Publicat de: centruldeistoriesiapologetica | decembrie 6, 2007

MEMORIU 1938

MEMORIU

Acest memoriu este un strigăt de durere din partea celor 120.000 de aderenți ai religiei baptiste din România.

Într-adevăr baptiștii din România au fost supuși timp de un an la prigoniri grele și apăsătoare și, dacă situația nu se schimbă, îi așteaptă, în viitorul cel mai apropiat, persecuții și mai mari.

În anul trecut, Onor. Ministerul Cultelor și Artelor a dat o decizie cu privire la baptiști, care, dacă s-ar fi aplicat, ar fi dus la închiderea tuturor celor 1602 de case de rugăciune ale noastre dințară. În urma numeroaselor intervenții ale Uniunii Baptiste, domnul Victor Iamandi, ministrul de atunci al acestui Departament, s-a convins că baptiștii nu merită acest tratament și a suspendat, sine die, această decizie în ce ne privește pe noi.

Dar după plecarea domnului Victor Iamandi, de la Departamentul Cultelor și Artelor, s-a dat o nouă decizie ministerială Nr. 26208, publicată în Monitorul Oficial din 14 Iunie, a.c., decizie care e mai aspră decât cea din anul trecut. Și ni s-a dat un termen de șase luni ca să ne conformăm cu ea, adică până la 15 Decembrie 1938.

Starea aceasta de lucruri ne-a produs până acum o mulțime de nedreptăți. Înainte de termenul de aplicare al acestei decizii, atât Onor. Ministerul Cultelor și Artelor, cât și autoritățile locale, au aplicat în mai multe locuri prevederile acestei decizii.

Dăm mai jos un scurt bilanț al persecuțiilor contra baptiștilor ivite în urma acestor stări de lucruri:

1. Din Octombrie 1937, până acum, s-au închis 220 de case de rugăciune baptiste în România. Anexăm sub A/, un tablou al acestor case de rugăciune. Având în vedere că în țară există 1602 de case de rugăciune baptiste, înseamnă că tot a opta casă de rugăciune a fost închisă. Multe din ele au fost închise de mai multe ori. Iarăși în multe locuri, cu ocazia acestor închideri, s-au petrecut abuzuri: conturbări de servicii religioase, batjocuri la adresa credinței noastre, arestări, distrugeri de mobile etc. etc. În timp ce Statul protejează serviciile altor culte prin articole speciale din codul Penal, ale noastre sunt la bunul plac al autorităților locale.

Pentru toate aceste cazuri am făcut plângeri la Onor. Ministerul Cultelor și Artelor, dar, cu toate acestea, o mare parte din aceste case de rugăciune sunt închise și acum. Din dosarele Onor. Ministerului Cultelor și Artelor Nr. 44106/1938, 44105/1938, 36790/1938, 40833/1938, 38241/1938, 38251/1938, etc. etc. se poate vedea că au fost aprobate măsurile luate de autoritățile locale contra caselor de rugăciune baptiste.

2. Copiii de religie baptistă sunt siliți în toată țara să urmeze cursurile religioase ale altor culte, unde mulți sunt lăsați repetenți și forțați să facă, împotriva voinței lor, ceremonii care sunt contrare credinței lor. În România există peste 30.000 de elevi baptiști în școalele Statului. Cu toate acestea Onor. Ministerul Cultelor și Artelor nu ne-a eliberat nici o autorizațiune pentru cateheți baptiști.

3. În unele locuri d. Preoți ortodocși au intrat în posesiuneacaselor de rugăciune baptiste, cu concursul autorităților locale. Cităm cazul din satul Hăsnășanii Noui, comuna Pelenia, Județul Bălți, unde preoții au adus icoane, tămâie, etc. în casa de rugăciune baptistă și au ținut slujbe ortodocse în ea.

4. Zeci și zeci de predicatori și laici baptiști au fost arestați și condamnați. Numai Tribunalul Militar din Cernăuți a condamnat peste 20 de baptiști la pedepse care variază între o lună și un an. Cităm cazuri de arestări în Havârna, Alba și Hudești, jud. Dorohoi, Prevorochia, jud. Cernăuți, orașul Cernăuți, Chisla, Județul Hotin, Trapoclo, Jud. Cetatea Albă, Sofia, Jud. Bălți, Chircăiești Noui, jud. Tighina, Otaci, jud. Soroca, Mineu, jud. Sălaj, Bratca, jud. Bihor, Feleac, jud. Cluj, Stănești de Sus, jud. Rădăuți, Solca, jud. Suceava, Poiana, jud. Hotin, Tărăsăuți, jud. Hotin, I.G.Duca, jud. Bălți, Fărășești, jud. Severin, Slobozia, jud. Cetatea Albă, Colibași, jud. Cahul.

Desigur, odată cu aceste arestări, s-au întâmplat bătăi, batjocuri etc. Toate acestea s-au făcut pentru că acești credincioși sunt de religie baptistă.

5. Pe de o parte Onor. Ministerul Cultelor și Artelor ne cere să dovedim cu acte legale că suntem baptiști iar pe de altă parte, autoritățile comunale refuză să facă formalitățile necesare obținerii unor astfel de acte. Am înaintat Onor. Ministerului Cultelor și Artelor, timp de un an, peste 1000 de declarații de refuz a ofițerilor de stare civilă de a face formalitățile de trecere, pentru a putea obține dovezile necesare, dar nici până azi nu s-a luat o măsură generală pentru îndreptarea acestei stări.

6. Ni s-a interzis orice ședințe ale organelor de conducere din fruntea confesiunii baptiste. În fiecare an am avut până acum un congres. Anul acesta am renunțat de a-l avea ținând seamă de starea excepțională în care ne găsim. Dar am solicitat Onor. Ministerului Cultelor și Artelor o învoire pentru întrunirea comitetului Uniunii Baptiste în această toamnă. E vorba de o ședință a câtorva fruntași ai baptiștilor din țară. Domnul Ministru a refuzat să ne dea autorizația necesară. Astfel că nu avem nici dreptul să ne întrunim pentru a discuta căile de apărare și de plângere în fața acestor prigoniri.

7. Pe de o parte ni se închid unele case de rugăciune pe motivul că ar fi nehigienice, în timp ce atâtea cârciume infecte sunt deschise. Iar pe de altă parte, când cerem autorizație pentru constrirea altor case de rugăciune mai igienice, suntem refuzați. Ba sunt locuri unde s-au zidit case de rugăciune până la jumătate și au fost oprite astfel. La nevoie putem da foarte multe cazuri de acest fel.

8. Sunt locuri unde baptiștii n-au fost primiți să-și înmormânteze decedații în cimitirele comunale, ci au fost siliți să îi înmormânteze în cimitirele animalelor.

* * * *

Dar viitorul e mult mai trist și mai dureros pentru noi. Toate aceste prigoniri parțiale sunt numai începutul unei prigoniri generale care va începe la 15 Decembrie 1938, dacă lucrurile nu se vor schimba până atunci.

Spunem că Onor. Ministerul Cultelor și Artelor a dat o decizie al cărei termen de aplicare se împlinește în 15 decembrie a.c. De ce e aspră această decizie?

1. Pentru că art. 4 prevede că „pentru autorizarea unei asociații religioase locale” se va înainta la Onor. Ministerului Cultelor un tablou [tabel] care va cuprinde cel puțin 100 capi de familie”. Pentru ca acești 100 capi de familie să poată fi autorizați, trebuie, conform acestui articol, să înainteze cel puțin 1000 de acte și certificate. În multe locuri se cer bani mulți pentru astfel de acte, iar în altele nu li se eliberează baptiștilor nici un act. Dar partea cea mai grea este că, din 1602 de biserici baptiste câte există în România, nu există nici 20 de biserici care să aibă 100 de capi de familie, cu toate aceste acte necesare. Noi suntem o minoritate religioasă pretutindeni și, de aceea, bisericile noastre sunt, de obiceiu, foarte mici. Prin urmare, suntem în imposibilitate să îndeplinim acest articol.

Art. 21 al acestei decizii spune spune că organizațiile baptiste,

„care nu vor obține reînoirea autorizației de funcționare în acest termen, vor fi oprite de a funcționa, casele lor de rugăciune vor fi închise, iar membrilor li se vor aplica măsurile de la art.1 din această decizie”.

Iar art.1 spune, între altele, că organizațiilor ilegale li se „vor dresa acte în conformitate cu legea pentru apărarea ordinei în Stat”. Ceea ce înseamnă că, întrucât baptiștii nu pot îndeplini prevederile acestei decizii, la 15 Decembrie a.c.

1. Toate casele de rugăciune vor fi închise;

2. Membrilor li se vor dresa acte de dare în judecată în conformitate cu legea pentru apărarea ordinei în Stat.

E ciudat că nici Constituția și nici legea cultelor nu condiționează libertatea cultelor sau asociațiilor religioase, de număr. Cu toate acestea, decizia de mai sus a introdus măsuri drastice în această privință. Pe ce bază?

2. Decizia aceasta ne răpește dreptul pe care l-am avut de la începutul veacului

Acestuia, adică de a avea persoane juridice de drept public. Avem în țară peste 45 de astfel de comunități ca drept de persoană juridică de drept public. Pe numele lor sunt înscrise toate casele de rugăciune din țară. Acum toate aceste comunități sunt nimicite prin această decizie, sub forma de persoane juridice de drept public.

Nu mai vrem să înșirăm celelalte condiții imposibile de îndeplinit din această

decizie, ele sunt multe. Credem însă, că cele două cazuri citate arată destul cum această decizie ne răpește în întregime existența și libertatea noastră religioasă.

* * * *

Acum se ridică marea întrebare: de ce sunt supuși baptiștii din țara noastră unor

astfel de nedreptăți? Care e vina noastră? Ce crimă am făcut? Ce țeluri periculoase urmărim? Ce câștigă Statul nostru de pe urma acestor prigoniri?

Noi răspundem cu conștiința împăcată în fața întregei opinii publice și în fața celor mai luminați conducători ai patriei noastre, că nu există nici un motiv serios pentru ca să fim tratați astfel. Dimpotrivă sunt motive puternice pentru care baptiștii merită un tratament egal cu al altor culte. Vom înfățișa mai jos unele din aceste motive.

NUMĂRUL

Baptiștii din România sunt mai numeroși astăzi decât unele culte recunoscute, cum sunt de pildă Mahomedanii. Totuși aceștia din urmă nu numai că sunt recunoscuți de Stat, dar primesc și ajutoare bănești, în timp ce noi suntem persecutați. Noi nu cerem ajutoare financiare, căci principiile noastre sunt contra acestui lucru, dar credem că o religie cu peste 120.000 de aderenți, trebuie să fie recunoscută.

ISTORIA

Baptiștii din românia au o vechime de peste 75 de ani.

În București nu se știe exact data întemeierii primei biserici baptiste, dar se știe că, la 1 Aprilie 1863, avea o organizație în toată forma. La 1865 primăria orașului București a dat acestei biserici registre de stare civilă.

În Dobrogea există comunități baptiste încă de pe vremea Turcilor, care le-au împroprietărit prin Legea agrară, și le-au dat deplină libertate.

În Basarabia există baptiști dinainte de 1870. În acest an s-aînființat o comunitate în toată regula în Cișmele, Jud. Ismail, care a primit apoi registre de stare civilă de la guvernul imperial rus.

La 27 Martie, 1879, – deci acum 59 de ani, – Împăratul Rusiei a dat următoarea Lege cu privire la baptiști:

„Art.59452 din 27 Martie 1879: Opiniunea Consiliului de Stat, confirmată de Majestatea Sa Imperială și publicată la 12 Septembrie.

Despre dispozițiunile asupra ținerii registrelor de stare civilă pentru căsătorii, nașteri, și moarte ale baptiștilor.

„Consiliul de Stat în Departamentul Justiției și în Adunarea Generală, luând în cercetare propunerea Minsterului de Interne cu privire la afacerile spirituale ale baptiștilor, în urma părerilor emise a decis:

„Pentru completarea articolelor respective din Codul Legilor, a se stabili:

„1). Baptiștii, pe baza art.44, din legile fundamentale ale Statului, se bucură de libertatea cultului și oficierii riturilor religioase, după obiceiurile ce există între ei…..

„Rezoluție: Majestatea Sa Imperială; părerea emisă în adunarea generală a consiliului de stat, relativ la afacerile confesionale ale baptiștilor, a binevoit s-o aprobe și a poruncit să se execute”.

Prin Înaltul Decret Regal di n17 octombrie, 1906 (art. De lege 28.424) partea a

doua, s-a recunoscut baptiștilor „dreptul de a-și manifesta liber cultul și a săvârși ceremonii religioase după credința lor”. Li s-a mai acordat dreptul de a înființa instituții de cultură și binefacere. Iarăși li s-a dat dreptul să formeze comunități religioase ca persoane juridice. Cităm textul cu drepturile acestor comunități din art. 13 al acestei legi:

„Comunităților înregistrate, li se acordă următoarele drepturi: a alege șefi

duhovnicești, a construi case de rugăciuni și alte localuri corespunzătoare acestora, a înființa stabilimente de asistență socială și școli, a cumpăra și a înstrăina bunuri imobiliare pentru satisfacerea nevoilor comunității, a forma capitaluri, a încheia contracte, a contracta obligațiuni și a figura în justiție ca reclamant și pârât”.

Din toate acestea se vede că baptiștii din Basarabia au fost recunoscuți de mult de guvernul imperial rusesc. Această recunoaștere a cuprins, între altele dreptul de a se închina lui dumnezeu în public oricât de mic ar fi numărul lor și dreptul de persoană juridică.

În Transilvania. Baptiștii există de pe la 1880. Ei au fost recunoscuți de cult în 1905. Legea pe baza căreia au fost recunoscuți, este legea maghiară 43 din 1895 care, prin art.7, spune:

„Cetățenii cari voesc să fie un cult recunoscut de stat, sunt obligați:

„1). Să asigure cel puțin înființarea și susținerea unei comunități bisericești și predarea religiei, copiilor care aparțin cultului lor.

„2). Să prezinte Ministerului Instrucțiunii și Cultelor spre aprobare, statutele de orgnaizare referitoare la confesiunea de credință. Aceste statute trebue să cuprindă în special, dispozițiile referitoare la principiile de credință, la învățăturile morale, la serviciul divin și la alte servicii religioase, precum și regulamentele de disciplină referitoare la funcționari și alți angajați”.

Baptiștii au prezentat un statut în conformitate cu articolul de mai sus. Ministerul Instrucțiunii și Cultelor prin ordonanța Nr.77.092 din 2.XI.1905, a aprobat acest statut recunoscut de cult pe baptiști.

În baza acestei recunoașteri, baptiștii au avut, între altele:

1). Dreptul de a-și exercita cultul oricâți membri ar fi. Niciodată până acum, timp de peste 30 de ani, acest drept nu le-a fost contestat.

2). Dreptul de a forma comunități persoane juridice de drept public cu capacitatea de a achiziționa imobile pentru scopuri religioase, morale, culturale și filantropice.

Pe baza acestor drepturi baptiștii au avut deplină libertate până în timpul din urmă.

Guvernul român a menținut aceste drepturi prin Jurnalul consiliului de Miniștri Nr. 2680 din 21 Noembrie 1927, al cărui text este următorul:

„Consiliul de Miniștri în ședința sadin 21 Noembrie 1927.

„Luând în deliberare referatul d-lui Ministru al Cultelor și Artelor Nr. 52530 din 19 Noembrie 1927, autoriză pe domnul Ministru al Cultelor și Artelor să aprobe statutul de organizare al confesiunii baptiste, potrivit dispozițiunilor art. 7 al legii maghiare 43 din 1895. Acest statut se va aplica numai în Transilvania și județele vecine, unde e în vigoare, conform dispozițiunilor art. 137 din Constituție, legea maghiară nr. 43 din 1895”.

În 1928 aceste drepturi recunoscute comunității prin art.53 din legea pentru Regimul General al Cultelor:

„Drepturile recunoscute comunității baptiste prin jurnalul consiliului de Miniștri Nr.2680 din 21 Noembrie, 1927, se mențin”.

* * * *

Normal era ca, după aceste recunoașteri vechi, dar regionale, să se vină cu o lege prin care baptiștii să fie recunoscuți de cult. De fapt, acest lucru ni s-a și promis de mai mulți domni titulari ai Departamentului Cultelor.

Acum însă, prin decizia 26.208/938, se șterge cu buretele peste aceste drepturi și ni se pune însăși viața în pericol din pricina credinței noastre.

BAPTISMUL ÎN LUME

Baptiștii din România fac parte dintr-o confesiune religioasă care numără, în toată lumea, peste 40.000.000 de aderenți, răspândiți în șaizeci de țări. În toate aceste țări, afară de Rusia, Baptiștii sunt recunoscuți de cult și se bucură de o libertate religioasă egală cu a altor culte. De pildă, Jugoslavia unde baptiștii sunt mult mai puțini, pe baza drepturilor câștigate pe vremea dominației ungare despre care am amintit mai sus, a recunoscut pe baptiști de cult, deși ei sunt mult mai puțini, vreo 4.000. Predicatorii lor au scutire de armată, reduceri pe C.F.R. etc. la fel în Polonia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Franța etc. baptiștii au deplină libertate. Nimeni nu se gândește să le facă nici cea mai mică greutate sau neplăcere, sunt cinstiți și ocrotiți de legi. Ce să mai spunem de Anglia și Statele Unite unde baptiștii numără milioane multe și în rândul cărora sunt bărbați de Stat, miniștri, profesori, savanți etc. etc. Prin urmare, baptiștii nu sunt o sectă mică și disprețuită, ci o religie mare, renumită, cinstită, puternică și cu influență covârșitoare în lume. De ce atunci numai în România să fim supuși unui tratament atât de trist ca cel arătat, în parte, mai sus?

BAPTIȘTII ȘI STATUL ROMÂN

Deși baptiștii din România fac parte dintr-o religie puternică, ce se întinde asupra lumii întregi, totuși bisericile baptiste din România sunt independente de orice alte organizații similare din străinătate, menținând cu acestea numai legături doctrinale. Noi baptiștii din România, am fost și suntem credincioși Majestății Sale Regelui Carol II și Statului nostru. Toți fruntașii Uniunii Baptiste din România sunt români de origină etnică, Patriotismul și devotamentul lor față de Patrie și Tron nu pot fi contestate. Baptiștii se încadrează perfect în interesele și idealurile nobile ale României și luptă împreună cu confrații lor români la consolidarea, înălțarea și progresul țării noastre. Dăm mai jos un articol al Mărturisirii Credinței Baptiste cu privire la credința noastră în ce privește Statul:

„Noi credem și mărturisim, că autoritatea este de la Dumnezeu, fiind îmbrăcată cu putere pentru păstrarea dreptului, pentru ordine și pedepsirea răului.

„Noi suntem datori a ne supune legilor ei fără șovăire întrucât ele nu ne împiedică credința noastră și datori suntem ca, printr-o viață liniștită și pașnică să-i ușurăm sarcina.

„Noi credem că abuzul de jurământ este oprit oricărui creștin. Însă jurământul care este cerut de autorități și care este solemna chemare a lui Dumnezeu ca martor al dreptății trebuie depus.

„Noi credem că autoritatea, după cum ne învață Noul Testament, nu poartă în zadar sabia. Ea are dreptul și datoria a condamna la moarte, precum și a se folosi de sabie, pentru apărarea Patriei. De aceea noi ne considerăm datori a servi în război, acolo unde autoritatea ne pune”.

Din acest articol care formează una din doctrinele fundamentale ale cultului baptist, reiese clar atitudinea noastră față de Stat. Nu există nici un echivoc în această atitudine. Ea e loială și dreaptă.

BAPTIȘTII ȘI CONSTITUȚIA

Textul Constituției noastre, unde e vorba despre culte în general, e următorul:

„Art.19. – Libertatea cunoștinței [conștiinței] este absolută.

„Statul garantează o deopotrivă libertate și protecție tuturor cultelor , întrucât exercițiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri și siguranței Statului”.

Din el se vede că Statul garantează „o deopotrivă libertate și protecțiune” unui cult dacă acesta îndeplinește trei condițiuni: 1). Nu tulbură ordinea publică; 2). Nu atinge bunele moravuri; 3). Și nu este contra Siguranței Statului prin exercițiul cultului.-

Baptiștii pot spune cu fruntea ridicată că îndeplinesc aceste condițiuni cel puțin tot atât de mult cât le îndeplinește oricare cult din România.

Exercițiul cultului nostru n-a tulburat niciodată ordinea publică. Nu există nici un caz în istoria noastră de aproape o sută de ani în România când serviciile noastre religioase să fi atins ordinea publică. Dimpotrivă, predicile noastre biblice, rugăciunile și cântările noastre religioase fac pe oameni mai pașnici, mai buni, mai de ordine și mai supuși legilor statului.

Iarăși, nu se poate spune că exercițiul cultului nostru atinge bunele moravuri. Dimpotrivă, chiar dușmanii noștri recunosc faptul că noi avem o morală superioară. Se știe că baptiștii au minimum de ceremonii și forme și că accentul la ei cade pe viața trăită în slujba lui Dumnezeu și a aproapelui. Bisericile baptiste exclud din rândurile lor pe tâlhari, bețivi. Defraudatori, divorțați, desfrânați, bătăuși, ucigași, înșelători, fumători, dezertori, etc. etc.

Dar morala noastră nu e numai negativă. Noi predicăm că fericirea se găsește în slujba aproapelui. Între noi nu există cerșetori. Bisericile baptiste se îngrijesc de orfanii, bolnavii și nevoiașii lor. Avem două orfelinate în România, suportate de femeile baptiste.

Familia e ținută în cea mai mare sfințenie și copiii sunt crescuți în perceptele bibliei. La noi nu poate fi vorba de scăderea natalității. Avortul e oprit. Familia e sfântă. Misiunea femeii e să fie mamă. De aceea, în Banat, acolo unde Statul n-a găsit încă soluție pentru oprirea scăderii natalității, acolo baptiștii au rezolvat-o. Femeile baptiste din Banat sunt pline de copii sănătoși și voinici.

Iarăși, noi punem mare preț pe muncă. De aceea gospodăriile baptiștilor sunt un model pretutindeni. Nu trebuie să furăm nici să înșelăm, ci trebuie să ne susținem familiile prin munca lăsată de Dumnezeu. Cinste, muncă și omenie, aceasta îl caracterizează pe cetățeanul baptist.

În sfârșit, e de prisos să mai spunem că exercițiul cultului nostru nu aduce atingere Siguranței Statului. Atunci când am scris despre Baptiști și Stat, am arătat care e concepția noastră despre această iInstituție lăsată de Dumnezeu. De aceea, nu numai că nu poate fi vorba de o subminare a Statului, dar baptiștii îi sunt credincioși în timp de pace și de război. În războiul trecut, baptiștii au luptat alături de alți cetățeni pentru întregirea Patriei noastre. Avem mai mulți decorați. Când țara ne va chema din nou s-o apărăm va găsi în noi cei mai devotați cetățeni. D. Comandant al Regimentului 93 Infanterie din Arad a decorat în audiență publică faptul că cei mai vrednici soldați din acest regiment sunt soldații baptiști. Și în județul Arad sunt cei mai mulți baptiști.

De aceea nu se poate spune că niște cetățeni cu frică de Dumnezeu, hrăniți din învățăturile Bibliei, oameni de cuvânt, cinstiți, harnici, supuși legilor și devotați Tronului și Patriei, – nu se poate spune că ei ar fi contra siguranței Statului.

Din cele de mai sus se vede căbaptiștii îndeplinesc cele trei condiții constituționale. Iar Statul s-a angajat prin Constituție să le garanteze „o deopotrivă libertate și protecțiune”. Această garantare se face prin recunoașterea de cult, conform legii cultelor. Totuși noi n-am primit până acum această recunoaștere.

BAPTIȘTII ȘI POLITICA

Una din marile acuzații, aruncate în capul baptiștilor din România, e că ei ar fi niște unelte ale unor organizații politice subversive, care sapă la temelia țării noastre. Astfel am fost făcuți hitleriști, comuniști, francomasoni, vânduți ungurilor, vânduți evreilor, etc. etc. S-au circulat svonuri că noi am primit sume fantastice din străinătate pentru astfel de lucruri. Ancheta pe care a făcut-o domnul M. Ienici, inspector general al Cultelor la casieriile Uniunii și foilor noastre, l-au convins că nu se primește aici nici un ban străin, ci că e aici o sărăcie mare. Tot lucrul se face din idealism și cu salarii foarte mici. Toate acuzațiile acestea sunt nimicite de un fapt simplu, anume că baptiștii nu fac în bisericile lor nici un fel de politică. Religia baptistă, prin credința ei în separare complectă a bisericii de stat, este cea mai departe de orice politică. De aceea nu se va găsi la noi nici politică de dreapta, nici de stânga și nici de centru. Noi suntem o religie vie, spirituală, care nu sse pierde în interese vremelnice și efemere. Scopul religiei noastreeste supranatural, etern și divin. Noi luptăm să ne apropiem de Dumnezeu și să trăim o viață în unire cu El. De aceea cine gândește că noi facem politică, se înșeală.

BAPTIȘTII ȘI ALTE CULTE DIN ROMÂNIA

Noi respectăm religia și convingerile oricui. Nu ne batem joc de nici o religie și nu hulim credința nimănui. Codul Penal prevede pedepse aspre pentru cei ce vor vorbi cu dispreț despre obiectele de închinăciune ale altor culte. Nici un baptist n-a fost condamnat pe baza acestor articole.-

Principiul baptist cu privire la libertatea religiei e că orice om poate să urmeze și e bine să urmeze religia spre care îl atrage conștiința lui. Convingerile unui om sunt sfinte. Conștiința e divină. De aceea noi nu ne atingem de religia altora, ci ne exercităm cultul după convingerea noastră și mărturisim Evanghelia după credința noastră. Toate cultele din lume au acest drept. Noi nu cerem decât ceea ce privește toate cultele. Ba într-un punct cerem mult mai puțin. Anume, nouă nu ne trebuie nici un ajutor financiar de la Stat.

Afară de cultele române, cel ortodox și cel unit al Statul român, a mai recunoscut cultul calvin, evanghelic-luteran, unitarian, armeano-gregorian, mozaic, și mahomedan. Statul a făcut bine cu acest lucru. Dar întrebăm noi: dacă aceste religii care sunt compuse din minoritari în mare majoritate, nu numai că sunt recunoscute de cult, ci primesc și ajutoare de la stat cu toate că unele din ele sunt mai puțin numeroase, – de ce atunci religia baptistă, care are în ea majoritatea români, care e condusă de români și se adaptează intereselor națiunii române, de ce să fie prigonită, pusă în afară de legi și să i se aplice legea pentru apărarea ordinei de Stat? De ce?

BAPTIȘTII ȘI NAȚIONALISMUL

O învinuire nedreaptă ce ni se aduce, e că noi am fi o religie internațională în înțeles politic cu o tendință de dizolvare și distrugere a națiunii. Nimic mai greșit. E adevărat că toate religiile creștine au dogme cu caracter universal, pentru că ele izvorăsc din învățăturile lui Isus, care apelează la întreaga lume. Dar e tot atât de adevărat că doctrinele baptiste se adaptează în întregime, la interesele sfinte ale fiecărei națiuni. Noi credem că națiunile sunt rânduite de Dumnezeu. Dăm mai jos o rezoluție în această privință, votată de congresul baptist mondial, ținut în anul 1934 la Berlin:

„Dumnezeu e Dumnezeul Istoriei. În desvoltarea ei El a rânduit să creieze mai multe națiuni, fiecare cu darurile și caracteristicile ei. De aceea nu e un ideal creștin acela de a promova un internaționalism care tinde să nimicească acele caracteristici care formează o națiune. De aceea e cu totul în concordanță cu spiritul lui hristos să-ți iubești țara, să vezi în caracteristicile ei naționale și în valorile ei culturale un semn al harului și a favoarei lui Dumnezeu și să susții și să promovezi încercările și interesele naționale spre a aduce mai multă fericire și bună stare asupra patriei și națiunii tale”.

Deci religia baptistă se încadrează perfect în interesele nobile ale fiecărei națiuni. Cine poate pretinde, de pildă, că e mai mare naționalist ca d. Hitler, cancelarul Germaniei? Cu toate acestea baptiștii sunt bine văzuți bine în cel de al treilea Reich și au deplină libertate. Cum se explică faptul că marea națiune engleză și-a încredințat unui baptist, d-lui Lloyd Geroge, soarta ei în cele mai grele momente ale războiului mondial? Lumea s-a convins că baptiștii sunt un element folositor fiecărei națiuni.

BAPTIȘTII ȘI CREDINȚA LOR

Pe de altă parte, nu știm unde se țintește cu prigonirile de azi. Ce vrea Statul cu noi? Să ne nimicească? Se pot nimici azi într-un Stat 120.000 de suflete? Nimănui nu-i trece prin cap acest lucru. Poate se va spune: vrem să vă aducem înapoi la religiile din care ați plecat. Vrem să spunem limpede că cine gândește astfel, se înșeală. Baptismul e o religie a convingerilor și a devotamentului față de Isus Hristos. Noi avem o credință în Domnul Isus Hristos, care ne e mai scumpă decât viața. De aceea încercarea de a ne duce cu forța la alte religii, va arunca blama istoriei asupra celor ce fac acest lucru iar din baptiști va face niște martiri. Se va dovedi că mai există astăzi oameni care preferă să sufere orice decât să-și pângărească conștiința și să-și vândă sufletul. De aceea rămâne marea întrebare pentru bărbații de stat luminați ai țării noastre: ce e de făcut ca[u] acești 120.000 de urmași ai religiei baptiste?

* * * *

Având în vedere toate cele de ma isus, noi cerem Majestății Sale Regelui Carol II și întregului guvern al țării noastre, să intervină îndată pentru a ne scoate de sub decizia Nr.26.208/1938, și a face o lege prin care baptiștii din România să fie recunoscuți de cult.

Acest fapt va produce în inimile noastre o nouă dragoste față de Tron și Patrie și va pune capăt pentru totdeauna întâmplărilor jalnice descrise în parte în acest memoriu.

București, 15 Noembrie 1938

PREȘEDINTELE

UNIUNII BAPTISTE DIN ROMÂNIA

SECRETAR GENERAL,

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: