Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | martie 10, 2009

SEMNUL FIAREI ŞI CREŞTINUL ANESTEZIAT

semncol

Din data de 1 ianuarie 2009 au apărut pașapoartele cu cipuri biometrice. Acest eveniment a motivat întrunirea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române și, de asemenea, apariția unor predici pe acest subiect. Atât timp cât oamenii încă mai sunt alerți încă mai este nădejde. Totuși atât hotărârile Sinodului BO, cât și predicile pe care le-am auzit tind să minimalizeze, într-un mod îngrijorător, importanța progresului ce se face în direcția semnului fiarei. Sinodul BO a propus să se facă o adresă autorităților prin care să le sfătuiască să accepte și alternativa unui pașaport temporar, pentru cei care, din motive de conștiință, nu doresc pașaportul cu cip biometric, însă în ceea ce-i privește au hotărât ca ei să fie primii care să ceară să li se elibereze pașaport cu cip biometric, în felul acesta banalizând avertizarea foarte serioasă a Bibliei. De asemenea Sinodul BO face în continuare o afirmație, cu o argumentație ignoratio elenchi (argumentul irelevant) derutătoare în care declară că semnul fiarei nu înseamnă sfârșitul lumii.

Din predicile auzite am înțeles cât este de importantă închinarea adevărată la Dumnezeu și că răpirea Bisericii va veni înainte de venirea fiarei așa că, să nu ne îngrijorăm de cipuri biometrice și de apariția fiarei. Redau două citate doar spre ilustrare a problemei și nu în mod malițios: „Așadar, nu vă temeți de cipul biometric al Fiarei ce v-ar împiedica, eventual, să cumpărați sau să vindeți diferite produse, ci temeți-vă de ‘cipul’ din inimă care este implantat de Cel Rău și care ne împiedică să ne închinăm cu toată inima lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata problemă legată de cip!” „Așadar, apropie-te tot mai mult de Domnul și nu-ți mai bate capul cu șiretlicurile biometrice ale Diavolului. Când ești în Mâna Lui nimeni nu se poate atinge de sufletul tău chiar dacă ți-ar fi implantate, cu forța, cipuri în corpul tău.” Deși, mai mult ca sigur, aceste afirmații nu au fost rău intenționate, totuși ele au asupra credinciosului efectul de relaxare și de ispitire de a lăsa garda jos.

Ce vreau să aduc în atenție este nevoia noastră extremă de veghere, de vigilență, de alertă. Nici un text biblic nu este atât de clar încât să dea asigurare deplină credinciosului că nu va mai fi pe pământ în perioada emancipării fiarei apocaliptice (un om, probabil un personaj politic de vârf). Dimpotrivă, există destule texte care să vorbească despre o mulțime de credincioși care vin din necazul cel mare, de sfinți care sunt martirizați, care sunt dați în mâinile fiarei (ex.: Apoc. 6:9, 7:14; Daniel 7:28; Apoc. 13:5, 15, 16). De asemenea nici o avertizare a lui Dumnezeu nu este banală sau fără rost. Dumnezeu este foarte serios în avertizările Sale, iar textul referitor la semnul (sau cicatricea) cu numele sau numărul fiarei este extrem de serios în consecințele care urmează primirea acestui semn. „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14:9b-11) Închinarea la fiară, la icoana ei și primirea semnului sunt inseparabile. Cu privire la închinare, această formă de idolatrie, poate fi foarte subtilă și aproape imperceptibilă însă primirea semnului este vizizbilă, fizică. (ex: lăcomia este o închinare la idoli) Oamenii pot fi inconștienți cu privire la ce se închină (poate vor vota cu fiara, o vor considera un excelent lider politic, – ce s-a uitat de idolatria ceaușistă?), dar primirea unui cip (de exemplu) este un act volițional. Este extrem de important de înțeles că primirea acestui semn are consecință mânia lui Dumnezeu. Pentru cei mântuiți, care vor birui și care vor fi gata să plătească orice preț pentru păstrarea trupului și sufletului lor neîntinate de cel rău, pe fruntea lor va fi scris pe veșnicie Numele lui Dumnezeu. „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor.” (Apocalipsa 22:3,4)

Datorită acestei consecințe extraordinar de serioase și grave – pierderea veșniciei cu Dumnezeu, pierderea sufletului – creștinul trebuie să fie gata oricând (de dragul sufletului său și de dragul Dumnezeului și Mântuitorului său) să se opună, să se împotrivească cu toată ființa, cu prețul vieții, oricărui lider, guvern sau regim care își arogă dreptul de a controla absolut conștiințele și destinele oamenilor (în așa fel încât aceștia nu pot să cumpere sau să vândă nimic fără un semn de loialitate sau mijloc de control al autorităților). Creștinul trebuie sensibilizat și nu anesteziat cu privire la acest aspect!

Biblia dă câteva exemple în care ne arată că un simplu act, o acțiune, a avut consecințe spirituale deosebit de grave. Acan a luat câteva lucruri date spre nimicire și a adus asupra sa și a familiei sale distrugerea și moartea iar asupra poporului său moartea unor viteji și înfrângerea în bătălia împotriva cetății Ai. Samson a crezut că dacă spune Dalilei secretul puterii lui totul va fi ca înainte, că Dumnezeu va fi mai departe puterea lui. Sunt unele dintre cele mai triste cuvinte din Biblie cele care descriu soarta acestuia: „Și el s-a trezit din somn și a zis: ‚Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura’. Nu știa că Domnul Se depărtase de la el.” Împăratul Saul nu așteaptă cu răbdare venirea profetului Samuel și cruță unele lucruri date spre nimicire și Domnul îl leapădă.

Din istoria noastră recentă au fost cazuri de pastori baptiști sau de preoți și pastori de alte confesiuni care au crezut că doar vor semna un angajament cu Securitatea și în loc de note informative vor da predici și „îi vor evangheliza” pe securiști, și nu au realizat, decât atunci când a fost prea târziu, că Duhul Domnului se depărtase de la ei și nu au mai avut putere nici viață duhovnicească.

Împotrivirea față de un guvern care este diabolic întotdeauna a fost încurajată de Biblie și de societate. Prorocii lui Dumnezeu i-au mustrat și i-au amenințat pe împărații nelegiuiți, Ilie a adus seceta și stârpirea preoților împărătești ai lui Baal etc. Corie Ten Boom s-a împotrivit legilor țării și a ascuns pe evrei de prigoana nazistă. Au fost trupe, haiduci, care s-au împotrivit regimului comunist.

Dominația fiarei va încerca să controleze totul și inclusiv conștiința umană. De aceea este deosebit de gravă progresia care se face în direcția controlului tuturor aspectelor vieții umane (fie private sau sociale). Guvernarea fiarei va dori loialitate absolută, va dori închinarea. Poate că va promite și chiar va oferi unele siguranțe cetățenilor loiali. Va promite eliminarea terorismului sau prăbușirilor economice. Sunt sigur ca va justifica frumos controlul oamenilor. (Cine este în spatele celor care vor să aibă la îndemână, să știe totul despre noi?) Dar parteneriatul cu aceasta va duce la moarte sufletească veșnică.

Deci, nu lăsați pe alții să vă manipuleze conștiința! Învățați să trăiți și să acționați pe principiile dictate de conștiința voastră sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu! E mai sănătos să te împotrivești la tot ce ți se pare rău decât să alegi confortul unei apatii, sau acțiunea cauzată de adormirea șireată a conștiinței proprii de către argumentele unei alte persoane sau de argumentele majorității. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu lasă loc pentru o supunere sau o resemnare cu privire la balaur, fiară, guvernul, omul nelegiuirii. Nu poate fi vorba de o capitulare sau de atât de mult invocatul verset biblic de către comuniști „dați dar cezarului ce este al cezarului”. Dimpotrivă în textul biblic este vorba de a lupta contra acestei ordini mondiale, căci ni se spune că cei credincioși „l-au biruit”. „Ei l-au biruit, prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața, chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12:11) „Și am văzut niște scaune de domnie, și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Cristos o mie de ani. (Apocalipsa 20:4)

Ce trebuie făcut?

Să veghem mereu și să fim în stare de alertă, fiind gata oricând să stăm de partea lui Dumnezeu chiar cu prețul vieții.

Din ce în ce mai mult guvernele care progresează în sensul aducerii la împlinire profeția Apocalipsei vor controla figurile bisericești, pe liderii Bisericii, astfel ca aceștia (ca pe vremea comunismului) să promoveze programele guvernelor și să desensibilizeze pe credincioși. Trebuie militat, după puteri, pentru dreptul la cuvânt și conștiință. Trebuie militat pentru legi care să reglementeze aparatele securității de stat astfel ca acestea să nu racoleze și să nu constrângă colaborarea persoanelor. Nici o racolare să nu se facă violând principiile morale și de conștiință. Legile țării să fie valabile și pentru sistemele de securitate astfel ca în cazul când se vor sesiza cazuri de șantaj, amenițare etc. din partea acestora, acestea să cadă sub incidența legii.

Din punct de vedere personal, dacă ați făcut compromisuri sau abateri morale, încălcări ale legii, alegeți mai degrabă dă suportați consecințele legii decât să deveniți rotițele unui sistem care subminează Biserica și viața ei spirituală! Dacă deja sunteți controlați, faceți public lucrul acesta. Împărtășiți-l cu biserica, prietenii, cu cât mai multe persoane în cel mai scurt timp posibil. Deconspirați-vă și veți fi liberi – ei vor renunța la voi. Cei răi lucrează numai în ascuns.

Sunt multe de spus dar deja am scris prea mult. Citiți cartea Daniel și Apocalipsa pentru a fi conștienți încotro se îndreaptă istoria. Este îngrijorător că ne-am apropiat atât de mult de semnele prin care suntem avertizați cu privire la vremurile din urmă. Redau mai jos, pentru cei interesați, doar un crâmpei din textele atât de importante pentru urmașii lui Christos.

Bunul Dumnezeu să ne lumineze cu sfatul Duhului Său cel Sfânt!

Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi, înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea le-a zis locuitorilor pământului să-i facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase sute șaizeici și șase.” (Cartea Apocalipsei, cap.13, versetele 11-18)

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.” Și am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apoc. 14:9-13)

Publicitate

Răspunsuri

  1. Minunata reorientare ca sa zic asa,fr.Daniel,e bine ca ati revenit mai intre noi,ce pacat ca Fr.Tunea si Cirstoiu de la Departament nu puteau sa se joace cu cipuri si pasapoarte biometrice si de alta natura,acum nemaitrebuind sa ne batem noi capetele cu nume conspirative si alte urmariri,fain nu?
    ASemenea lor si altii,neplacuti Orazii!

  2. […] Din punct de vedere personal, dacă ați făcut compromisuri sau abateri morale, încălcări ale legii, alegeți mai degrabă dă suportați consecințele legii decât să deveniți rotițele unui sistem care subminează Biserica și viața ei spirituală! Dacă deja sunteți controlați, faceți public lucrul acesta. Împărtășiți-l cu biserica, prietenii, cu cât mai multe persoane în cel mai scurt timp posibil. Deconspirați-vă și veți fi liberi – ei vor renunța la voi. Cei răi lucrează numai în ascuns. – DANIEL MITROFAN […]

  3. Batrinul,

    Fără să doresc să te rănesc sau să te întristez , dar nimic din ce spuneai nu e fain. E tragedia unor suflete care nu se mai pot sau nu se vor mai putea trezi la realitatea biblică. Bunul Dumnezeu să ne ajute să veghem asupra căilor noastre.

  4. Răzvan,

    ca un cer senin, ca boabe de rouă, ca balsam, ca frate…


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: