Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | februarie 23, 2008

ARICIUL ŞI PUII DE NĂPÂRCI, PARTEA 2

arici-si-pui-nap.jpg

VĂ ROG SĂ CITIŢI MAI ÎNTÂI PARTEA I-A!

Mai întâi de toate, aş dori să fac o mică prezentare ariciului. Aşa cum bine a sesizat domnul Radu Gheorghiţă, sunt un om cu o inteligenţă mediocră. Mi-am irosit mulţi ani din viaţă şi lucrul acesta se poate vedea. Deşi din părinţi credincioşi baptişti devotaţi, totuşi până la vârsta de 18 ani am fugit de Dumnezeu. Tatăl meu a fost un om cinstit, simplu şi cu toată inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mama mea a fost o mamă dedicată lui Dumnezeu şi copiilor săi. Până când mi-am dat viaţa Domnului Isus, ca El să facă ceva din ea, nu mi-a plăcut şcoala deloc. După ce Domnul Isus mi-a dat un nou început, am început să iubesc şcoala şi o iubesc şi acum. Am spus lucrurile acestea ca să abordez problema UTC-ului. În clasa a X-a (dacă bine îmi amintesc), în clasa noastră nu mai rămaseră decât doi elevi neutecişti, un repetent şi un fiu de pocăit, tare nepocăit. Întrucât dirigintele avea normă să ne facă pe toţi utecişti, ne-a dat într-o zi statutul de UTC să-l studiem ca să ne facă membri. La şedinţa clasei, de primire, ne-a scos în faţa clasei (Ghiuţă şi Mitrofan) şi a început să ne întrebe din statut. Noi nu am învăţat nimic. Ne dădeam coate, îl sfidam, râdeam, nu răspundeam deloc. Atunci a spus clasei: care este pentru primirea lui Ghiuţă şi Mitrofan in UTC. Vot în unanimitate! Am făcut totuşi un act (pentru care îmi asum responsabilitatea), parcă am semnat într-un carnet sau tabel. De ce am povestit şi eu lucrul acesta? Domnul Gheorghiţă nu face o distincţie între vremea când omul este fără Dumnezeu şi omul care a făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Eu, cel puţin, toată viaţa am avut aversiune faţă de comunism şi înainte şi după primirea în UTC. Domnul Radu Gheorghiţă execută o derutare hermeneutică a cititorului articolului său. Toţi informatorii baptişti, au făcut-o după ce au devenit membri baptişti prin botez. Ce înseamnă aceasta? Din vorbele Domnului Isus adresate lui Saul, prigonitorul creştinilor, pe drumul Damascului: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? – Cine eşti Doamne? – Eu sunt Isus pe care Îl prigoneşti.”, putem înţelege că acei care i-au vândut pe fraţi L-au vândut pe Însuşi Hristos. Am încercat de asemenea să explic că delatorii creştini au comis acte de idolatrie, prin faptul că au socotit securitatea un dumnezeu mai mare decât Creatorul lumii. Nu mă ridic deasupra lor căci nici eu nu ştiu ce aş fi făcut, dar afirm adevărul. Aceştia şi-au vândut fraţii, au sabotat lucrarea lui Dumnezeu, au colaborat şi au fost complici în faptele întunericului, în fapte drăceşti. Nici un regim totalitar nu dăinuieşte fără susţinerea liderilor religioşi!

Prezint mai jos logica de arici. Ariciului îi plac merele, dar Dumnezeu l-a făcut ca atunci când este cazul să mănânce şi şerpi. Puii de năpârci şi şerpii, în general, au darul de a camufla bine şi de a se ascunde chiar în flori pentru a putea muşca prada. Da, mulţi din cei care şi-au vândut fraţii ne-au îmbrăţişat cu drag, ne-au predicat frumos, ne-au botezat, ne-au dus în excursii la munte, ne-au vizitat în casele noastre etc. Au început încet, încet să fie surzi la vocea conştiinţei şi s-o audă din ce în ce mai tare pe vocea securistului. Totodată, mulţi au fost şi cei care ne-au arătat prin viaţa lor profundă ce înseamnă o trăire adevărată cu Dumnezeu. Aceştia au fost mere ionatane dulci şi parfumate. Şi aceştia au botezat, au predicat, au suferit pentru Hristos, au pierdut în ochii lumii acesteia, ne-au învăţat cu să ne strângem o comoară în cer, au răspândit bine şi lumină în jurul lor etc. Logica de arici este aceasta: ori e şarpe ori e măr. E aşa simplu. Cum se procedează în cazul colaborării cu securitatea. Logica de arici spune cam aşa: Dumnezeu ne-a dat 10 porunci care se pot cuprinde chiar în două. Să iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa şi existenţa ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Aici se includ interzicerile minciunii, mărturiei mincinoase, uciderii (în toate aspectele sale), poftirii a ce nu îţi aparţine etc. Acestea sunt bătute în piatră şi sculptate în conştiinţa noastră. Delatorul le-a încălcat pe toate. Cum să scape, cum să se rezolve problema? Simplu în logica de arici:

Doamne recunosc că te-am vândut, sunt teribil de vinovat, merit osânda veşnică, îmi pare rău, mă lepăd de toate aceste fapte ale întunericului, denunţ păcatul acesta (colaborarea cu securitatea, vânzarea fraţilor, minţirea oamenilor, înşelarea societăţii etc), mă lepăd de securitate, mă lepăd de comunism şi implor mila Ta şi spălarea sângelui Domnului Isus. Promit şi vreau ca de acum încolo să nu Te mai vând niciodată. Doamne, ca şi Zacheu de odinioară, vreau să repar tot ce este cu putinţă acolo unde am nedreptăţit şi năpăstuit. Îmi recunosc public păcatul (dacă delatorul a dat informaţii în notele sale şi despre altcineva decât despre persoana sa) şi cer iertare. E cam aşa de simplu.

Domnul Gheorghiţă alege un text şi abordează tema deconspirării preferenţial şi eludează tocmai linia generală a Scripturii, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament. Sunt trecute cu vederea cărţi întregi din Biblie, precum 1 şi 2 Regi,1 şi 2 Cronici în care se demască vădit public păcatele împăraţilor, liderilor religioşi, poporului, indivizilor. Toate cărţile profetice demască public, în contemporanietatea lor şi pentru generaţiile care aveau să vină, păcatele, care aduceau asupra lor mânia lui Dumnezeu (plus exemplele lui Adam, Acan, cei trei tineri în cuptorul cu foc, Anania şi Safira, Iuda, curvarul din Corint, apostolii mincinoşi, înfruntarea publică a lui Petru etc). De ce domnul Gheroghiţă doreşte ca aceste păcate să stea ascunse, acoperite, pentru ca pe nepregătite mânia lui Dumnezeu să se reverse peste poporul creştin? Domnule Radu Gheorghiţă, FAPTELE AU CONSECINŢE!

Unul din principiile fundamentale prudente ale hermeneuticii (inţelegerea şi interpretarea unui text) este să nu faci o doctrină, o dogmă bazată pe un text singular. Un alt principiu hermeneutic este Vechiul Testament şi Noul Testament formează un tot unitar. Hermeneutul trebuie să se apropie de text să-l înţeleagă gramatical, literal, morfologic, sintactic, apoi să observe contextul imediat (paragraf- capitol-carte) în care a fost scris, contextul întregii Biblii, contextul istoric, social, cultural, intenţia autorului etc, apoi să se întoarcă iarăşi la text. Urmează (pe scurt) validarea în comunitatea hermeneutică a bisericii (de-a lungul secolelor şi cea a bisericii locale). Peste toate acestea este nevoie de o smerenie hermeneutică şi ajutorul Duhului Sfânt în interpretare. Aşa cum se poate observa din vorbele Domnului Isus din Noul Testament, care a vorbit la împlinirea vremii şi a desăvârşit revelaţia Tatălui (Evrei cap.1) interpretarea dumnezeiască nu prea se potrivea cu cea rabinică (ex. „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea” sau „ca să împlinească ce ziceau Scripturile”). De ce domnul Radu Gheorghiţă alege doar textul din Matei 18? Pentru că acesta îi convine. Oare mie personal mi-au greşit delatorii? Nu aşa spune textul? Nu există şi alte texte ca de genul 1 Timotei cpa.5:20, unde se spune că pe conducătorii bisericii trebuie să-i mustri public? În cartea Pigmei şi Uriaşi (nu pitici!) nu am făcut vreo afirmaţie fără să am măcar vreo doi sau trei documente martori despre acea afirmaţie. Multe aş mai fi putut spune… dar le va spune odată Dumnezeu pe toate. Domnia sa foloseşte versete precum regimul opresiv ateu folosea versetele din Romani 13; 1 Petru 2:13; Marcu 12:17 pentru a supune şi sugruma pe credincioşi .

NU am dorit şi nici nu doresc să mă fac complice faptelor acestor oameni (vezi şi postul Despre Iertare şi Reconciliere), NU am dorit şi nici nu doresc să scriu o carte din care să iasă (fără recunoaşterea faptelor şi pocăinţă adevărată) fericiţi şi delatori şi năpăstuiţi. Nu e tot una „Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română/ Să-nvârtim hora frăţiei/ Delatori şi trădaţi”. Nu merge „bine la toţi, rău la nimeni” după ce am colaborat cu întunericul să vă închidem bisericile şi v-am făcut să mergeţi pe jos chiar zeci de kilometri ca să ajungeţi să vă închinaţi, după ce am dat mâna ca bisericile să fie transformate în cămine culturale, magazii, magazine. Noi suntem bine mersi în conducerea Uniunii şi doar ne-am pus semnătura pe actele ce au stins viaţa bisericii. Mai bine era moartea!

De ce nu protestează la scrierea cărţii Pigmei şi Uriaşi cei care au fost închişi şi au suferit, cei trădaţi?

Este o ruşine că s-a pierdut bunul simţ (ca să nu spun credincioşia faţă de textul Scripturii în intregimea lui). Dacă noi nu mărturisim împotriva acestor nedreptăţi, foile albe pângărite cu cerneala delaţiunilor lor vor striga în ziua judecăţii!

Domnule Radu Gheorghiţă, tracasările părinţilor dumneavoastră, pe care nu le-am ascuns nici mascat intenţionat au fost o perdea de fum pentru ochii credincioşilor simpli şi un preţ de argint. Cunosc şi alte cazuri de informatori cu angajament care au fost şi puşi în închisoare ca informatori. Fratele Wurmbrand ştia o sumedenie. Am constatat că cel rău, satana, niciodată nu oferă ce promite. Niciodată nu oferă aur, ci maxim doar argint. (Uitaţi-vă la satanişti, rockeri, punkişti!-toţi poartă tinichele sau argint.) Aurul este doar al lui Dumnezeu!

Un alt punct. Pe toţi colaboratorii cu securitatea îi macină gândul, de ce a scos cartea în ziua Congresului? Din două motive. Unul, abia atunci mi-a permis timpul şi resursele. Doi, am presimţit că se va întâmpla şi la noi baptiştii cum s-a întâmplat la alegerile tuturor celorlalte culte evanghelice, adică, securitatea a pus din nou în fruntea cultelor oameni tributari securităţii. Am vrut să deschid ochii lumii, numai că majoritatea au avut ochelarii aceia cu rame mari ai securităţii. Da, este un interes reînnoit în controlarea cultelor de către securitate! S-a întâmplat aşa cum am presimţit.

Cartea Pigmei şi Uriaşi nu este o carte de studiu biblic, nici teologică, nici de hermeneutică. Am explicat principiul după care m-am călăuzit: restituirea adevărului istoric.

Daniel în captivitate nu a jurat credinţă niciunui împărat şi a fost gata să calce porunca împăraţilor chiar din tinereţe, chiar cu preţul vieţii lui.

În încheierea răspunsurilor, vă propun să faceţi dumneavoastră o investigare profesionistă, excelentă (nu mediocră) a cazului colaborării cu securitatea şi să nu mai acoperiţi/ascundeţi odată ADEVĂRUL, ci să denunţaţi păcatul şi să-l înfieraţi aşa cu o face Scriptura.

Ariciul deşi ţepos ştie să iubească. Frate Radu, gândiţi-vă serios la veşnicia tatălui dumneavoastră. Căutaţi din toată inima să îl ajutaţi în refacerea realţiei sale cu Dumnezeu şi cu toţi cei atinşi de dânsul. Căutaţi cu tot dinadinsul să fiţi de partea adevărului, de partea celor năpăstuiţi, de partea celor vânduţi. Nu vă faceţi complice la faptele celor care au năpăstuit biserica. Aici trebuie să văgândiţi chiar la versetele „dacă cineva iubeşte mai mult tată, mamă, …”.

Am fost nevoit să vă dau un răspuns ţepos, pentru ca lumea să înţeleagă bine această problemă.

Recomand citirea celorlalte materiale postate anterior. Ele crează o imagine mai deplină.

Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi toţi, să ne călăuzească pe cărarea Adevărului, pe cărarea îngustă a credinţei şi iubirii de Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi!

P.S. Informatii suplimentare in postul „Raspuns pentru Doru Radu.

Publicitate

Răspunsuri

 1. […] https://centruldeistoriesiapologetica.wordpress.com/2008/02/23/ariciul-si-puii-de-naparci-part https://centruldeistoriesiapologetica.wordpress.com/2008/02/23/ariciul-si-puii-de-naparci-parte […]

 2. Agora inseamna A-scunderea G-rosolana si O-colitoare,R-idicola a A-devarului?

  Frate Daniel,noi cei mai multi nu ne bazam pe multe scoli in explicarea Cuvantului,nu ca as fi impotriva scolilor,desi cand aceste intorc linia clara a adevarului…nu mai sunt de folos,dimpotriva..

  Noi ne bazam pe Adevarul curat,limpede si plin de putere.
  Ce putere poate avea atat teorie,se vede clar ca aceasta se face pentru a zapaci pe cine poate.

  Era simplu,cand ti se facea o perchezitie..toata lumea credea ca „vai,saracul frate…e securitatea pe el,apoi cand s-a mai aflat una alta,ca asa au ajutat bisericile…
  Apoi ti se facea dosar de urmarire..ca sa se creada ca tocmai tu,tradatorul esti vai,urmarit pas cu pas.

  Domnul sa va dea curaj,sunt putini care iubesc cu adevarat pe Domnul Isus,care e A D E V A R U L !

  ei au multe diplome,ce or face cu ele,daca vor fi dati la o parte?

  Cum zicea cineva”ca le cerem sa se pocaiasca cu forta”…asta era spre binele lor,in primul rand,dar cu forta…e imposibil!

  Va veni o zi in care ei vor sta inaintea lui Dumnezeu…Saul a tradat…dar nu pe frati..ca nu erau fratii lui,inca…
  Pavel…nu a tradat…se face mereu comparatia cu apostolul…pe invers…asta e „hermeneuitica?”

  Domnul va da putere pentru ca nu oricine se supune criticilor vehemente a celor,care au multe scoli,dar nu au una f.importanta:
  SCOALA LUI HRISTOS!

 3. Pentru descreţirea frunţilor puteţi citi

  o perspectivă asupra acestor lucruri în metafore:

  Zborul de curăţire al albinuţei RaGhe peste stupul de Agoracuci

  http://rasvancristian.wordpress.com/2008/02/28/zborul-de-curatire-al-albinutei-raghe-peste-stupul-de-agoracuci/

 4. Deci daca mergem la seminar ni se sucesc mintile; nici in lume nu putem. La cine sa ne ducem atunci?
  Cata hermeneutica trebuie pentru a avea bun simt? Sau, invers, de la ce nivel de cunoasterem teologica dispare simplitatea, intuitia duhovniceasca ?
  Pe mine m-a speriat ce am citit!
  Dar partea cea mai tragica este ca oameni simpli isi trimit copiii sa-L gaseasca pe Isus in scoli de teologie unde li se frang aripile. Oameni simpli din Covasna, Piatra Neamt, Gorj, etc.
  Multa rabdare are bunul Dumnezeu, slava Lui!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: