sal aduca pe ISAC ca jertfa. Si ia spusDUMNEZEU a vazut jertfa ta tu nu poti sa te duci la cris unde sint organele de militie si garzile patriotice cu caini. Mai tirziu fr O LAH mihnit a zis mie DOMNUL mia zis sa fac botezul la cris si eu nu lam ascultat.Ati ma auzit vre -un predicator sa zica asa ceva? Se intelege clar ca fr. lLIVIU a fost sabotat de multa lume.nNu stiu cind se va mai naste unul ca FR L. OLAH.

 10. Toti care au slujit securitarea CHIAR nu au nci o parere de rau? Daca nu au nici o parere de rau sar putea sa li se spuna ; O voi toti crestini de forme de parada si denume -ce-aveti sfinta datorie de-a-l sluji pe DOMNUL-n lume!- ce raspundere uriasa veti avea la judecata pentru lumea asta-ntreaga ce-o lasati intunecata sa se piarda-n ratacire de HRISTOS instrainata far-sa-i aratati LUMINA cu o viata adevarata ! FAr-sa-i dati o marturie prin viata si prin fapta ca traiti in curatie si-I cunoasteti calea dreapta! Caci in loc de apostolie si lucrarea ce-a CURATA VOI TRAIND IN .FARDELEGE FACETI SLUJBA VINOVASTA.Pentru carenu-i uitare nici iertare nici-odata! Voi va pierdeti,,,,,, raul creste ,,,,, iadul ride si petrece Cind veti intelege oare?- Caci e ciasul doisrazece!

 11. Reblogged this on Trezire si Restaurare.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: