Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | aprilie 2, 2009

SCHIŢĂ ISTORICĂ cap.V

CAPITOLUL V.

Baptismul pe Valea Crișului Alb

Buteni. Baptismul în Buteni a luat ființă în anul 1894. Primul care a dus pe aici vestea lui Hristos a fost Dungă Gheorghe din comuna Luguzău. Prima casă de rugăciue a fost deschisă în casa locuitorului Popa Ion, zis Malu. În Buteni era însă o familie credincioasă Lajos Kalman, care a pus la dispoziția fraților o cameră din locuința sa pentru întâlnirile de rugăciune. După un timp, adunarea s-a mutat la locuitorul Toader Sida, care era fruntaș al comunei și a primit credința, s-a convertit și a devenit unul dintre primii pionieri ai Evangheliei de pe Valea Crișului. Primul botez Nou-Testamental a fost oficiat în 1897, când au primit botezul douăzeci de persoane – botezul a fost oficiat de către predicatorul Mayer Henrich, venit din Germania la Budapesta. Lucrarea Evangheliei se răspândi cu repeziciune, astfel că în 1898 a fost al treilea botez, în cadrul căruia au primit botezul douăzeci și patru de persoane. Numărul mare de convertiri a făcut casa destinată exercitării cultului să fie neîncăpătoare, astfel își construiră o casă proprie de rugăciune, lăcaș în care biserica a funcționat până în anul 1926. Aceasta construcție deveni la rândul ei neîncăpătoare și au făcut o altă casă de rugăciuni, model, lăcaș care figurează printre primele din țară.

Primul predicator a fost ordinat Teodor Sida, iar după aceea Branda Gheorghe și Brola Niculae. Astăzi, în Buteni, este o biserică bine organizată care devine un centru al baptiștilor de pe Valea Crișului. Aici s-au ținut cele mai importante congrese baptiste din țară. Biserica are patru predicatori ordinați, cimitir propriu, o fanfară care rivalizează cu a multor unități militare, cor mixt, cor bărbătesc, școală duminicală, întrunirea femeilor, serviciul tineretului.

În anul 1933, credincioșii din zonă s-au organizat constituindu-se în comunitate bisericească de drept public, sub președinția doctorului în drept Gh. Simonca și secretar predicator Dănilă Pascu care, după câțiva ani, au fost înlocuiți, iar astăzi este președinte Teodor Luguzan iar secretar Vasile Beleu.

Astfel comunitatea număra 32 de biserici cu 1725 membri, aparținători 1075, șaisprezece predicatori ordinați, 12 cimitire proprii, patrusprezece coruri mixte, șase coruri bărbătești, șapte fanfare, douăzeci școli duminicale, șase întruniri ale femeilor, douăzeci și patru case de rugăciuni proprii.

Deci Evanghelia a fost răspândită de jur împrejur după cum urmează:

Bonțești – Gurahonț. În anul 1898 a luat ființă baptismul în Bonțești. Vasile, Serb Ioan, Cotoi Silian, Farcasin Damian, Lartiu Petru etc. Acești frați au adus vestea Evangheliei și în alte comune din împrejurimi. În Gura Honț, de asemenea, s-a constituit o mică biserică în care a ținut evanghelizări pionierul Trif Niculae. Apoi au mai fost vizitați și de alte persoane ca, Ocișan Gheorghe, Moț Ion din Bușteni ale cărui cuvântări au influențat mult bisericile din Bonțești și gura Honț.

Fratele Cotoi Simion a donat o parte din locuința sa pentru biserică, loc în care s-au oficiat servicii divine timp de șapte ani. Deși cam rar, totuși au fost și prigoniri religioase. Astfel, cu prilejul unei înmormântări în anul 1899, preotul ortodox, în fruntea unor locuitori, a întrerupt serviciul de înmormântare și credincioșii au fost reclamați în justiție, dar aceștia au fost achitați de orice penalitate.

În comuna Zeldea au fost loviți mai mulți frați, iar în comuna Bucova au fost loviți cu pietre.

Astăzi există un predicator ordinat, un cor mixt, o școală duminicală, trei învățători, serviciul tineretului, casă de rugăciuni proprie.

Tauți. În anul 1900 se înființă [o comunitate baptistă], printr-o împrejurare cu totul specială față de celelalte localități. Gardianul public Pela Pavel, care a fost trimis de notarul comunei respective să comunice locuitorilor un ordin, așa cum se obișnuia comunicarea ordinelor în părțile acelea, cu toba, bătu toba și oamenii au ieșit să asculte comunicarea. Pela Pavel începu apoi să strige în gura mare „toată lumea trebuie să se pocăiască”… și aceasta repetă în toată comuna. Acesta a fost primul semnal, iar cu timpul Pela Pavel deveni unul dintre primii pionieri ai Evangheliei în comună. Pe lângă acesta s-au mai adăugat și Reslau Gheorghe, Reslau Ion, Herghian Gheorghe, Riper Mitrie, Șchiop Onete.

Prigoniri religioase, ca de obicei, nu au lipsit nici aici, astfel în 1902, fr. Reslau Gheorghe a fost dus și arestat în primăria comunei respective de către jandarmii unguri și a fost bătut în mod barbar de polițistul Covaci Ion, pentru a-l face să se lepede de credință.

Credincioșii din Tauți posedă astăzi o casă de rugăciuni proprie, cimitir propriu, fanfară, cor bisericesc bărbătesc, cor femeiesc, școală duminicală, serviciul tineretului, asociația femeilor etc.

Aciuța. În anul 1900, a luat ființă baptismul în comuna Aciuța. Prima persoană care a dus vestea Evangheliei a fost Maria Ilie din Curtici. Printre cei dintâi care se convertiră au fost Serb Gligor, Cosma Sinisie, Cosma Eva, Serb Rozalia, Serb Niculae etc. Primul botez a fost oficiat de către predicatorul Gheorghe Crișan din comuna Macea, jud. Arad.

Aici s-a convertit la credință și învățătorul de Stat, Gheorghe Slav, care în ultimile zile s-a consacrat cu zel Evangheliei și a predicat Cuvântul Domnului în această regiune. Apoi acesta a trecut și în Dobrogea în anul 1911-1912 unde a vizitat micile biserici care se înființară prin 1904. A tipărit broșuri religioase „Evanghelia și focul”, „Mai este o lume” etc. Astăzi adunarea din Aciuța are un predicator ordinat, un cimitir proriu, cor mixt, fanfară, școală duminicală, serviciul tineretului etc.

Plescuța. În anul 1899 a luat ființă baptismul în Plescuța în următoarele împrejurări: cetățeanul Branda Gheorghe, zis Ioan, auzi că în comuna Buteni ar exista oameni care citesc Biblia. S-a închinat lui Dumnezeu și împins de această curioziatate s-a dus și s-a oprit la casa locuitorului Sida Teodor, unde a asistat la un serviciu divin, interesându-se cu deamănuntul despre credință. S-a convertit și în anul 1900, împreună cu Branda Gheorghe, zis Niculae, a primit botezul Nou-Testamental în comuna Bonțești.

Prin acești doi servi ai Domnului, lucrarea Evangheliei a progresat, astfel că în anul 1901 s-au mai afăugat încă opt persoane care au primit botezul și au format o biserică din zece persoane. De atunci și până azi biserica a crescut încontinuu. În prezent biserica are un predicator ordinat, cimitir propriu, cor mixt, serviciul tineretului, șocala duminicală, asociația femeilor, cercul fetelor etc.

În anul 1907 fratele BrandaGheorghe zis Ioan a fost invitat de credincioșii din comuna Tisa să-i viziteze. În timpul serviciului religios și-a făcut apariția o ceată de bătăuși, compusă din optsprezece persoane, înarmați cu ciomege, puși la cale de către preotul satului respectiv, și-i alungară afară din comună.

Răstoci. În anul 1905, Evanghelia a fost vestită pentru prima oară în această comună prin credincioșii Moț Ioan și Barta Pavel din comuna Bonțești, care au servit frățietatea în cele duhovnicești în această mică biserică.

Ca la toate începuturile, vestirea Evangheliei a fost pecetluită cu nenumărate prigoniri religioase, pornite din partea locuitorilor puși la cale de cei interesați în cauză. De atunci biserica a crescut încet dar continuu, astfel că astăzi posedă o casă de rugăciuni proprie, predicator ordinat, cimitir propriu, cor mixt, școală duminicală, societatea femeilor, serviciul religios al tineretului.

Dumbrava. Locuitorii Mitrea Simion, Motica Iustin, Buliga Cristea etc., auzind că în comuna vecină, Plescuța, se predică Evanghelia, ceea ce pe acel timp era o raritate, au luat parte la un serviciu divin împreună cu biserica creștină baptistă din loc. Astfel s-au convertit și în anul 1903 au format o biserică unde se predică Evanghelia, la care s-au adăugat și alte persoane iubitoare de Cuvântul Vieții, printre care au fost Hălmăgian Ion, Elena Hălmăgian, Aneas Pavel, Mogoș Pavel, Buliga Ilie, Jiva Gheorghe etc.

Numărul convertirilor crescu simțitor, astfel în anul 1904 se oficie primul botez Nou-Testamental, în ziua de 7 septembrie, comus din șapte bărbați și patru femei.

Prigonirile religoase nu au lipsit nici de aici, însă s-au manifestat sub o altă formă. Printre conducătorii băncilor populare erau și preoții, iar celor care se convertiră la credință nu li s-a mai îngăduit să mai țină bani din bănci și au fost siliți să-și achite toate datoriile fără nici o amânare cum se obișnuia.

Schimbările de cult în fosta Ungarie, sub a cărei stăpânire am fost, se făceau în felul următor: convertitul lua doi martori și se prezenta la preotul confesiunii căreia a aparținut și declara că se retrage din păstoria sa și că urmează un alt cult. Pe această cale se considera ieșit din cult. Acest sistem a durat până în anul 1928, când Guvernul Român, prin Legea pentru regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial no.89 din 22 aprilie, prin art.44 și 45 a prevăzut alte formalități, la Ofițerul stării civile și nu la preot, cum era până atunci. Preoții însă le puneau o mulțime de piedici.

În nenumărate rânduri această biserică a fost vizitată de către predicatorii: Vanciu din Gavajdia și Gheorghe Novac din Aciuța. Această biserică a crescut și în anul 1911 și-a construit casă de rugăciuni, are predicator ordinat, cor mixt, școală duminicală, asociația femeilor, cercul fetelor, serviciul tinerilor etc.

Bisericile creștine baptiste din aceste împrejurimi au suferit o cernere prin apariția penticostalilor – acest produs al vremii – care a stârnit o mare nedumerire printre credincioși, astfel, în multe părți, s-au dezbinat bisericile, făcându-se două biserici. Răul cel mare consta în faptul că mulți dintre cei din afară, văzând aceste dezbinări și atâta separatism se scandalizau. În cele din urmă se uniră din nou, ca mai înainte, și bisericile și-au reluat cursul normal de dezvoltare și înaintare.

Sălăjeni. În anul 1906, Evanghelia a fost vestită prin cetățenii Ștefan Dronea, Don Ion, Ispas Teodor, Lazăr Gheorghe etc. Printre primii care au primit propovăduirea și care s-au convertit au fost Bele Vasile, Teodor Traian etc. În anul următor s-a oficiat primul botez Nou-Testamental, compus din șapte persoane. Lucrarea a progresat încât în anul 1910-1911 era o biserică compusă din patruzeci de persoane, care se asociară și-și construiră o casă de rugăciuni. Cel ce s-a jertfit prin predicarea Evangheliei în perioada războiului mondial a fost predicatorul Oprea Marcu care a fost urmat de Moț Petru.

Dieci. În anul 1909 vestea Evangheliei a fost vestită pentru prima oară în această comună prin credincioșii Dragoș Niculae din Revetia, Brola Niculae din Buteni, Vasile Luca din Bonțești, Rade Ion din Rădești, Vasile Vaciu din Pulian etc. Printre primii care s-au convertit au fost Oprea Pavel, Bacis Petre, Vlad Miron etc.

Astăzi biserica posedă o casă de rugăciuni proprie, fanfară, cor mixt, serviciul tineretului etc.

Sub guvernarea Ungariei nu erau prigoniri religioase sub supravegherea autorităților, ci parțiale, ici și colo, puse la cale mai cu semă de preoți. Odată cu trecerea teritoriului locuit de români la Patria mamă, lucrurile au luat o nouă întorsătură în ce privește prigonirea. Astfel s-au dezlănțuit prigoniri religioase și cu această ocazie cetățenii I. Marcu, Vlad Miron și Costea Petru au fost arestați de către șeful de post al postului de jandarmi respectiv și depuși la închisoare pentru credință. Din acest an, 1919, prigonirile s-au ținut lanț sub o formă mai extinsă.


Răspunsuri

  1. Despre fr. Sida din Buteni batrinii povesteau cum ca ar fi fost ceva cintarets la bis. ortodoxa. Cind s-a pocait Sida, ar fi rasturnat butoaiele cu vin in santsul din fatsa casei; curgea vinul pe strazi. Se spune ca oamenii ar fi zis c-a innebunit Sida; avea mult vin. De fapt unul dintre pacatele cele mai evidente de care se pocaiau era bautul. In multe cazuri scoteau si viile ca sa nu-i ispiteasca.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: