Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | aprilie 28, 2009

BAPTIŞTII DIN BUCOVINA, partea VII

SITUAȚIA BISERICILOR LA 30 DECEMBRIE 1943

 1. Biserica Pătrăuții de Jos, a luat ființă în 1913, într-o încăpere a casei fratelui Orest Precopan. Datorită dibăciei lui Leopold Ducinschi s-a construit o casă de rugăciune pe o mică parcelă cumpărată pentru acest scop. Fr. Dumitru Hodoroabă a colectat bani de la frații din Transilvania și ajutoarele bănești și materialele, precum și prin muncă individuală s-a construit prima casă de rugăciune în Bucovina. În ea s-au ținut toate conferințele anuale pe întreaga Bucovină. Conducători locali au fost leopold Ducinschi, Iacob Snell și Toader Grijincu. În anii de prigonire antonesciană biserica a fost închisă, iar cu scurgerea anilor răufăcătorii au furat uși și ferestre, grinzi etc., iar restul a fost dăruit unei surori sărace care și-a construit o mică casă de locuit, În prezent întrunirile se țin în casa fr. grijincu Toader, care e și responsabilul bisericii.

 2. Biserica Mihoveni, a fost zidită în anul 1929 cu ajutorul de la frații români și străini, e în întregime păstrată și folosită ca local de rugăciune, în bună stare și are un număr de 10 membri. E localitatea de domiciliu a lui Silvestru Ungurean și Silvestru Andriciuc.

 3. Biserica Petriceni, a luat ființă în anul 1918 în una din încăperile casei fraților Morari. Înmulțindu-se membrii a fost mutată la fratele Ion Molofei, cu vremea și acest local a devenit neîncăpător, mutându-se la fr. Balaniuc și numărul de membri tot a crescut. Atunci frații au decos să construiască un local de rugăciune propriu. Clădirea a fost construită din lemn în comuna Corcești și transportată cu căruțele în comuna petriceni și în aceeași zi ridicată, astfel autoritățile s-au văzut în fața unui fapt împlinit.

Această casă construită în 1925 a fost demolată de către autoritățile sovietice în anul 1945 și din materialul ei s-au construit grajduri pentru colhoz. În prezent întrunirile religioase se țin în casa fratelui Vasile Balaniuc iar numărul membrilor e 250 (aceasta în anul 1968). Conducătorii principali ai bisericii au fost frații Morari, Carliciuc, Vorobeț și Rotari.

 1. Biserica Calafindești, a luat ființă în anul 1918 prin întoarcerea la Domnul a fratelui Onofrei Popovici încă în timpul primului război mondial. Iar prin întoarcerea la Domnul a lui Samuil Moloci, Lavric Lazurcă etc., biserica a avut o bună înaintare. Întrunirile se făceau la fr. Samuil Moloci, iar în 1933 s-a construit primul local de rugăciune pe o parcelă donată de Samuil Moloci.

 2. Biserica Vicovu de Sus, a luat ființă în 1918 prin venirea la credință a câtorva care au primit credința în timpul războiului, între care amintim pe fr. Teodor Nițu, convertit și botezat în timpul prizonieratului în Rusia. Biserica a prosperat și s-a constatat o creștere simțitoare. Onofrei Calancea, Gheorghe Păduche și Motrescu Loghin au făcut botezuri, dar după cum peste poporul român au năvălit hoardele barbare și care cu greu și-a păstrat ființa, ascunzându-se în munți, tot așa și peste biserica din Vicovu de Sus au dat iureș niște mileniști și penticostali în așa fel încât a fost un timp când te întrebai, „Oare mai există în Vicovu de Sus baptiști?” Și totuși salvarea a venit, trebuia o persoană cu o hotărâre nezdruncinată și aceasta a fost fr. Nichita Zegrea. Cu venirea lui la Domnul și cu luarea frâelor bisericii în mâinile lui, s-a salvat biserica și nu numai atât, ci la finele anului 1943 biserica avea 100 membri, pentru care mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Astăzi frații din Vicovu de Sus au o casă de rugăciune care este al 3-lea local în Vicov în ce privește estetica.

 3. Biserica Pătrăuții Sucevei, a luat ființă în 1920, odată cu venirea fr. Gh. Olteanu din America, unde a primit crezul baptist. Acesta era de loc din Mihoveni, dar a domiciliat în Pătrăuții Sucevei unde a vestit Evanghelia consătenilor săi și a izbutit să câștige aderenți. Atât fr. S. Ungurean cât și fr. Motrescu au făcut botezuri în această biserică. Unul dintre convertiți era Ioan Havrisciuc, omul de nădejde al bisericii care apoi a fost ordinat în anul 1942 de către Silvestru Ungurean și a lucrat în biserică precum și în cercul bisericesc. Iar mai mult decât atât a fost și pastor în biserica din Mihoveni înființată de S. Ungurean. Așa lucrarea lui Gh. Olteanu a adus frumoase roade, a fost încununată de succes. Ceea ce Gh. Olteanu a făcut în biserică e de respectat dar în familie n-a putut aduce pe Ileana lui la Domnul, nevasta lui și-a bătut joc de el. Astăzi biserica din Pătrăuții Sucevei are un local propriu de rugăciune zidit în anul 1945 și un număr de 32 membri. Ion Havrisciuc, în prezent pensionar în vârstă de 78 ani, conduce biserica – e una din bisericile cu vază în Bucovina.

 4. Biserica Bosanci, a luat ființă în naul 1919. Primul membru baptist în Bosanci a fost fr. Gheorghe Croitor, convertit în război și botezat în ziua se 20 iulie 1919 de Onofrei Calancea la Pătrăuții de Jos. Casa de rugăciune e zidită în anul 1931 și la finele anului 1943 se compunea din 47 membri. Mai târziu fr. Gh. Croitor a fost ordinat ca pastor al bisericii de către fr. Socaciu, Ungurean, Isac etc. Trebuie să spunem că în Bosanci a fost greu de lucrat, fiindcă populația acestei comune este una din cele mai arțăgoase, totuși la finele anului 1943 avea 47 membri iar astăzi se numără printre bisericile de frunte din Bucovina.

 5. Biserica Ipotești, a luat ființă în anul 1925, primul credincios fiind Grigore Chibici. Localitatea Ipotești e la 3 km sud de Orașul Suceava, se compune din țărani de naționalitate ucraineană, înconjurați de sate românești, deci vorbesc și învață în școală limba română aiar atunci când li s-a propus ca în comuna lor să ia ființă o școală de limba ucraineană ei au refuzat. Limba lor ucraineană o învață din tată în fiu. Dar lucrul cel mai interesant e că neamul de slavi e mult mai religios decât românii. În vreme ce românii în Bucovina de Sud încă nu au atins 100 de membri în Biserică, Ipotești curând atinge 200 membri, iar Petriceni din Bucovina de Nord, de asemenea ucraineni, curând vor atinge 300 membri. Predicatorul la Ipotești a fost fr. Silvestru Ungurean multă vreme. Biserica din Ipotești s-a mărit repede, la finele anului 1943 avea deja 40 membri iar în anul 1930 și-au ridicat casa de rugăciune, casă care face cinste frățietății din Bucovina. Mai mult decât atât, frații din Ipotești su s-au lăsat pe tânjeală (cum zice o zicală românească și cum au făcut multe biserici românești). Fratele Grigore Chibici trimite pe fiul său Samuil la Seminarul Baptist din București, unde după 4 ani de studii se întoarce acasă, devine unul din cei mai buni predicatori în Bucovina. Dar și asta e puțin de tot, din Ipotești urmează cursurile la seminar încă 5 tineri între care fr. Victor Bodnariuc și Victor Bucaciuc, amândoi în câmpul de muncă iar primul și vicepreședinte al comunității din București.

 6. Biserica din Volovăț. Primul meu botez l-am oficiat la Volovăț în anul 1922 cu 32 persoane. Între cei botezați erau oameni cu vază precum Pricopi Mirăuți, Dumitru Mirăuți, Ion Avram, frații Bordei etc. Biserica a crescut repede și cu 2 ani în urmă, după primul botez, s-a oficiat un nou botez cu 50 persoane, acest botez a fost oficiat de Radu Tașcă din Curtici, dar ca și la Vicov, și aici au pătruns mileniști, apoi penticostali și adunarea a fost despărțită. Frații baptiști care au rămas credincioși s-au retras cu adunarea în casa fr. Ion Susnovici și pe la sfârșitul anului 1943 erau un număr de 11 membri.

 7. Biserica din Arbore, a luat ființă în anul 1919 când fr. Vasile Tărnicer cu soția sa Agafia au primit botezul la 20 iulie 1919 în Pătrăuții de Jos de către fr. Calancea O., iar în anul 1920 se întoarece din America Nicolae Ruști, care era un frate cu bun caracter și cu o viață trăită pentru Dumnezeu. Unindu-se cu fr. Tărnicer, un om plin de energie pentru Dumnezeu, au avut frumoase succese, astfel Onofrei Calancea, Gheorghe Păduche și loghin Motrescu oficiază botezuri în Arbore. Biserica era sub conducerea lui Nicolae Ruști, care era ordinat și care acea experiența lucrării încă din America. Însă fr. N. Ruști îmbolnăvindu-se de tuberculoză s-a stins din viață în anul 1924. După moartea lui se luptă pentru conducerea bisericii și aceasta aduce mari pagube sufletești, iar penticostalii seceră roadele. La finele anului 1943 biserica mai avea 12 membri.

 8. Biserica Igești, a luat ființă în 1919 când unul dintre nepoții (snopii) lui Adrian Brujă din Crasna primește botezul în ziua de 28 iulie 1919 în Pătrăuții de Jos de către O. Calancea. E vorba despre gospodarul din Igești, Emanoil Gavrilescu. El predică fără amvon, dar spune ce a făcut Isus pentru om. După ce îi moare nevasta se recăsătorește cu o soră în Domnul, adună un mănunchi de credincioși și în scurtă vreme zidește o casă de rugăciune în curtea casei lui Leon Ionașcu. Biserica a luat mare avânt așa că la sfârșitul anului 1943 avea 100 membri.

 9. Biserica Oprișeni, în anul 1923 un tânăr cu numele Alexa Rusu primește credința și botezul în orașul Iași, la Creștini după Evanghelie. Când vine în satul său natal, Oprișeni, face legătură cu frații din Poieni și Stănești și predică pe Christos. Vine la credință fratele său Ioan Vasile Boghiu cu nevasta apoi Dumitru Pițu cu nevasta etc. și în casă la Vasile boghiu deschide adunare. Mai vin la Domnul doi gospodari cu vază din sat, e vorba de Gheorghe Bezușcu și Gh. Rusu, apoi mută adunarea la Gh. Bezușcu, căci aici erau șanse de a câștiga suflete. Astfel biserica ajunge la un număr de 25 membri în 1943.

 10. Biserica Corcești, ia ființă în anul 1918, când Vasile Schipor se întoarce din prizonierat din Rusia, unde a primit botezul. Fratele său Teodor, mama sa Eudochia și sora sa Elisabeta primesc credința, iar cei din familia Dumitru Cichiuciuc primesc credința prin rudele sale de la Pătrăuți. În anul 1921, cel care scrie aceste cuvinte se mută la Corcești, după ce s-a căsătorit cu Elisabeta Schipor din corcești. Progrese mari nu s-au făcut, totuși la finele anului 1943 biserica avea 18 membri.

 11. Biserica Costișa, lucrarea a început în anul 1925 prin fratele Simion Ionese din Frătăuții Vechi, care la rândul lui a venit și el din America credincios, iar fratele Vasile Capra, originar din Costișa, venind din America unde trăiește a contribuit și el la închegarea grupului de credincioși. La finele anului 1943 erau 10 membri.

 12. Biserica Ciudei, a luat ființă în anul 1918 prin fr. Vasile Colomeiciuc, dar fără nici un progres până în 1929 când Gh. Cuciurean din Corcești izbutește să aducă la credință un grup de oameni din Cotul de Sus. Acest grup format din 10 persoane a continuat a fi și la finele anului 1943. conducătorul lor, în vârstă de 80 ani încă mai trăiește și se numește Gheorghe Cuciurean.

 13. Biserica Ropca, a luat ființă prin munca depusă de fr. Dumitru Hodoroabă. E biserica unde nu puteau fi înmormântați morții de credință baptistă în cimitir, nici atunci când intervenea Prefectul Județului. Totuși la finele anului 1943 se găseau aici 8 credincioși.

 14. Biserica din Cupca, nu a avut înaintare deoarece părerile membrilor erau împărțite în multe puncte de vedere.

 15. Biserica Cîmpulung, a luat ființă în 1918 prin venirea de pe front a lui Toader Ursache, botezat în Budapesta. Și aici a fost un timp când ne întrebam dacă mai avem frați la Cîmpulung, dar datorită fr. Dumitru Baban care a avut domiciliul în această localitate, biserica a ieșit la suprafață. În anul 1943 avea 25 membri și 10 aparținători.

 16. Biserica Șerbăuți, a luat ființă în 1919 după ce Ilarion hapenciuc a fost botezat la 20 iulie 1919 la Pătrăuții de Jos de către Onofrei Calancea. Dacă fr. Ilarion Hapenciuc n-a putut aduna un număr mare de membri, totuși a făcut mult mai mult decât atât prin faptul că a trimis pe fiul spu Orest la Seminarul baptist din București unde și-a luat diploma de pastor. Astăzi el e unul din cei mai eminenți predicatori și pastorul mai multor biserici în Bucovina. Iar fratele Ilarion Hapenciuc, primul pionier în Șerbăuți, născut la 4.II. 1891 și decedat în anul 1967 după o viață de 76 ani, dintre care 48 ani în slujba Domnului, se odihnește în pace.

 17. Biserica Ițcani, e formată dintr-un grup de frați din Pătrăuțul Sucevei care s-au strămutat aici: Varasciuc, I. Isepciuc etc. ei au păstrat credința iar la finele anului 1943 mai erau 8 membri.

 18. Biserica Mărăței, provenită prin frații de la Șerbăuți, fiind ambele de naționalitate ucraineană, la finele anului 1943 avea 20 membri.

 19. În comuna Rusplavalar, se întoarce din America fr. Constantin Stanciuc, dar hoții l-au împușcat în pat, după care a mai trăit 10 ani apoi a murit, iar cei 15 prieteni s-au risipit pe la alte religii.

 20. Biserica Prevorochea, ia ființă în 1920 când fr. Gh. Păduche oficiază aici un botez. Ea a luat un avânt satisfăcător, având vrednici frați precum frații Marciuc, Covalciuc, Hnatiuc etc. Lucrătorii s-au succedat, primul fiind fr. Motrescu apoi Alexa Rusu și Nistor Posteuca. La finele anului 1943 erau aproximativ 20 membri.

 21. Biserica Poieni, e una dintre primele biserici. Vasile Furtună e botezat în 1918 la Pătrăuți de către Iosif Tolar, dar care după câțiva ani părăsește pe frați întorcându-se în lumea de unde a venit. Totuși frații Roșca și cu alții au continuat iar la finele anului 1943 mai erau 6 membri.

 22. Biserica Stănești de Jos, împreună cu cei din Stăneștii de Sus, au avut un avânt binecuvântat și un grup respectabil de credincioși s-au unit în jurul familiei Posteuca, iar după moartea lui alexa rusu din Oprișeni, care era predicator de cerc, fr. Nistor posteuca a fost ordinat ca predicator în locul lui Alexa Rusu. Biserica ar fi putut să fie astăzi una din bisericile fruntașe dacă goana după vorbirea în limbi nu ar fi fost atât de violentă. Totuși la finele anului 1943 erau aproximativ 30 membri.

 23. Biserica Banila pe Siret, a luat ființă în 1919, primul credincios fiind fratele Vasile Zahul. Acesta cunoștea limba ucraineană și îl ajuta pe fr. Dumitru Hodoroabă la lucrarea între ucrainieni. Multe nu știu să spun despre această biserică și totuși în această biserică se întoarce la Domnul un tânăr cu numele Isac Ioan, care e u ntânăr deștept care a absolvit școala de arte și meserii din Vicovu de Sus. El nu stă mult pe gânduri ci se duce la București și 4 ani urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist, obține diplomă de absolvire, rămâne în București și e pastorul unei biserici, apoi secretar al Uniunii și profesor la Seminar. La finele anului 1943 biserica avea 25 membri.

 24. Biserica Davideni. Din Banila a trecut pocăința și la Davideni, unde prin munca lui Dumitru Hodoroabă a înaintat în creștere. Iată că la finele anului 1943 biserica avea 25 membri.

 25. Biserica Comarești, e un hotar cu Davideni și în legătură frățească. Această biserică a trimis la Seminarul din București și unul din tinerii ei cu numele Ilie Ciornei, care după terminarea Seminarului promitea multedar în realitate nu a fost așa. la finele anului 1943 biserica avea un număr de 23 membri.

 26. Biserica Pojorâta, ia ființă în anul 1929 când Florea Petru a lui Ilie se botează în Cîmpulung de către Gavril Cîrstean. Aici a fost greu de a înainta datorită deosebirilor de credință. La finele anului 1943 erau 12 membri, iar acum sunt 32 membri. De notat că la această biserică, afară de predicatorul oficial, au contribuit mulți frați precum Gh. și Ion Irimescu, care își asteaptă răsplata la cele tărâmuri dincolo de râu…

 27. Biserica Hilcea, din județul Storojineț de limbă ucraineană, mai mult o stațiune, unde totuși e o scânteie care luminează, are 10 membri.

Acum ar urma la rând 15 biserici din jud. Cernăuți ale căror nume pot fi văzute la pag. 33 XX??, ele sunt biserici tinere și de limbă ucraineană, dar amănunte lipsesc.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: